Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Kurskalender

Här finns de kurser och seminarier som vi anordnar. När en kurs har varit tar vi som regel bort den från kalendern. När en kurs är genomförd och det finns dokumentation lägger vi in det på sidan och den kommer då att ligga kvar under en kortare tid.