Märka färska frukter, grönsaker, bär, örter och nötter

Det finns krav på att färska frukter, grönsaker, bär, örter och vissa nötter ska vara märkta med bland annat ursprungsland. Kraven på märkning av produkter gäller både innan de når butikshyllorna och när de säljs i butik, vid torghandel och via internet.

Därför ska frukter, grönsaker, bär, örter och vissa nötter märkas

Färska frukter, grönsaker, bär, örter och vissa nötter som säljs inom EU måste uppfylla normer när det gäller kvalitet och märkning. Krav på märkning finns för att handlare ska kunna identifiera och jämföra produkter, men också för att ge konsumenter information om varorna. Jordbruksverket ansvarar för att kontrollera att produkterna som omfattas av EU:s gemensamma handelsnormer märks korrekt.

En del produkter berörs inte av reglerna

Dessa frukter, grönsaker, bär, örter och nötter omfattas inte av EU:s handelsnormer, och behöver därför inte märkas på det sätt som vi skriver om på denna sida:

 • bittermandel
 • dadlar
 • groddar
 • kapris
 • maniok
 • nötter (Reglerna gäller dock för sötmandel med skal, hasselnötter med skal, valnötter med skal och kastanjer.)
 • oliver
 • saffran
 • sockermajs
 • svamp som inte är odlad
 • sötpotatis
 • torkade mjölbananer
 • torkade citrusfrukter.

För alla andra färska frukter, grönsaker, bär, örter och nötter finns det inom EU antingen handelsnormer som är specifika för just den produkten eller en allmän handelsnorm. Produktspecifika handelsnormer finns för 11 produkter.

Handelsnormerna innehåller förutom krav på märkning även krav på produkternas kvalitet. Mer om handelsnormerna finns på vår sida om att handla med frukter, grönsaker, bär, örter och nötter.

Reglerna om märkning av frukt, grönsaker, bär, örter och nötter gäller heller inte för:

 • produkter som ska gå till industriell bearbetning
 • produkter som kunden ska köpa för att bearbeta dem själv (som äpplen för äppelmos)
 • produkter som säljs i bitar eller som ansats för att vara färdiga att användas
 • produkter som du odlat själv och säljer i din gårdsbutik.

Undantaget gäller dock bara om det tydligt framgår att produkterna ska användas till något av det som står i punktlistan.

Märkning av produkter som ska doneras

Produkter som inte ska säljas utan doneras eller skänkas till behövande människor ska vara tydligt märkta med uppgiften ”Avsedd att användas för donation”.

Märkning av produkter innan de når butikshyllorna

Färska frukter, grönsaker, bär, örter och vissa nötter ska vara märkta innan de når butikshyllorna. Hur märkningen ska se ut varierar beroende på vilka handelsnormer produkterna omfattas av och om de säljs löst i lådor eller i slutna förpackningar.

Uppgifter som ska finnas på märkningen

Om produkterna enbart uppfyller EU:s allmänna handelsnorm ska de vara märkta med:

 • packare eller avsändare, med namn och adress
 • ursprungsland.

Alla produkter som omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer ska vara märkta med:

 • packare eller avsändare, med namn och adress
 • ursprungsland
 • klass.

Vissa av dessa produkter ska dessutom vara märkta med:

 • storlek
 • sort eller handelstyp.

Uppgifter om packare eller avsändare är obligatorisk att ha med i märkningen. Packare är den person eller det företag som packar produkterna. Avsändare är den person eller det företag som kommersiellt skickar och tar ansvar för produkternas transport.

Ett företag som endast säljer produkterna räknas inte som packare eller avsändare. Det räcker alltså inte att bara ange ett säljföretag i märkningen.

Packaren och avsändaren måste ha en fysisk adress. Det räcker inte att skriva ut en webbadress eller ett telefonnummer.

Märkning av produkter som ligger löst i lådor eller i öppna förpackningar

Om man inte kan se vad lådorna innehåller utan att man öppnar dem, så måste lådorna märkas med vilka produkter de innehåller.

Om varorna levereras i bulk istället för i lådor ska informationen om produkterna finnas på ett dokument som följer med sändningen.

Om du har flera öppna förpackningar i samma låda (som literaskar med jordgubbar i en 25-liters låda) så behöver inte varje enskild ask vara märkt.

Packarens och/eller avsändarens namn och adress kan ersättas med en kod. Det förutsätter att koden har utfärdats eller godkänts av en behörig myndighet. Koden måste föregås av orden ”packare och/eller avsändare” eller motsvarande förkortning. Koden ska föregås av lands- och regionskoden enligt ISO 3166 (alfa) för det land som utfärdat godkännandet av koden, om det inte är detsamma som ursprungslandet.

Officiellt godkända koder för packare och avsändare

I Sverige finns det inga godkända koder för packare och avsändare. Men i flera länder som vi importerar frukt och grönsaker ifrån används sådana koder. FN:s ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) har information på sin webbplats om vilka länder som har officiellt godkända koder. Där kan du också se vilken struktur koderna har.

