Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Hästpass och registrering av hästar

Hitta på sidan

Alla hästar i EU ska vara id-märkta och ha ett häst­pass. Alla som har en anläggning med hästar ska dessutom registrera den hos Jordbruksverket senast den 1 oktober.

Nya regler för hästpass och registrering av hästar

Den 21 april började nya regler att gälla i alla EU-länder. De nya reglerna handlar bland annat om det här:

 • Du som har en anläggning med hästar ska registrera den hos Jordbruksverket senast den 1 oktober.
 • Hästar som identifieras efter 21 april 2021 ska vara märkta med chip som visar födelselandets landskod.

Sidan är uppdaterad med de nya reglerna.

Under sommaren kommer fler nya regler som handlar om

 • var du ska ansöka om hästpass
 • vad som gäller när du stambokför en häst i ett annat EU-land
 • när föl ska ha hästpass.

Håll dig uppdaterad på vår webbplats.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra djurhälsan och förhindra utbrott av sjukdomar.

Registrera din anläggning senast den 1 oktober

Du som har en anläggning med hästar ska registrera den hos Jordbruksverket senast den 1 oktober. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten m.m. och det gäller även dig som har hästar i hobbysyfte. Med anläggning menar vi platsen där du håller hästar. Du som hyr stallplats behöver inte registrera något i e-tjänsten, utan det är den som driver anläggningen som ska göra det.

Registret finns till för att vi ska veta var alla hästar normalt sett befinner sig, inte vem som äger dem.

Du gör registreringen i två steg. Först registrerar du uppgifter om anläggningen, sedan vilka hästar som hålls på anläggningen. Det är bra att du registrerar anläggningen redan nu eftersom den delen måste vara klar innan du kan registrera hästarna.

Du registrerar anläggningen i e-tjänsten Registrera anläggning.

Registrera anläggningen

Först behöver du registrera själva anläggningen, det vill säga platsen där hästarna finns.

Du ska bland annat registrera

 • var anläggningen finns
 • hur stor anläggningen är
 • vad hästen används till, till exempel ridhäst eller travhäst.

När du fyller i vilka arter du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har djuren. Har du drivit anläggningen i många år kan du ange dagens datum, eftersom det inte går att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Anger du ett datum som är framåt i tiden kan du inte göra nästa steg i registreringen, alltså registrera hästarna, förrän det datumet passerat.

Har du redan en produktionsplats?

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer (heter numera registreringsnummer) ska du inte skapa en ny plats utan komplettera uppgifterna vi redan har om din plats. Det gäller om du exempelvis har nötkreatur eller grisar sedan tidigare. Du ändrar uppgifterna genom att välja alternativet Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten Registrera anläggning och därefter lägga till arten häst.

Registrera häst

Efter det att du har registrerat din anläggning och anmält att du ska ha hästar på den behöver du också registrera de hästindivider du håller där. Din registrering av anläggningen behöver vara klar innan du kan se fliken Hantera hästindivider och kan registrera hästar på din anläggning.

Om din anmälan av anläggningen behöver utredas kan du logga in senare för att registrera vilka hästar du håller på din anläggning. En anledning till att din anmälan behöver utredas är att du lämnar ett meddelande i samband med anmälan. Du får tyvärr inget meddelande när handläggningen av din anläggning är klar utan märker det när du loggar in i e-tjänsten och ser fliken Hantera hästindivider i det gröna fältet långt upp på sidan.

Så här lägger du till uppgifterna om hästen:

 • När registreringen av din anläggning är klar ska du klicka på fliken som heter Hantera hästindivider som finns i det gröna fältet långt upp på sidan.
 • Välj den anläggning det gäller.
 • Klicka på Lägg till hästindivid.
 • Fyll i UELN-nummer för den häst det gäller och därefter Lägg till.
 • Om du har flera hästar kan du sedan lägga till dem genom att klicka på Lägg till hästindivid igen.

Därefter är det dags att granska och skicka in dina ändringar.

Uppgifterna om hästen ska registreras om hästen är på din anläggning i 30 dagar eller mer. Om en häst flyttas till en annan anläggning och stannar där i 30 dagar eller mer ska den registreras på den nya anläggningen. Då tas den automatiskt bort ur registret på den gamla anläggningen.

Det här är UELN-nummer

UELN-nummer är hästens id-nummer. Du hittar UELN-numret i hästens pass. Det kan stå till exempel id-nummer, reg nr eller livsnummer.

Om det inte fungerar när du ska registrera hästen på anläggningen så kan du söka i den centrala hästdatabasen hur UELN-numret är inlagt där och skriva så som det står i den centrala hästdatabasen. I databasen kan du söka antingen på chipnummer eller på annan märkning.

