Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Statistik om livsmedelskedjan

Hitta på sidan

Jordbruksverket har sammanställt officiell statistik om situationen i livsmedelskedjan både nationellt och i alla Sveriges län.

För att underlätta för län och regioner har Jordbruksverket sammanställt officiell statistik om situationen i livsmedelskedjan både nationellt och i alla Sveriges län. Statistiken är tänkt att vara till hjälp bland annat när regionala handlingsplaner och strategier ska revideras. Den ska göra det lättare att prioritera bland åtgärder för att nå livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig näring i hela landet. Materialet skapar också möjlighet för aktörer i de olika länen att göra jämförelser utifrån samma grund.

Statistiken för primärproduktionen, livsmedelsindustrin, livsmedelshandeln och restaurangerna är bland annat hämtad från undersökningar om företagens struktur, ekonomi och antal anställda som tagits fram mellan åren 2008-2017/2018.

Problem att öppna filerna i äldre versioner av Explorer

Filerna fungerar bäst i de senaste versionerna av webbläsarna Google Chrome, Microsoft Edge och Firefox.

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online