Märkning av produkter i slutna konsumentförpackningar

Slutna konsumentförpackningar är sådana där man inte kan ändra innehållet utan att bryta förpackningen. Det kan till exempel vara plastpåsar, nät eller plastaskar med lock. Om produkten packats i plastfilm, vilket är vanligt för till exempel gurka och paprika, räknas det inte som en förpackning.

Slutna förpackningar ska vara märkta med uppgifterna ovan. Märkningen ska också ange nettovikten, om man inte tydligt kan se hur många produkter som förpackningen innehåller och de säljs per antal.

Lådan som de märkta förpackade produkterna ligger i behöver inte vara märkt. Om flera lådor staplats på en pall ska dock märkning finnas på två av pallens sidor. Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Uppgiften om packare eller avsändare får ersättas med namn och adress på det företag som säljer produkten. Det ska då stå ”packad för…” eller motsvarande. Det ska också finnas en kod som identifierar packaren eller avsändaren.

Observera att förpackningarna dessutom ska vara märkta som andra färdigförpackade livsmedel enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel.

Märkning med ursprungsland

Märkningen måste ange hela namnet på ursprungslandet. Det räcker alltså inte med att det står till exempel NL, utan det måste stå Nederländerna. Däremot räcker det med USA, US eller UK.

Huvudregeln är att namnet ska stå på ett språk som svenska konsumenter förstår. Om produkterna kommer från ett EU-land får dock namnet anges på det landets språk, oavsett om konsumenterna förstår det eller inte.

Om förpackningarna innehåller en blandning av produkter med ursprung i olika länder så får man istället för att räkna upp varje ursprungsland ange något av följande:

 • blandning av frukt med ursprung i EU
 • blandning av grönsaker med ursprung i EU
 • blandning av frukt och grönsaker med ursprung i EU
 • blandning av frukt med ursprung utanför EU
 • blandning av grönsaker med ursprung utanför EU
 • blandning av frukt och grönsaker med ursprung utanför EU
 • blandning av frukt med ursprung både i och utanför EU
 • blandning av grönsaker med ursprung både i och utanför EU
 • blandning av frukt och grönsaker med ursprung både inom och utanför EU.

Tänk på att produkter från Gazaremsan, Västbanken och Golanhöjderna inte får märkas med Israel som ursprungsland.

Produktspecifik information om hur du märker produkterna innan de når butikshyllan

För de vanligaste frukterna och grönsakerna finns detaljerad information om hur de ska märkas och om de omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer eller inte.

Apelsiner

Apelsiner omfattas av EU:s produktspecifika normer och ska vara märkta enligt nedan.

Apelsiner som ligger löst i lådor

Lådor med löst liggande apelsiner ska vara märkta med den här informationen:

 • ”apelsiner”
 • Sort och/eller respektive sortgrupp i fråga om ”Navels” och ”Valencias”
 • storlek (i diameter) eller storlekskod eller antal
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass Extra, I eller II
 • behandling med konserveringsmedel eller andra kemiska preparat, om produkten har behandlats efter skörd.

Det behöver inte stå att lådan innehåller apelsiner om man lätt kan se det även när lådorna är staplade på varandra.

Apelsiner i nät eller andra slutna förpackningar

Om apelsinerna säljs i nät eller andra slutna förpackningar så ska informationen ovan sitta på en etikett som sitter fast på förpackningen. Den etiketten ska också ange nettovikten.

Lådan som förpackningarna ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Förpackningar med blandade citrusfrukter

Citrusfrukt säljs ibland som blandningar av tydligt olika arter. Då måste förpackningarna dessutom vara märkta med den här informationen:

 • ”blandning av citrusfrukter”
 • ursprungsland för varje art, om det inte är samma för alla

Om produkten syns tydligt från utsidan så måste det inte stå att lådan innehåller en blandning av citrusfrukter.

Handelsnorm för citrusfrukter

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Avokado

Avokado omfattas av EU:s allmänna handelsnorm. De ska vara märkta enligt nedan.

Lådor med löst liggande avokado

Lådor med löst liggande avokado ska vara märkta med den här informationen:

 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress.
Om produkterna är märkta med klass

Det får också stå vilken kvalitetsklass produkterna hör till, men i så fall måste de uppfylla hela FN:s handelsnorm för avokado. Det betyder att den här informationen måste stå på lådan:

 • ”avokado”
 • sort
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • ”Antillerna/Florida”, om produkterna kommer därifrån
 • storlek (se detaljer kring märkning med storlek i FN:s handelsnorm).

Det behöver inte stå att lådan innehåller avokado om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Avokado i slutna förpackningar

Om avokadon säljs i nät, inplastade tråg eller andra slutna förpackningar så ska dessa förpackningar vara tydligt märkta med informationen ovan. Den märkningen ska också ange nettovikten, om man inte tydligt kan se hur många avokador som förpackningen innehåller och de säljs per antal.

Lådan som den förpackade avokadon ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Handelsnormer för avokado

I handelsnormerna finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Bananer (gröna)

Gröna bananer omfattas av EU:s produktspecifika normer. Det gör inte mogna, gula bananer. Gröna bananer vara märkta enligt nedan.

