Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Registrera anläggning för djur och avelsmaterial (tidigare Anmälan djurhållning)

Hitta på sidan

I e-tjänsten ska du som driver en anläggning med landlevande djur eller hanterar avelsmaterial registrera anläggningen. Du ska registrera vilka arter du håller, hur stor anläggningen är, var den ligger och hur många djur du avser att hålla. Läs om vad som är nytt här på sidan.

Har du redan en produktionsplats?

Du ska inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten. Där kan du också lägga till fler arter.

Du som driver en anläggning ska registrera den

Den 21 april börjar EU:s nya djurhälsoförordning att tillämpas. Senast den 21 april ska du som driver en anläggning med landlevande djur eller avelsmaterial ha registrerat din anläggning. En anläggning kan till exempel vara ett stall, en fastighet, en lokal eller ett bete. Det är du som driver anläggningen som ska registrera den, även om du inte själv äger eller tar hand om djuren eller avelsmaterialet.

Registreringskravet gäller alla djur som lever på land, förutom sällskapsdjur i privata hem. Här finns mer information om vad som gäller för de vanligaste djurslagen.

Hästar

Du som driver en anläggning med hästar ska registrera anläggningen hos oss. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten m.m. Det gäller även dig som har hästar i hobbysyfte.

Du ska bland annat registrera

 • var anläggningen finns
 • hur stor anläggningen är
 • vad hästen används till, till exempel ridhäst eller travhäst
 • hästens UELN-nummer.

Uppgifterna om hästen ska registreras om hästen är på din anläggning i 30 dagar eller mer.

Innan du loggar in i e-tjänsten Registrera anläggning är det bra att ha alla uppgifterna om hästen redo. Du kan inte påbörja registreringen vid ett tillfälle och avsluta den vid ett annat tillfälle. Men din registrering av anläggningen behöver vara klar innan du kan se fliken Hantera hästindivider och kan registrera hästar på din anläggning. Om din anmälan av anläggningen behöver utredas kan du logga in senare för att registrera vilka hästar du håller på din anläggning. En anledning till att din anmälan behöver utredas är att du lämnar ett meddelande i samband med anmälan.

Om en häst flyttas till en annan anläggning och stannar där i 30 dagar eller mer ska den registreras på den nya anläggningen. Då tas den automatiskt bort ur registret på den gamla anläggningen. Om en häst dör ska du avregistrera den.

UELN-nummer är hästens id-nummer. Det hittar du i hästens pass eller i vår hästdatabas.

Om hästen inte finns i databasen behöver den registreras i Sverige innan den kan registreras på din anläggning. Det gör du hos en passutfärdande organisation. Du hittar kontaktuppgifter till dessa organisationer via länken Central hästdatabas.

Om hästen finns i databasen, men du ändå inte kan registrera den på din anläggning kan du kontakta kundtjänst.

Du som hyr stallplats behöver inte registrera något i e-tjänsten, utan det är den som driver anläggningen som ska göra det.

Registret finns till för att vi ska veta var alla hästar befinner sig, inte vem som äger dem.

Har du redan en produktionsplats?

Om du redan har en produktionsplats ska du inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten. Där kan du också lägga till fler arter.

De uppgifter vi önskar att du kompletterar är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen och maxkapacitet per art
 • beskrivning av anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • fler arter.

Hobbyhöns

De nya reglerna innebär att du som har fjäderfän, oavsett hur många, ska registrera din anläggning hos oss. Kravet gäller alltså även dig som har höns för personligt bruk.

Registret är inte ett förflyttningsregister. Du behöver alltså inte rapportera så snart dina djur förflyttas. Men när din anläggning byter inriktning eller väsentligt förändrar antal djur ska du registrera ändringen.

Har du redan en produktionsplats?

Om du redan har en produktionsplats ska du inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten. Där kan du också lägga till fler arter.

De uppgifter vi önskar att du kompletterar är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen och maxkapacitet per art
 • beskrivning av anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • fler arter.

Grisar, nötkreatur, får, getter och fjäderfän

Har du redan en produktionsplats?

Du som håller grisar, nötkreatur, får, getter eller fjäderfän (inklusive värphöns) har sedan tidigare haft krav på att registrera dig. Du ska inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten. Där kan du också lägga till fler arter.

De uppgifter vi önskar att du kompletterar är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen och maxkapacitet per art
 • beskrivning av anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • arter och avelsmaterial.

För nötkreatur ska du även ange kategori av djur, till exempel mjölkproduktion, köttproduktion eller hobby.

Har du ingen produktionsplats sedan tidigare?

Om du inte har haft grisar, nötkreatur, får, getter eller fjäderfän (inklusive värphöns) ska du registrera en ny anläggning i e-tjänsten.

Sällskapsdjur – registreringskrav endast i vissa fall

Hushåll där sällskapsdjur hålls räknas i regel inte som anläggningar och är därför undantagna från de nya kraven på registrering. Det gäller under förutsättning att dessa djur hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte.

