Kontroll inom jordbrukarstöd och tvärvillkor

Kontrollanter på länsstyrelsen genomför varje år kontroller hos lantbrukare som fått jordbrukarstöd.

Kontrollinstruktioner

År 2023 förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Kontrollinstruktioner för nästa period, 2023 – 2027, kommer att läggas upp på den här sidan när de är klara.

Om du vill se kontrollinstruktioner för den pågående perioden kan du kontakta vår kundtjänst.

Du som ska få kontroll

Du som är lantbrukare och ska få kontroll på din gård kan läsa mer om hur en kontroll går till på vår sida Bra att veta när du ska få kontrollbesök.

Du som är kontrollant

Det material du behöver för att utföra kontrollerna hittar du på Ladan, som är vårt extranät för myndigheter.

Kontrollera tvärvillkor

Grundläggande principer för tvärvillkoren

Det finns tre olika områden för tvärvillkoren:

  • miljö, klimatförändring och god jordbrukshävd
  • folkhälsa, djurhälsa och växtskydd
  • djurskydd

Den här indelningen spelar roll för hur stora avdrag en lantbrukare drabbas av om vi upptäcker överträdelser. Om en lantbrukare gör sig skyldig till flera överträdelser inom samma område så räknas det bara som en överträdelse. Om hen däremot gjort överträdelser inom flera områden så lägger vi ihop stödminskningen för de olika områdena.

Bedöm allvar, omfattning och varaktighet

När en överträdelse gjorts är det tre faktorer som avgör hur mycket stödet ska minska.

  • Hur allvarlig en överträdelse är beror på vilka konsekvenser den kan få.
  • Överträdelsens omfattning innebär någon form av kvantitativ bedömning, till exempel antal djur eller hektar som berörs.
  • Hur varaktig den är beror på hur länge följderna av överträdelsen varar, eller vilka möjligheter som finns att åtgärda följderna.

Bedömningen av de här tre faktorerna vägs samman så att du får fram en procentsats för hur mycket stödet ska sänkas. Exakt hur den beräkningen går till kan du se i kontrollinstruktionerna.

Minskningen av stödbeloppet kan bli större om lantbrukaren anses ha gjort överträdelsen med avsikt eller om hen har begått samma överträdelse flera gånger.

Använd kontrollprotokollen

Det är mycket viktigt att du som kontrollant för noggranna anteckningar under kontrollen. Ofta är det bra att ta bilder.

Senast granskad: 2022-06-15