Bananer eller bananklasar som ligger löst i lådor

Lådor med löst liggande bananer ska vara märkta med den här informationen:

”bananer”

sort eller handelstyp

storlek

nettovikt

ursprungsland

avsändare eller packare (namn och adress), eller ett godkänt märke

klass Extra, I eller II.

Om produkterna kommer från ett EU-land måste det också framgå från vilket område de kommer.

Det behöver inte stå att lådan innehåller bananer om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Bananer i plastpåsar

Om bananerna säljs i plastpåsar så ska de vara tydligt märkta med informationen ovan. Den märkningen ska också ange nettovikten.

Lådan som bananpåsarna ligger i behöver då inte vara märkt.

Om påsarna ligger i lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Handelsnorm för bananer

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Citroner

Citroner omfattas av EU:s produktspecifika normer och ska vara märkta enligt nedan.

Citroner som ligger löst i lådor

Lådor med löst liggande citroner ska vara märkta med den här informationen:

 • ”citroner”
 • storlek (i diameter) eller storlekskod eller antal
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass Extra, I eller II
 • behandling med konserveringsmedel eller andra kemiska preparat, om produkterna är behandlade efter skörd.

Det behöver inte stå att lådan innehåller citroner om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Citroner i nät eller andra slutna förpackningar

Om citronerna säljs i nät eller andra slutna förpackningar så ska informationen ovan sitta på en etikett som sitter fast på nätet. Den etiketten ska också ange nettovikten.

Lådan som förpackningarna med citroner ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Handelsnorm för citrusfrukter

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Clementiner, mandariner och satsumas (så kallade småcitrus)

Småcitrus omfattas av EU:s produktspecifika normer och ska vara märkta enligt nedan.

Småcitrus som ligger löst i lådor

Lådor med löst liggande småcitrus ska vara märkta med den här informationen:

 • ”satsumas”, ”clementiner” eller annan lämplig beteckning
 • storlek (i diameter) eller storlekskod eller antal
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass Extra, I eller II
 • sort, om produkten är något annat än satsumas och clementiner
 • ”med kärnor”, om det är clementiner med fler än 10 kärnor
 • behandling med konserveringsmedel eller andra kemiska preparat, om produkterna behandlats efter skörd.

Om frukterna är kärnfria så får det stå på lådan, men det är inte nödvändigt.

Artnamnet behöver inte stå på lådan om frukterna syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Småcitrus i nät eller andra slutna förpackningar

Om frukterna säljs i nät eller andra slutna förpackningar så ska informationen ovan sitta på en etikett som sitter fast på förpackningen. Den etiketten ska också ange nettovikten.

Lådan som förpackningarna ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Förpackningar med blandade citrusfrukter

Citrusfrukt levereras ibland som blandningar av tydligt olika arter. Då måste lådorna dessutom vara märkta med den här informationen:

 • ”blandning av citrusfrukter”
 • ursprungsland för varje art, om det inte är samma för alla

Om produkten syns tydligt från utsidan så måste det inte stå att lådan innehåller en blandning av citrusfrukter.

Handelsnorm för citrusfrukter

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Druvor

Druvor omfattas av EU:s produktspecifika normer och ska vara märkta enligt nedan.

Druvor i öppna förpackningar

Lådor med druvor i öppna förpackningar, som till exempel öppna påsar, ska vara märkta med den här informationen:

 • ”bordsdruvor”
 • sort
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass Extra, I eller II

Det behöver inte stå att lådan innehåller druvor om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Om lådorna innehåller klasar under 75 gram som är avsedda för portionsförpackningar så måste det stå på lådan.

De enskilda öppna förpackningarna behöver inte vara märkta.

Druvor i plastaskar med lock eller andra slutna förpackningar

Om druvorna säljs i plastaskar med lock eller andra slutna förpackningar så ska varje enskild förpackning vara tydligt märkt med informationen ovan. Den märkningen ska också ange nettovikten.

Lådan som förpackningarna ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Förpackningar med blandade druvor

Druvor levereras ibland som blandningar av olika sorter. Då måste förpackningarna dessutom vara märkta med den här informationen:

 • vilka sorter som ingår
 • ursprungsland för varje sort, om det inte är samma för alla.
Handelsnorm för druvor

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Grapefrukt

Grapefrukt omfattas av EU:s allmänna handelsnorm. De ska vara märkta enligt nedan.

Lådor med löst liggande grapefrukter

Lådor med löst liggande grapefrukter ska vara märkta med den här informationen:

 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress.
Om frukterna är märkta med klass

Det får också stå vilken kvalitetsklass grapefrukterna hör till (Extra, I eller II), men i så fall måste de uppfylla hela FN:s handelsnorm för citrusfrukt. Lådorna måste då vara märkta med den här informationen:

 • ”grapefrukt”
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass Extra, I eller II
 • storlek (i diameter), storlekskod eller antal
 • fruktköttets färg, om det är vitt, rosa eller rött.

