Kontroller bidrar till säkra livsmedel och att stöd hamnar rätt

Livsmedelskedjan innehåller flera olika steg som samverkar för att konsumenter ska få ett varierat utbud av säkra livsmedel. I det första steget tar primärproducenten fram råvaror som kött, mjölk, fisk, ägg, grönsaker och spannmål. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för offentliga kontroller i flera områden inom primärproduktionen. Syftet med kontrollerna är att säkerställa säkra livsmedel, en god djurvälfärd, att vi når målen för miljö och klimat samt att vi betalar ut stöd till de lantbrukare som uppfyller villkoren för stöden.

Till toppen