Om djuren flyttas till andra länder för att byta ägare räknas det alltid som att djuren hålls i kommersiellt syfte. Då ska du registrera platsen som djuren hålls på som en anläggning. Om köparen hämtar djuret hos dig i Sverige behöver du däremot inte registrera platsen som en anläggning.

Om syftet med att hålla djuren är att tjäna pengar på dem räknas det som kommersiellt syfte. Några exempel på anläggningar som kan ses som kommersiellt syfte är hundkennlar, hunddagis, hund- och katthem och zoobutiker.

Det räknas också som kommersiellt syfte om du:

 • föder upp 3 eller fler kullar hundar eller katter per år
 • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler hundar eller katter per år
 • säljer hundar eller katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
 • säljer 3 eller fler hundar eller katter per år från annans uppfödning
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering och hunddagis) 4 eller fler hundar eller katter
 • mot betalning hyr/lånar ut 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • mot betalning hyr/lånar ut gnagare, fåglar och salamandrar (anläggningar för salamandrar kommer du inom kort att kunna registrera i e-tjänsten) under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar och terrarier eller liknande per år
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) gnagare, fåglar och salamandrar (anläggningar för salamandrar kommer du inom kort att kunna registrera i e-tjänsten) under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar och terrarier eller liknande per år.

Arter som i detta sammanhang kan räknas som sällskapsdjur:

 • Hund (Canis lupus familiaris)
 • Katt (Felis silvestris catus)
 • Iller (Mustela putorius furo)
 • Fåglar (utom höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar (Ratitae))
 • Däggdjur: gnagare och kaniner (utom de som är avsedda för livsmedelsproduktion)
 • Salamandrar.

Har du redan en produktionsplats?

Om du redan har en produktionsplats ska du inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten. Där kan du också lägga till fler arter.

De uppgifter vi önskar att du kompletterar är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen och maxkapacitet per art
 • beskrivning av anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • fler arter.

Avelsmaterial

De anläggningar som måste registreras är anläggningar för insamling, produktion, bearbetning eller lagring. Som avelsmaterial räknas ägg, embryo och sperma.

Anläggningar för kläckägg går dock ännu inte att registrera.

Har du redan en produktionsplats?

Om du redan har en produktionsplats ska du inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten. Där kan du också lägga till fler arter och avelsmaterial.

De uppgifter vi önskar att du kompletterar är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen och maxkapacitet per art
 • beskrivning av anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • fler arter och avelsmaterial.

Vattenlevande djur

Vi håller just nu på att bygga upp ett register där du som har vattenlevande djur ska kunna registrera din anläggning. Du kan alltså inte använda denna e-tjänst eftersom den bara används till anläggningar med landlevande djur.

Vi informerar här när e-tjänsten för vattenlevande djur är klar.

Bin

Du som har bin ska fortsätta att registrera din verksamhet hos länsstyrelsen.

Ibland behövs fullmakt

Om du ska företräda en annan person, ett företag, organisation eller annan juridisk person måste du först få en fullmakt för att kunna logga in med din personliga e-legitimation.

Om du har en aktiv fullmakt för att anmäla uppgifter om produktionsplats och djurhållning sedan tidigare, gäller den fullmakten även för att registrera anläggning.

I vissa fall måste du skicka in en fullmaktsblankett

Du kan sköta registreringen åt en annan person, bolag eller någon annan typ av juridisk person. Du måste då ha en fullmakt från den du ska företräda.

Det finns två sätt att dela ut en fullmakt på. Vilket sätt du ska välja styrs av ifall du är en juridisk person och om du har e-legitimation eller ej.

Om den som ska ge fullmakt har e-legitimation och inte är juridisk person

Det enklaste sättet att dela ut fullmakt är via Mina sidor. Den som ska ge en fullmakt via Mina sidor behöver ha e-legitimation och vara registrerad kund hos oss med sitt personnummer sedan tidigare. Det fungerar alltså inte att ge en fullmakt via Mina sidor för den som har ett bolag eller ska företräda en organisation.

Om den som ger fullmakt är juridisk person eller inte har e-legitimation

Om den som ska ge en fullmakt inte har e-legitimation eller är en juridisk person behöver den använda en blankett för att dela ut en fullmakt. Juridisk person är när du har ett aktiebolag, handelsbolag eller liknande.

Tänk på att du behöver skicka in blanketten i original. Finns det flera firmatecknare måste alla skriva under blanketten.

Du som fått fullmakt

Om du har fått fullmakt loggar du in med din e-legitimation och väljer du vem du ska representera, ditt bolag eller någon annan. Kontrollera att du blivit inloggad som den du ska representera.

När du har registrerat anläggningen får du ett registreringsnummer

Din anläggning får vid registreringen ett registreringsnummer. Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Nya begrepp

I och med de nya regler som införs har en del benämningar ändrats:

 • Djurhållare heter i e-tjänsten aktör. Anledningen till att benämningen ändras är att reglerna nu inte bara omfattar djur utan också avelsmaterial.
 • Produktionsplats heter anläggning. Anledningen är att reglerna nu inte bara innefattar produktionsdjur.
 • Produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer heter anläggningens registreringsnummer.