Det behöver inte stå att lådan innehåller grapefrukt om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Grapefrukt i slutna förpackningar

Om frukterna säljs i plastpåsar, inplastade tråg eller andra slutna förpackningar så ska dessa förpackningar vara tydligt märkta med informationen ovan. Den märkningen ska också ange nettovikten, om man inte tydligt kan se hur många frukter som förpackningen innehåller och de säljs per antal.

Lådan som de förpackade frukterna ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Handelsnorm för grapefrukt

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Gurkor

Gurkor omfattas av EU:s allmänna handelsnorm. De ska vara märkta enligt nedan.

Lådor med löst liggande gurka

Lådor med löst liggande gurka ska vara märkta med den här informationen:

 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress.
Om gurkorna är märkta med klass

Det får också stå vilken kvalitetsklass gurkorna hör till (Extra, I eller II), men i så fall måste de uppfylla hela FN:s handelsnorm för gurka. Lådorna måste då vara märkta med den här informationen:

 • ”gurkor”
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass Extra, I eller II
 • storlek (om produkten sorterats efter storlek).

Gurkor i klass II får vara hur krokiga som helst. I så fall måste dock lådan vara märkt med ”krokiga gurkor” eller motsvarande beteckning.

Gurka inslagen i plastfilm

Gurka säljs ofta inslagen i plastfilm. Det räknas som löst liggande gurka, så varje enskild gurka behöver inte vara märkt.

Handelsnorm för gurka

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Jordgubbar

Jordgubbar omfattas av EU:s produktspecifika normer och ska vara märkta enligt nedan.

Jordgubbar i öppna förpackningar

Lådor med jordgubbar i öppna förpackningar, som till exempel pappkartonger, ska vara märkta med den här informationen:

 • ”jordgubbar”
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass Extra, I eller II.

Man får ange sort, men det är inte nödvändigt.

Det behöver inte stå att lådan innehåller jordgubbar om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

De enskilda öppna förpackningarna behöver inte vara märkta.

Jordgubbar i slutna förpackningar

Om jordgubbarna säljs i plastaskar med lock eller andra slutna förpackningar så ska varje enskild förpackning vara tydligt märkt med informationen ovan. Den märkningen ska också ange nettovikten.

Lådan som förpackningarna ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Handelsnorm för jordgubbar

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Kiwi

Kiwi omfattas av EU:s produktspecifika normer och ska vara märkta enligt nedan.

Kiwi som ligger löst i lådor

Lådor med löst liggande kiwi ska vara märkta med den här informationen:

 • ”kiwi” eller ”Actinidia”
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass Extra, I eller II
 • storlek (i vikt)
 • fruktköttets färg, om det inte är grönt.

Man får ange sort och antal frukter, men det är inte nödvändigt.

Det behöver inte stå att lådan innehåller kiwi om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Kiwi i plasttråg med nät eller andra slutna förpackningar

Om kiwin säljs i plasttråg med nät eller någon annan sluten förpackning så ska varje enskild förpackning vara tydligt märkt med informationen ovan. Den märkningen ska också ange nettovikten.

Lådan som förpackningarna ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Handelsnorm för kiwi

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Limefrukt

Limefrukt omfattas av EU:s allmänna handelsnorm. De ska vara märkta enligt nedan.

Lådor med löst liggande limefrukter

Lådor med löst liggande limefrukter ska vara märkta med den här informationen:

 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress.
Om frukterna är märkta med klass

Det får också stå vilken kvalitetsklass limefrukterna hör till (Extra, I eller II), men i så fall måste de uppfylla hela FN:s handelsnorm för citrusfrukt. Lådorna måste då vara märkta med den här informationen:

 • ”lime”
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass Extra, I eller II
 • storlek, storlekskod eller antal.

Det behöver inte stå att lådan innehåller lime om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Limefrukt i slutna förpackningar

Om frukterna säljs i plastpåsar, inplastade tråg eller andra slutna förpackningar så ska dessa förpackningar vara tydligt märkta med informationen ovan. Den märkningen ska också ange nettovikten.

Lådan som de förpackade frukterna ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Handelsnorm för limefrukt

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Lök

Lök omfattas av EU:s allmänna handelsnorm. De ska vara märkta enligt nedan.

Den här informationen gäller röd och gul lök. Den gäller inte purjolök, vitlök eller knipplök.

Lådor med löst liggande lök

Lådor med löst liggande lök ska vara märkta med den här informationen:

 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress.
Om produkterna är märkta med klass

Det får också stå vilken kvalitetsklass produkterna hör till, men i så fall måste de uppfylla hela FN:s handelsnorm för lök. Det betyder att den här informationen måste stå på lådan:

 • ”lök” eller ”blandad lök”
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass
 • storlek (i diameter).

Det behöver inte stå att lådan innehåller lök om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Om lådorna innehåller en blandning av lökar med av tydligt olika handelstyp eller färg så måste det stå på lådan vilka handelstyper eller färger som ingår och kvantiteten för var och en. Om produkterna syns tydligt från utsidan även när lådorna är staplade på varandra behöver den här informationen dock inte stå på lådan.

Lök i slutna förpackningar

Om löken säljs i plastpåsar, nät eller andra slutna förpackningar så ska dessa förpackningar vara tydligt märkta med informationen ovan. Den märkningen ska också ange nettovikten.

