Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Musikinstrument av hotade växt- och djurarter

Det är vanligt att musikinstrument, eller delar av instrument, är tillverkade av material från växt- och djurarter som är utrotningshotade på grund av omfattande handel. Eftersom det finns regler för att skydda dessa arter så kan du som ska handla med musikinstrument inom EU behöva ett så kallat CITES-intyg. Om du ska resa med ditt instrument utanför EU kan du behöva ha ett musikinstrumentpass.

Du behöver inte längre CITES-tillstånd för vissa produkter av rosenträ och bubinga

Nu behöver du inte längre CITES-tillstånd för mindre träföremål som väger upp till 10 kg, musikinstrument eller instrumentdelar av träslagen rosenträ (Dalbergia spp.) och bubinga (Guibourtia spp.). Det gäller om du importerar till EU eller återexporterar det till eller från EU.

För Dalbergia nigra och Dalberiga cochinchinensis behöver du fortfarande CITES-tillstånd.

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES.

Många musikinstrument innehåller material från hotade arter. På den här sidan kan du läsa om reglerna för arter som vi ofta får frågor om. Om du inte hittar den art som är aktuell i ditt fall kan du läsa mer på någon av sidorna med allmän information om hotade arter.

Vad betyder A-, B-, C- och D-listad?

 • A-listade arter är utrotningshotade på grund av handel och har därför störst behov av skydd.
 • B-listade arter riskerar att bli utrotningshotade om inte handeln kontrolleras.
 • C-listade arter är utrotningshotade i ett visst land.
 • D-listade arter importeras till EU i så stor omfattning att det behövs kontroll av handeln.

Den här indelningen är enligt bilagorna i EU:s artlista. A-listade arter finns i bilaga A och så vidare. Vilka regler som gäller för en viss art beror på om arten är A-, B-, C- eller D-listad.

Handla med musikinstrument inom EU

Förbud mot handel med A- och B-listade arter i hela EU

Grundregeln är att inom hela EU gäller förbud mot alla kommersiella aktiviteter med A‑listade arter. Detsamma gäller B-listade arter som inte importerats lagligt till EU eller som saknar dokumentation som visar exemplarets lagliga bakgrund.

Men om du ansöker om ett så kallat CITES-intyg så finns det fall då du kan få handla med instrument som är tillverkade av A-listade arter. Du söker CITES-intyg i vår e-tjänst. Läs mer om hur du söker på sidorna med allmän information. Där kan du också läsa om vad en kommersiell aktivitet är. Tänk på att det inte räknas som en kommersiell aktivitet att resa inom EU och uppträda med musikinstrumentet vid en konsert.

När det gäller instrument tillverkade av B‑listade arter behövs inget CITES-intyg men du måste kunna visa att instrumentet har en laglig bakgrund.

Så bevisar du laglig bakgrund för B-listade arter

För B-listade arter är det inget krav på CITES-intyg. Om du ska sälja eller köpa ett musikinstrument som innehåller en B-listad art måste det i stället finnas ett dokument som visar instrumentets lagliga bakgrund. Dokumentet ska följa med vid köpet och det är både säljarens och köparens ansvar att tänka på detta. Dokument som visar på laglig bakgrund är till exempel kopia på importtillstånd eller ett dokument från musikaffären där det lagliga ursprunget av arterna bekräftas. Du som köper instrumentet ska kontrollera dokumenten och det är viktigt att du sparar dem, för om du någon gång ska sälja instrumentet är det du som säljare som måste skicka med dessa papper till nästa ägare. Utan dokument som visar exemplarets lagliga bakgrund är handel förbjuden.

Exempel på A-listade arter som omfattas av förbudet

Här är exempel på A-listade arter som omfattas av förbudet.

 • Riopalisander (Dalbergia nigra) – används i till exempel gitarrer, stråkar och stråkinstrument.
 • Afrikansk elefant (Loxodonta africana) – elfenben används i till exempel stråkar, pianotangenter och säckpipor.
 • Asiatisk elefant (Elephas maximus) – elfenben används i till exempel stråkar, pianotangenter och säckpipor.
 • Havssköldpadda (Cheloniidae spp.) – används i till exempel stråkar och plektrum.
 • Val (Cetacea spp.) – ben, tänder och valbard används i till exempel stråkar och andra instrument.

Exempel på B-listade arter som omfattas av förbudet

Här är exempel på B-listade arter som omfattas av förbudet.