Om hästen inte finns i databasen behöver den registreras i Sverige innan den kan registreras på din anläggning. Det gör du genom att skaffa ett hästpass. Läs mer under rubriken Alla hästar ska ha hästpass.

Om hästen finns i databasen, men du ändå inte kan registrera den på din anläggning kan du kontakta vår kundtjänst.

Alla hästar ska id-märkas

Hästar som har identifierats och fått hästpass efter den 1 juli 2009 ska vara id-märkta med exempelvis chip. Hästar som identifieras från den 21 april 2021 ska vara märkta med chip som har godkänts av Jordbruksverket och ska bland annat visa födelselandets landskod. Hästar som redan är märkta eller har hästpass sedan innan den 21 april behöver inte märkas om.

Hästen ska märkas i samband med att övriga ansökningshandlingar som krävs för hästpasset (till exempel konturdiagrammet) fylls i. Om märkningen behövs för att fölet ska flyttas tillfälligt till ett annat land måste hästen märkas så att den officiella veterinären ska kunna fylla i hälsointyget.

Godkända id-märken


Godkända id-märken
TillverkareProduktkodNummerserieSäljare
Destron Fearing985022
752 0 982 0000 0000 - 752 0 982 9999 9999OS/ID Stallmästaren AB
Yangzhou Ruifu Intelligent Technology Co., Ltd900237752 0 900 0000 0000 - 752 0 900 0099 9999Vetpris AB
Datamars981011752 0 981 0000 0000 - 752 0 981 9999 9999Datamars SA
Bartmed932001752 0 932 0000 0000 - 752 0 932 9999 9999Next2Vet AB
Datamars Iberica, S.L.U.941013752 0 941 0000 0000 - 752 0 941 9999 9999Swevet AB


Kontakta säljaren för att köpa id-märken

Du som är veterinär och godkänd chipmärkare ska ta kontakt med säljarna för att köpa id-märken.

Alla hästar ska ha hästpass

Alla hästar ska ha hästpass. För att få hästpasset måste hästen vara id-märkt. När hästarna får sitt hästpass får den också ett identitetsnummer eller individuell kod. Det kallas även Universal Equine Lifetime Number (UELN) och det motsvarar våra personnummer. Det följer hästen hela livet.

Du som driver en anläggning för hästar är ansvarig för att samtliga hästar på din anläggning har hästpass.

Det är länsstyrelsen som kontrollerar hästpassen. Du ska alltid kunna visa upp hästpasset vid en kontroll.

Ansökan om hästpass

Du ansöker om hästpass hos en avelsorganisation eller en registerförande förening. De kan svara på hur det går till, vad du behöver skicka till dem och hur mycket det kostar.

Då måste du senast ansöka om pass till ditt föl

Fölet ska ha fått sitt hästpass innan det blivit 12 månader, alternativt innan den lämnar födelseanläggningen i 30 dagar eller mer.

Om fölet är fött mellan den 1 januari och 30 juni ska du ansöka om pass senast den 31 december samma år.

Om fölet är fött mellan den 1 juli och 31 december ska du ansöka om pass senast då fölet är 6 månader gammalt.

Om du föder upp hästar som registreras i en stambok i ett annat land

Om du vill att din häst i samband med utfärdandet av hästpasset ska registreras i en stambok som har sitt säte i ett annat land, men som har verksamhet i Sverige, ska den utfärdande organisationen inte skicka passet direkt till dig. Hästpasset ska skickas via ett utfärdande organ, det vill säga en avelsorganisation eller en registerförande förening i Sverige. Detta säkerställer att hästen registreras i Sverige och förs in i den centrala hästdatabasen.

Behandlingar med vissa läkemedel måste skrivas in i passet

Hästar räknas som livsmedelsproducerande djur som kan gå till slakt och bli livsmedel, om inte hästpasset visar något annat. Därför måste veterinären skriva in i passet om hästen har behandlats med läkemedel som inte får komma in i livsmedelskedjan. Om du inte kan visa upp passet får veterinären inte behandla hästen med dessa läkemedel.

De flesta läkemedel som används till hästar har en kortare karenstid för slakt, alltså hur lång tid det minst måste gå mellan behandling och slakt. Behandlingarna skrivs då oftast behöver då inte skrivas inte in i passet, utan veterinären skriver karenstiden på behandlingsbeviset. När karenstiden har gått ut får hästen slaktas för att bli livsmedel.

En del läkemedel har 6 månaders karenstid för slakt och då ska veterinären skriva in behandlingarna i hästens pass.

Ett fåtal läkemedel får bara användas om det finns en notering i hästpasset som säger att hästen aldrig kommer att bli livsmedel. Veterinären ska skriva in detta innan hästen behandlas med den typen av läkemedel. Därefter får hästen aldrig slaktas på slakteri. Ett exempel på ett sådant läkemedel är Fenylbutazon.