Lådan som den förpackade löken ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Handelsnorm för lök

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Morötter och andra rotfrukter

Morötter och andra rotfrukter omfattas av EU:s allmänna handelsnorm. De ska vara märkta enligt nedan.

Lådor med löst liggande rotfrukter

Lådor med löst liggande rotfrukter ska vara märkta med den här informationen:

 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress.
Om produkterna är märkta med klass

Det får också stå vilken kvalitetsklass produkterna hör till, men i så fall måste de uppfylla hela FN:s handelsnorm för morötter respektive rotfrukter. Det betyder bland annat att det måste stå på lådan vilka produkter den innehåller (om det inte syns utifrån) och hur många knippen den innehåller (för produkter i knippen).

De exakta kraven finns i FN:s handelsnormer för morötter respektive rotfrukter.

Rotfrukter i slutna förpackningar

Om rotfrukterna säljs i plastpåsar, inplastade tråg eller andra slutna förpackningar så ska dessa förpackningar vara tydligt märkta med informationen ovan. Den märkningen ska också ange nettovikten.

Lådan som de förpackade rotfrukterna ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Rotfrukter säljs ofta i delar, till exempel i blandningar med soppgrönsaker. Då gäller inte de här reglerna. Istället gäller Livsmedelsverkets regler för märkning av livsmedel.

Handelsnorm för morötter och andra rotfrukter

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Paprikor

Paprikor omfattas av EU:s produktspecifika normer och ska vara märkta enligt nedan.

Paprika som ligger löst i lådor

Lådor med löst liggande paprika ska vara märkta med den här informationen:

 • ”paprikor”
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass Extra, I eller II
 • storlek (i diameter eller vikt), om produkten sorteras efter storlek
 • ”het”, om produkten räknas som det.

Det får stå hur många paprikor lådan innehåller, men det är inte nödvändigt.

Det behöver inte stå att lådan innehåller paprika om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Paprika i slutna förpackningar

Om paprikan säljs i plastpåsar eller andra slutna förpackningar så ska varje enskild förpackning vara tydligt märkt med informationen ovan. Den märkningen ska också ange nettovikten, om man inte tydligt kan se hur många paprikor som förpackningen innehåller och de säljs per antal.

Lådan som förpackningarna ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Paprika inslagen i plastfilm

Paprika säljs ibland individuellt inslagen i plastfilm. Det räknas som löst liggande paprika, så varje enskild paprika behöver inte vara märkt.

Förpackningar med blandade paprikor

Paprika säljs ofta som blandningar av olika färger. Då måste lådorna dessutom vara märkta med den här informationen:

 • ”blandning av paprikor”
 • vilka handelstyper eller färger som ingår och hur många av varje, om det inte syns tydligt från utsidan
 • ursprungsland för varje handelstyp eller färg, om det inte är samma för alla.
Handelsnorm för paprikor

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Persikor och nektariner

Persikor och nektariner omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer och ska vara märkta enligt nedan.

Persikor och nektariner som ligger löst i lådor

Lådor med löst liggande frukter ska vara märkta med den här informationen:

 • ”persikor” eller ”nektariner”
 • färg på fruktköttet
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass Extra, I eller II
 • storlek (i vikt eller diameter) eller storlekskod (om produkten sorteras efter storlek).

Man får ange sort och antal frukter, men det är inte nödvändigt.

Det behöver inte stå att lådan innehåller persikor eller nektariner om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Frukter i plasttråg med nät eller andra slutna förpackningar

Om frukterna säljs i plasttråg i nät eller någon annan sluten förpackning så ska varje enskild förpackning vara tydligt märkt med informationen ovan. Den märkningen ska också ange nettovikten.

Lådan som förpackningarna ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Handelsnorm för persikor och nektariner

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Potatis

Potatis omfattas inte av EU:s handelsnormer. Det finns däremot andra regler som är gemensamma inom EU som säger att potatis i alla led ska vara märkt med ett officiellt registreringsnummer. Det är vi på Jordbruksverket som utfärdar dessa registreringsnummer till odlare och företag i Sverige som handlar med potatis. Registreringsnumret visar vem som packat, lagrat eller importerat potatisen.

Purjolök

Purjolök omfattas av EU:s allmänna handelsnorm. De ska vara märkta enligt nedan.

Purjolök säljs ibland i delar, till exempel i blandningar med soppgrönsaker. Då gäller inte de här reglerna. Istället gäller Livsmedelsverkets regler för märkning av livsmedel.

Lådor med löst liggande purjolök

Lådor med löst liggande purjolök ska vara märkta med den här informationen:

 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress.
Om produkterna är märkta med klass

Det får också stå vilken kvalitetsklass produkterna hör till, men i så fall måste de uppfylla hela FN:s handelsnorm för purjolök. Det betyder att den här informationen måste stå på lådan:

 • ”purjolök”
 • klass I eller II
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • antal buntar, om purjolöken är buntad och förpackad.

