Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

CITES Musikinstrumentpass

Här kan du söka det musikinstrumentpass som behövs för att du ska kunna resa utanför EU med ett instrument som består av eller innehåller delar av växt- eller djurarter som omfattas av CITES-reglerna. Du behöver inte något sådant pass för att resa med instrument inom EU.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Viktigt att ansökan är fullständig

För att du ska få så snabbt besked som möjligt från oss måste din ansökan vara fullständig. Läs därför informationen på den här sidan så att du har alla uppgifter och eventuella dokument innan du loggar in i e-tjänsten.

Ansök i god tid innan resan

Du behöver ansöka om musikinstrumentpass i god tid innan du planerar att resa med ditt instrument. Handläggningstiden för ansökan är ofta är minst en månad.

Tänk på det här innan du gör ansökan

  • Läs om vad som gäller för musikinstrumentpass under Mer om CITES. Där står bland annat hur du tar reda på när du behöver ett musikinstrumentpass och hur du tar reda på det vetenskapliga namnet (latinska namnet) som du behöver ange i ansökan.
  • Ha tillgång till ditt BankID.
  • Ha tillgång till dokumentation elektroniskt eftersom du kommer att behöva ladda upp handlingar i e-tjänsten. Ett dokument med en detaljerad beskrivning av exemplaret (på svenska eller engelska) är obligatoriskt men komplettera gärna med eventuellt tidigare utfärdat musikinstrumentpass, CITES-intyg eller CITES-tillstånd för exemplaret. Om serienummer saknas vill vi ha några bilder som gör det möjligt att identifiera instrumentet.
  • Ansökningsavgiften är 400 kronor. Den betalar du in i sista skedet av din ansökan och du betalar med Visa eller Mastercard. Om du betalar med kort måste du först se till att du har öppnat ditt kort för internetköp. Du kan också betala via internetbanken (SEB, Handelsbanken, Swedbank eller Nordea).

Tänk på det här när du gör ansökan

  • I e-tjänsten finns ordet ”exemplar” och med det menar vi ett instrument (till exempel en gitarr) eller en instrumentdel (till exempel en stråke) som helt eller delvis består av A-, B- eller C-listade djur eller växter.
  • Ett musikinstrumentpass gäller bara för ett exemplar. Du kan därför bara fylla i ansökan för ett exemplar i taget. Om du vill ansöka om flera musikinstrumentpass så kan du, om du vill, göra flera ansökningar vid samma tillfälle och skicka in dem tillsammans.
  • Om du ofta gör samma typ av ansökningar kan du välja att spara en mall i e-tjänsten. En mall är dina sparade uppgifter från en av dina tidigare ansökningar.

Mer om CITES

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: 2020-05-20