Digitalisering, ny teknik och datadelning

Här kan du läsa om flera pågående satsningar kring jordbrukets digitalisering, användande av ny teknik och att bidra till ökad datadelning.

Dataverkstad

Agrifood Data Workshop är en nationell dataverkstad med målet att göra användning och delning av data enklare och säkrare samt att främja innovationer i jordbruks- och livsmedelskedjan. Dataverkstaden kommer att förmedla stöd, verktyg och metoder till aktörer som vill veta hur de kan dela sina data, med fokus på legala aspekter och säkerhet. Dataverkstaden består av flera olika arbetspaket med övergripande syftet att öka kunskapen om hur olika aktörer kan börja dela data. Det har genomförts en webbinarieserie och workshop om olika aspekter kring datadelning. En annan del i dataverkstaden är att ta fram ett verktyg för att lättare kunna dela data, så kallad tvättmaskin.

Kunskapsnav för jordbrukets digitalisering

Regeringen beslutade i början av 2023 att inrätta ett kunskapsnav för animalieproduktionen. Jordbruksverket har valt att testa att arbeta med kunskapsnav även för det prioriterade området digitalisering. Övergripande målet är att åstadkomma kunskapshöjning, stärka samverkan, minska glappet mellan forskning och praktik, för att fler jordbrukare ska se möjligheten med att använda digital utrustning, oavsett tidigare kunskapsnivå och användning. Kunskapsnavet leds av Linköpings universitet och består av ett expertnätverk med experter från olika typer av aktörer inom jordbruket och digitalisering. Kunskapsnavets uppgifter är till exempel

  • omvärldsbevakning
  • behovsanalys
  • testa och utvärdera digitala verktyg och tjänster
  • sammanställa och på olika sätt paketera kunskap som ska ut i näringen.

Länk till projektets sida kommer inom kort.

Senast granskad: 2024-04-03

Till toppen