Föl som inte har hunnit få pass ännu ska identifieras i samband med behandlingen om det behöver behandlas med något läkemedel som kräver att något noteras i hästpasset. Ansökan ska då visa att hästen antingen ska tas ur livsmedelskedjan eller inte får slaktas förrän tidigast sex månader efter sista dagen för behandling.

Uppdatera uppgifter i passet

Exempel på när du behöver uppdatera hästpasset är

 • om du ska chipmärka en häst som inte är märkt
 • när din häst har kastrerats
 • när din häst har tagits ut ur livsmedelskedjan för att den behandlats med ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerande djur.

Om du behöver uppdatera något i hästpasset ska du kontakta din avelsorganisation eller en registerförande förening. Du har 30 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering.

Om din häst har blivit behandlad av en veterinär med ett preparat som gör att den inte längre får slaktas och bli livsmedel har du bara 14 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering. Om din häst är registrerad hos Svensk Travsport kan du anmäla på deras webbplats att hästens status som livsmedelsproducerande djur ska ändras.

Du kan be att få en provisorisk handling från organisationen när passet är inlämnat. Den ersätter passet under tiden som det är inne för uppdatering och gäller som längst 45 dagar. Den provisoriska handlingen kan vara tillräcklig vid tävling tillsammans med kopior på till exempel vaccinationsintyg. Ta kontakt med tävlingsarrangören innan tävling, så att du vet vad de har för regler.

Du måste inte ange eller uppdatera ägaruppgifter i hästpasset. Passet räknas inte som ägarbevis. Om du ändå vill ha uppdaterade ägaruppgifter i passet ska du kontakta din avelsorganisation eller registerförande förening.

Tilläggsregistrera hästar med pass från andra EU-länder

Om din häst har ett pass som är utfärdat i ett annat EU-land måste du tilläggsregistrera den här i Sverige hos en avelsorganisation eller registerförande förening. Du ska ansöka om tilläggsregistrering inom 30 dagar om hästen ska stanna i Sverige längre än 90 dagar. Du måste skicka in passet vid en tilläggsregistrering, eftersom tilläggsregistreringen skrivs in i passet.

Om en häst i Sverige får sitt pass utfärdat av en organisation i ett annat EU-land ska du ansöka om tilläggsregistrering inom 30 dagar efter att hästen har fått sitt pass.

Även hästar som har fått ett pass utfärdat av en svensk organisation som inte längre är verksam behöver tilläggsregistreras.

Om du är osäker på om din häst behöver tilläggsregistreras kan du söka i den centrala hästdatabasen. Om den inte är registrerad där behöver du göra en tilläggsregistrering.

Avelshingstar som tas in i Sverige för en avelssäsong behöver inte tilläggsregistreras.

Om du köpt en häst från ett land utanför EU kan du behöva ansöka om nytt pass

Om du har importerat en häst från ett land utanför EU och hästens pass inte uppfyller alla de krav som gäller inom EU måste du ansöka om ett nytt pass inom 30 dagar från att hästen har kommit till Sverige.

Om hästpasset uppfyller alla krav räcker det med att du registrerar hästen på samma sätt som om den kom från ett annat land inom EU. Organisationen kan informera dig om vad som gäller för just din häst.

Beroende på vilket land hästen kommer från kan den tas ur livsmedelskedjan i samband med att den får hästpass i EU.

Om du tappar bort passet

Om du tappar bort hästpasset kan du få ett duplikat, alltså en kopia på passet, eller ett ersättningspass. Du kan få ett duplikat om det är möjligt att säkerställa vilken häst det är, till exempel genom avläsning av chip eller DNA‑analys. Annars får hästen ett ersättande hästpass. Du måste kontakta en avelsorganisation för att få ett duplikat eller en registerförande förening för att få ett ersättningspass. Det kan dock vara både dyrt och komplicerat, till exempel om hästen kommer från ett annat land. En häst med ett duplikat eller ersättningspass får aldrig slaktas för att användas som livsmedel.

Skicka in passet för makulering när din häst dör

När din häst avlivas, eller dör på annat sätt, ska du skicka passet till den organisation som utfärdat det eller som gjort den senaste registreringen, så att de kan makulera passet och registrera i sin databas att hästen är död. Det ska du göra senast 30 dagar efter att hästen dött. Om hästen slaktas på ett slakteri sköter slakteriet oftast passhanteringen.

Centrala hästdatabasen samlar alla hästar i Sverige

Alla hästar som är i Sverige längre än 90 dagar ska vara registrerade i den centrala hästdatabasen. En häst registreras automatiskt i hästdatabasen när den får ett hästpass.

Författningar

Söker efter 2021:13

Senast uppdaterad: 2021-07-06

Denna modul visas endast online