Det behöver inte stå att lådan innehåller purjolök om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Handelsnorm för purjolök

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Päron

Päron omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer och ska vara märkta enligt nedan.

Päron som ligger löst i lådor

Lådor med löst liggande päron ska vara märkta med den här informationen:

 • ”päron”
 • sort
 • storlek i diameter eller vikt (eller antal, om päronen är packade i rader och lager)
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass Extra, I eller II.

Det behöver inte stå att lådan innehåller päron om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Päron i slutna förpackningar

Om päronen säljs i plastpåsar, inplastade tråg eller någon annan form av sluten förpackning så ska så varje sådan förpackning vara tydligt märkt med informationen ovan. Den märkningen ska också ange nettovikten, om man inte tydligt kan se hur många päron som förpackningen innehåller och de säljs per antal.

Lådan som förpackningarna ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Förpackningar med blandade päron

Päron levereras ibland som blandningar av olika sorter. Då måste varje förpackning dessutom vara märkta med den här informationen:

 • vilka sorter som ingår
 • ursprungsland för varje sort, om det inte är samma för alla.
Handelsnorm för päron

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Sallat

Huvudsallad, frisésallat och escarolsallad omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer och ska vara märkta enligt nedan. Reglerna gäller inte för sallatsblad som säljs lösa i påsar eller för kruksallat.

Sallat som ligger löst i lådor

Lådor med löst liggande sallat ska vara märkta med den här informationen

 • ”Huvudsallat", "Bataviasallat", "isbergssallat", "romansallat", ”plocksallat”, (eller t.ex. ekbladssallat, lollo bionda, lollo rossa), "frisésallat", "escarolesallat" eller likvärdig benämning
 • storlek
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass I eller II.

Om sallaten odlats i växthus ska det anges i märkningen.

Sortens namn får anges, men det är inte nödvändigt.

Det behöver inte stå att lådan innehåller huvudsallat, bataviasallat och så vidare om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Huvudsallat i plastpåsar

Enskilda sallatshuvuden i en plastpåse behöver inte vara individuellt märkta. Lådan som sallatshuvudena ligger i måste då vara märkt med uppgifterna ovan.

Om det däremot ligger flera sallatshuvuden i en sluten förpackning så måste den vara märkt med uppgifterna ovan. Lådan som förpackningen ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser innehållet så ska en följesedel med informationen ovan sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Förpackningar med blandad huvudsallat

Huvudsallat levereras ibland som blandningar av olika sorter, färger eller handelstyper. Då måste varje förpackning dessutom vara märkt med den här informationen:

 • Sallatsblandning”, ”Blandsallat”
 • vilka sorter, färger eller handelstyper som ingår och kvantiteten för var och en, om det inte syns tydligt från utsidan
 • ursprungsland för varje sort, färg eller handelstyp, om det inte är samma för alla.
Handelsnorm för sallat

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Tomater

Tomater omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer och ska vara märkta enligt nedan.

Tomater löst i lådor

Lådor med löst liggande tomater ska vara märkta med den här informationen:

 • ”tomater” eller ”kvisttomater” (och handelstypen: runda, biff, ovala/avlånga eller körsbär/cocktail/miniatyrsort) eller ”körsbärstomater/cocktailtomater” eller ”körsbärstomater/cocktailtomater på kvist” eller andra vedertagna beteckningar för miniatyrsorter.
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass Extra, I eller II
 • storlek (i diameter, vikt eller med storlekskod. Alternativt antal följt av minsta och största storlek.) om produkten är sorterad efter storlek.

Lådorna får vara märkta med sort också, men det är inte nödvändigt.

Det behöver inte stå att lådan innehåller tomater om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Tomater i slutna förpackningar

Om tomaterna säljs i plastaskar med lock, plastpåsar eller andra slutna förpackningar så ska varje sådan förpackning vara märkt med informationen ovan. Märkningen ska också ange nettovikten.

Lådan som de förpackade tomaterna ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser vad de innehåller så ska en följesedel med den nödvändiga informationen sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Förpackningar med blandade tomater

Tomater levereras ibland som blandningar av tydligt olika sort, handelstyp eller färg. Då måste varje förpackning dessutom vara märkt med den här informationen:

 • ”blandade tomater” eller något likvärdigt uttryck
 • ursprungsland för varje sort, färg eller handelstyp, om det inte är samma för alla.

Om innehållet inte syns från utsidan måste kvantiteterna för varje sort, färg eller handelstyp anges.

Handelsnorm för tomater

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Äpplen

Äpplen omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer och ska vara märkta enligt nedan.

Äpplen löst i lådor eller packade i rader

Lådor med löst liggande äpplen ska vara märkta med den här informationen:

 • ”äpplen”
 • sort
 • ”Miniatyrsort”, när det rör sig om en sådan
 • storlek i diameter eller vikt (eller antal, om äpplena är packade i rader och lager)
 • ursprungsland
 • avsändare eller packare, med namn och adress
 • klass Extra, I eller II.

Det behöver inte stå att lådan innehåller äpplen om det syns tydligt utifrån även när lådorna är staplade på varandra.