 • Hela släktet Dalbergia spp. som omfattar fler än 200 olika arter. Av dessa är riopalisander (Dalbergia nigra) A-listad, medan alla övriga arter är B-listade. I Dalbergia-släktet ingår bland många andra de populära arterna indiskt rosenträ (Dalbergia latifolia), Grenadilla eller African Blackwood (Dalbergia melanoxylon), Cocobolo eller Mexikansk jakaranda (Dalbergia retusa) och Honduras rosewood (Dalbergia stevensonii) – används i till exempel gitarrer.
 • Bubinga (Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana och Guibourtia tessmannii) – används i till exempel gitarrer.
 • Ramin (Gonystylus spp.) – används i till exempel trumstockar.
 • Bresilja (Caesalpinia echinata) – används i till exempel stråkar. Enbart råmaterialet är listat. Slutprodukter som till exempel instrument, stråkar och delar till musikinstrument omfattas dock inte av förbudet.
 • Ebenholtssläktet (Diospyros spp.) från Madagaskar. Endast timmer, sågade trävaror och faner är listat. Slutprodukter som till exempel musikinstrument och delar till musikinstrument omfattas dock inte av förbudet.
 • Valross (Odobenus rosmarus) – delar av valrossbetar kan ingå i olika instrument.

Antikundantaget gäller för instrument tillverkade före den 3 mars 1947

Inom EU finns ett undantag som innebär att du i vissa fall får sälja musikinstrument inom EU utan CITES-intyg om instrumenten är tillverkade före den 3 mars 1947. Undantaget kallas antikundantaget. Tänk på att antikundantaget inte gäller för handel med länder utanför EU.

Böter eller fängelse för brott mot EU:s förbud

Det är straffbart att bryta mot EU:s förbud mot kommersiella aktiviteter med hotade arter. Om du annonserar olovligt om att till exempel köpa, sälja, förevisa eller skänka bort en A-listad art, eller handlar med en B-listad art som saknar dokumentation om laglig bakgrund, kan du komma att åtalas för artskyddsbrott. Om du döms i Sverige kan straffet bli böter eller fängelse i upp till fyra år.

Att ta med sig eller skicka instrument till länder utanför EU

Om du vill ta med dig, sälja eller skicka ett instrument till något land utanför EU, ska du kontakta Jordbruksverket eftersom du kan behöva ansöka om CITES-tillstånd för instrumentet.

Resa med musikinstrument utanför EU

Är du musiker och reser utanför EU med instrument som består av eller innehåller delar av djur eller växter som omfattas av CITES-reglerna? Då kan du behöva ett så kallat musikinstrumentpass. Detta pass behövs bara om du ska resa till länder utanför EU, mellan länder utanför EU och tillbaka in i EU. Du behöver inte musikinstrumentpass för att resa med instrument inom EU.

Du söker musikinstrumentpasset i vår e‑tjänst. Läs mer om hur du söker på sidan med allmän information.

Musikinstrumentpasset behövs för de här arterna

Kravet på musikinstrumentpass gäller för instrument med A-, B- och C-listade produkter från växt- och djurarter.

Här är exempel på arter som kan förekomma i musikinstrument och som kräver musikinstrumentpass.

 • Riopalisander (Dalbergia nigra) – används i till exempel gitarrer, stråkar och stråkinstrument.
 • Afrikansk elefant (Loxodonta africana) – elfenben används i till exempel stråkar, pianotangenter och säckpipor.
 • Asiatisk elefant (Elephas maximus) – elfenben används i till exempel stråkar, pianotangenter och säckpipor.
 • Havssköldpadda (Cheloniidae spp.) – används i till exempel stråkar.
 • Val (Cetacea spp.) – används i till exempel stråkar och stråkinstrument.
 • Ramin (Gonystylus spp.) – används i till exempel trumpinnar.
 • Valross (Odobenus rosmarus) – används i till exempel stråkar.
 • Reptiler (Reptilia spp.), A-, B- och C-listade arter – används i till exempel trummor och stråkar.

Frågor och svar

Kan man ge bort ett musikinstrument med en A-listad art som gåva?

Ett musikinstrument som innehåller en A-listad art kan du skänka bort som gåva men då bör du skriva ett gåvobrev. I gåvobrevet ska det framgå att instrumentet skänks som gåva utan krav på motprestation, och att mottagaren inte får sälja eller använda det i kommersiellt syfte. Gåvobrevet ska vara daterat och undertecknat av dig och mottagaren.

Senast uppdaterad: 2020-09-03