Årlig kostnad för registrering

Efter att du har registrerat dig kommer du att få betala en årlig avgift på 50 kronor per anläggning. En faktura skickas hem till dig. Det är samma kostnad för alla anläggningar oavsett djurslag. Tänk på att gå in och avregistrera dig om du inte längre driver en anläggning som håller djur eller avelsmaterial.

Ta över en produktionsplats eller anläggning

Om du ska ta över en produktionsplats eller en anläggning som redan har ett produktionsplatsnummer eller ett anläggningsnummer ska du anmäla det till Jordbruksverket. Detta gör du genom att logga in i e-tjänsten och välja Skapa ny anläggning. När du kommer till sista steget i registreringen så skriver du i rutan för meddelande att du ska ta över befintlig produktionsplats eller anläggning och vilket SE-nummer det gäller.

Instruktionsfilmer för e-tjänsten

Filmerna visar olika delar i e-tjänsten och hur du gör för att registrera. Du behöver klicka på siffrorna i vänsterkanten för att starta de olika delarna i filmen.

Manual för e-tjänsten

I manualen ser du de olika steg du behöver gå igenom för att registrera. Det finns också vanliga frågor och svar om vad du ska fylla i.

Frågor och svar om att registrera anläggning

Vad händer om jag inte registrerar uppgifterna senast den 21 april 2021?

Om du inte registrerar din anläggning riskerar du att försvåra både smittspårning och bekämpning vid eventuellt utbrott. Inte minst kan det vara bra för din egen del att registrera anläggning och hålla uppgifterna aktuella för att du i rätt tid och på rätt sätt ska få hjälp vid eventuella utbrott och andra händelser som kan påverka dig.

Om du inte registrerar din anläggning och håller uppgifterna aktuella bryter du också mot EU-förordningen och riskerar påföljder. Du får bland annat inte förflytta dina djur eller ditt avelsmaterial om din anläggning inte är registrerad. Ingen får heller ta emot djur eller avelsmaterial från din anläggning.

När kan jag som har vattenlevande djur registrera min anläggning?

E-tjänsten för att registrera anläggningar för vattenlevande djur är inte klar ännu. Vi informerar här när e-tjänsten är klar.

Vi är flera som driver en anläggning tillsammans, kan vi alla registrera oss som aktörer?

På en anläggning kan det bara finnas en registrerad aktör. Den som blir registrerad aktör kan dock ge fullmakt åt andra att utföra de uppgifter som man kommer överens om. Ansvarsfördelningen mellan olika personer som driver en anläggning gemensamt kan regleras genom civilrättsliga avtal. I förhållande till Jordbruksverket är det dock alltid den som är registrerad som aktör som är ansvarig att uppfylla de åtaganden som finns.

Hur definieras en aktör?

Enligt definitionen i det nya regelverket är en aktör varje fysisk eller juridisk person som ansvarar för djur eller avelsmaterial, även under en begränsad tidsperiod, med undantag för sällskapsdjurshållare och veterinärer. Det innebär att om du för tillfället har ansvar för ett djur så är du en aktör.

Vi är ett bolag som har event, vem är det som är ansvarig att registrera detta?

Det är bolaget som driver anläggningen där eventen hålls som ansvarar för att registrera den.

Jag har ingen dator, kan jag registrera min anläggning via pappersblankett?

Ja, det finns möjlighet att registrera sig via blankett. En manuell registrering tar längre tid innan det är klart eftersom det kräver att alla uppgifter skrivs in systemet av Jordbruksverkets personal.

Kommer mina uppgifter i anläggningsregistret att bli offentliga?

Vi kommer inte att publicera några uppgifter ur anläggningsregistret. Anläggningsregistret är ett allmänt register och uppgifterna i registret kan lämnas ut först om någon begär ut dessa. Vi gör alltid en sekretessprövning först. Det betyder att uppgifterna blir offentliga om vi bedömer att den enskilde inte kan lida skada om uppgifterna lämnas ut.

Ställ din egen fråga

Det finns fler frågor som andra personer har ställt och fått svar på från vår kundtjänst. Du kan också ställa en egen fråga.

Syftet med de nya reglerna

De nya reglerna ska säkerställa en bättre och snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och bekämpa sjukdomar. Detta innebär i förlängningen att vi håller våra djur friskare och att du kan slippa potentiella restriktioner. De nya reglerna är beslutade av EU och finns i den nya EU-förordningen Animal Health Law (AHL), även kallad djurhälsoförordningen. 

Tekniska problem

Om du har problem med att logga in till tjänsten kan du kontakta vår kundtjänst.

Vi rekommenderar Google Chrome eller Firefox för bästa funktion. Använder du Internet Explorer kan tjänsten fungera mindre bra.

Senast uppdaterad: 2021-02-25