Äpplen i plastpåsar eller slutna plasttråg

Om äpplena säljs i plastpåsar, plasttråg eller andra slutna förpackningar så varje sådan förpackning vara tydligt märkt med informationen ovan. Den märkningen ska också ange nettovikten, om man inte tydligt kan se hur många äpplen som förpackningen innehåller och de säljs per antal.

Lådan som de förpackade äpplena ligger i behöver då inte vara märkt.

Om förpackningarna ligger i omärkta lådor som staplats på pallar så att man inte ser vad de innehåller så ska en följesedel med den nödvändiga informationen sitta på två sidor av pallen.

Om förpackningarna ligger i en märkt låda behöver de inte vara individuellt märkta.

Förpackningar med blandade äpplen

Äpplen levereras ibland som blandningar av olika sorter. Då måste varje förpackning dessutom vara märkt med den här informationen:

 • vilka sorter som ingår
 • ursprungsland för varje sort, om det inte är samma för alla.
Handelsnorm för äpplen

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Märkning av produkter i butik, vid torghandel och vid internetförsäljning

Frukter, grönsaker, bär, örter och vissa nötter ska vara märkta i detaljhandeln. Det gäller vid försäljning i butiker, via internet, vid vägkanten och vid torghandel. Hur märkningen ska se ut varierar beroende på vilken handelsnorm de omfattas av och hur produkterna är förpackade när de säljs.

Uppgifter som ska finnas på skylt eller låda

För produkter som enbart uppfyller EU:s allmänna handelsnorm behöver du bara ange ursprungsland. Om du anger klass för produkterna måste de uppfylla samtliga krav för denna klass i FN/ECE:s handelsnorm.

Alla produkter som omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer ska ge information om:

 • produktens ursprungsland
 • klass
 • sort eller handelstyp (gäller för vissa produkter).

Försäljning ur lådor

Produkter som i detaljistledet visas i lådor får man bara sälja i originalemballaget. Om du använder andra lådor så kan märkningen på dessa lådor avse en annan vara än innehållet och ge fel information till konsumenterna. Det är därför inte tillåtet att i en låda fylla på med produkter av annan sort eller ursprung.

Om du visar produkterna i korrekt märkta lådor som du placerat så att märkningen är lättsynlig för konsumenterna krävs ingen ytterligare skyltning av produkterna. Om produkterna visas i lådor som du placerat så att märkningen inte lätt kan ses av konsumenterna ska informationen om produkterna finnas på en tydlig skylt.

Försäljning i lösvikt

Frukter, grönsaker, bär, örter och nötter kan du också sälja i lösvikt. Då är det viktigt att produkter med olika ursprung och/eller avsändare inte blandas, till exempel i så kallade fruktberg. En tydlig skylt ange de uppgifter som krävs i normerna.

Försäljning av färdigförpackade produkter

Om du säljer produkterna i slutna färdigförpackningar, som är märkta på förpackningen, behöver du inte skylta ytterligare.

Försäljning av styckförpackade produkter och öppna tråg utan tillhörande ytteremballage

Styckförpackade produkter och öppna tråg behöver inte vara individuellt märkta. Om de visas i butik utan ett ytteremballage med märkningen väl synlig för konsumenterna, ska informationen om dessa produkter finnas på en tydlig skylt.

Exempel på korrekt märkning i butik

Svenska äpplen

Klass I

Sort: Aroma

Försäljning av produkter via internet

Om du säljer frukter, grönsaker, bär, örter eller nötter via internet ska information om produkten finnas på webbsidan.

Försäljning av egna produkter i gårdsbutik

Om du har en gårdsbutik och i direkt anslutning till gården säljer produkter som du odlat själv behöver du inte märka produkterna med uppgifterna vi skriver om ovan. Det kan däremot finnas andra krav på märkning som Livsmedelsverket ansvarar för.

Produktspecifik information om hur du märker frukter och grönsaker i butik

För de vanligaste frukterna och grönsakerna finns detaljerad information om hur de ska märkas och om de omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer eller inte.

Apelsiner

Apelsiner omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland
 • sort och/eller respektive sortgrupp anges i fråga om ”Navels” och ”Valencias”
 • klass Extra, I eller II.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Handelsnorm för citrusfrukter

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Avokado

Avokado omfattas av EU:s allmänna handelsnorm. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Du får ange kvalitetsklass, men i så fall måste produkterna uppfylla hela FN-normen för avokado.

Handelsnormer för avokado

I handelsnormerna finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Bananer

Mogna, gula bananer omfattas inte av EU:s handelsnormer. Jordbruksverket har därför inga synpunkter på hur bananer märks i butik.

Citroner

Citroner omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland
 • klass Extra, I eller II.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Handelsnorm för citrusfrukter

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Clementiner, mandariner och satsumas (så kallade småcitrus)

Småcitrus omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland
 • klass Extra, I eller II
 • ”satsumas” eller ”clementiner”, om produkten är någon av dessa
 • sort, om produkten är något annat än satsumas och clementiner.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Handelsnorm för citrusfrukter

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Druvor

Druvor omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland
 • sort
 • klass Extra, I eller II.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Handelsnorm för druvor

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Grapefrukt

Grapefrukt omfattas av EU:s allmänna handelsnorm. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland.

Du får ange kvalitetsklass, men i så fall måste grapefrukten uppfylla hela FN-normen för citrusfrukt.

Handelsnorm för grapefrukt

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Gurkor

Gurkor omfattas av EU:s allmänna handelsnorm. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Du får ange kvalitetsklass, men i så fall måste gurkorna uppfylla hela FN-normen för gurka.

Handelsnorm för gurka

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Jordgubbar

Jordgubbar omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland
 • klass Extra, I eller II.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Handelsnorm för jordgubbar

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Kiwi

Kiwi omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland
 • klass Extra, I eller II.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Handelsnorm för kiwi

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Limefrukt

Limefrukt omfattas av EU:s allmänna handelsnorm. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Du får ange kvalitetsklass, men i så fall måste limefrukterna uppfylla hela FN-normen för citrusfrukt.

Handelsnorm för limefrukt

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Lök

Lök omfattas av EU:s allmänna handelsnorm. Den här informationen gäller röd och gul lök. Den gäller inte purjolök, vitlök eller knipplök.

Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Du får ange kvalitetsklass, men i så fall måste produkterna uppfylla hela FN-normen för lök.

Handelsnorm för lök

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Morötter och andra rotfrukter

Morötter och rotfrukter omfattas av EU:s allmänna handelsnorm. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Du får ange kvalitetsklass, men i så fall måste produkterna uppfylla hela FN-normen för produkten.

Handelsnorm för morötter och andra rotfrukter

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Paprikor

Paprikor omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer. Den här informationen ska finnas om produkterna:
 • ursprungsland
 • klass Extra, I eller II
 • ”het”, om paprikan räknas som det.
Du får inte ange mer än ett ursprungsland.
Handelsnorm för paprikor

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Persikor och nektariner

Persikor och nektariner omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland
 • klass Extra, I eller II
 • fruktköttets färg, om det inte är gult.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Handelsnorm för persikor och nektariner

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Potatis

Potatis omfattas inte av EU:s handelsnormer. Det finns däremot andra regler som är gemensamma inom EU som säger att potatis i alla led ska vara märkt med ett officiellt registreringsnummer. Det är vi på Jordbruksverket som utfärdar dessa registreringsnummer till odlare och företag i Sverige som handlar med potatis. Registreringsnumret visar vem som packat, lagrat eller importerat potatisen.

Purjolök

Purjolök omfattas av EU:s allmänna handelsnorm. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Du får ange kvalitetsklass, men i så fall måste produkterna uppfylla hela FN-normen för produkten.

Handelsnorm för purjolök

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Päron

Päron omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland
 • klass Extra, I eller II
 • sort.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Handelsnorm för päron

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Sallat

Huvudsallad, frisésallat och escarolsallad omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer. Reglerna gäller inte för sallatsblad som säljs lösa i påsar eller för kruksallat.

Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland
 • klass I eller II.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Handelsnorm för sallat

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Tomater

Tomater omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland
 • Klass Extra, I eller II.

Om det är specialtomater ska det dessutom stå ”cocktailtomater”, ”körsbärstomater” eller liknande.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Handelsnorm för tomater

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Äpplen

Äpplen omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer. Den här informationen ska finnas om produkterna:

 • ursprungsland
 • sort
 • klass Extra, I eller II.

Du får inte ange mer än ett ursprungsland.

Handelsnorm för äpplen

I handelsnormen finns de fullständiga detaljerna kring märkning och krav på kvalitet.

Vi kontrollerar att märkningen är korrekt

Det är det företag som innehar produkterna som är ansvarigt för att de uppfyller kraven i handelsnormerna. När du tar emot produkterna ska du därför kontrollera produkternas kvalitet och märkning och själv godkänna eller underkänna dem.

Vi gör stickprovskontroller hos odlare, packare, producentorganisationer, importörer, grossister och ute i butiker.

Läs mer om kontrollen på vår sida om handelsnormer för frukter, grönsaker, bär, örter och nötter.

Mer om att handla med frukter, grönsaker, bär, örter och nötter

Läs mer om bland annat handelsnormer och vad som gäller vid import på våra sida om att handla med frukter, grönsaker, bär, örter och nötter.

Det finns fler regler för hur man ska märka livsmedel, exempelvis med sista förbrukningsdatum, förvaringsanvisning och näringsinnehåll. Det är Livsmedelsverket som ansvarar för de reglerna.

Frågor och svar

Behöver jag skylta med packare, avsändare eller produkternas storlek i butik?

Nej. Det behövs bara innan produkterna når butikshyllorna.

Räcker det att jag märker produkten med klisterlappar?

Nej. Produkterna måste vara tydligt skyltade även om de är märkta med klisterlappar.

Vad betyder sifferkoden som ofta finns på etiketter på frukter?

Koderna som finns på klisteretiketter på frukter är så kallade PLU-koder och används av handeln för att identifiera en viss grupp av artiklar. De koderna regleras inte av EU eller Jordbruksverket.

Senast granskad: 2022-05-05

Till toppen