Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Alla hästar ska ha hästpass

Hitta på sidan

Alla hästar i EU ska registreras hos en avelsorganisation eller en registerförande förening och ha ett hästpass. Syftet är att det ska gå att säkerställa hästens identitet, till exempel vid handel med hästar och veterinärbehandlingar. Det gör det också möjligt att knyta resultat från tävlingar och utställningar till det framtida avelsarbetet.

Nya regler för identifiering och registrering av hästar

Den 21 april 2021 börjar nya regler gälla för identifiering och registrering av hästar.

För dig som håller hästar innebär reglerna bland annat att

  • hästarna ska märkas med chip som visar landskod
  • varje häst måste få sitt hästpass utfärdat i hästens födelseland.

Du som har en anläggning med hästar ska registrera anläggningen hos Jordbruksverket. Vi kommer att informera på webbplatsen när registreringen är möjlig och vilka uppgifter som behövs.

Du kommer att få mer information om de nya reglerna på webbplatsen innan de träder i kraft.

Hästar som har identifierats och fått hästpass efter den 1 juli 2009 ska vara id-märkta med exempelvis chip. När hästarna registreras får de ett Universal Equine Lifetime Number (UELN). Det motsvarar våra personnummer och följer hästen hela livet.

Det är länsstyrelsen som kontrollerar hästpassen. Hästhållaren ska alltid kunna visa upp hästpasset vid en kontroll. Hästhållaren är den som för tillfället har ansvaret för hästen. 

Behandlingar med vissa läkemedel måste skrivas in i passet

Hästar räknas som livsmedelsproducerande djur som kan gå till slakt och bli livsmedel, om inte hästpasset visar något annat. Därför måste veterinären skriva in i passet om hästen har behandlats med läkemedel som inte får komma in i livsmedelskedjan. Om du inte kan visa upp passet får veterinären inte behandla hästen med dessa läkemedel.

De flesta läkemedel som används till hästar har en kortare karenstid för slakt, alltså hur lång tid det minst måste gå mellan behandling och slakt. Behandlingarna skrivs då oftast inte in i passet, utan veterinären skriver karenstiden på behandlingsbeviset. När karenstiden har gått ut får hästen slaktas för att bli livsmedel.

En del läkemedel har 6 månaders karenstid för slakt och då ska veterinären skriva in behandlingarna i hästens pass.

Ett fåtal läkemedel får bara användas om det finns en notering i hästpasset som säger att hästen aldrig kommer att bli livsmedel. Veterinären ska skriva in detta innan hästen behandlas med den typen av läkemedel. Därefter får hästen aldrig slaktas på slakteri. Ett exempel på ett sådant läkemedel är Fenylbutazon.

Ansök om hästpass

Du ansöker om hästpass hos en avelsorganisation eller en registerförande förening. De kan svara på hur det går till, vad du behöver skicka till dem och hur mycket det kostar. Alla hästar som får ett nytt pass ska vara märkta med chip.

Då måste du senast ansöka om pass till ditt föl

Om fölet är fött mellan den 1 januari och 30 juni ska du ansöka om pass senast den 31 december samma år.

Om fölet är fött mellan den 1 jul och 31 december ska du ansöka om pass senast då fölet är 6 månader gammalt.

Fölet måste senast ha ett pass när det lämnar födelseplatsen permanent utan sin mamma, eller senast vid 12 månaders ålder.

Uppdatera uppgifter i passet

Exempel på när du behöver uppdatera hästpasset är

  • om du ska chipmärka en häst som inte är märkt
  • när din häst har kastrerats
  • när din häst har tagits ut ur livsmedelskedjan för att den behandlats med ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerande djur.

Om du behöver uppdatera något i hästpasset ska du kontakta din avelsorganisation eller en registerförande förening. Du har 30 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering.

Om din häst har blivit behandlad av en veterinär med ett preparat som gör att den inte längre får slaktas och bli livsmedel har du bara 14 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering. Om din häst är registrerad hos Svensk Travsport kan du anmäla på deras webbplats att hästens status som livsmedelsproducerande djur ska ändras.

Du kan be att få en provisorisk handling från organisationen när passet är inlämnat. Den ersätter passet under tiden som det är inne för uppdatering och gäller som längst 45 dagar. Den provisoriska handlingen kan vara tillräcklig vid tävling tillsammans med kopior på till exempel vaccinationsintyg. Ta kontakt med tävlingsarrangören innan tävling, så att du vet vad de har för regler.

Du måste inte ange eller uppdatera ägaruppgifter i hästpasset. Passet räknas inte som ägarbevis. Om du ändå vill ha uppdaterade ägaruppgifter i passet ska du kontakta din avelsorganisation eller registerförande förening.

Tilläggsregistrera hästar med pass från andra EU-länder

Om din häst har ett pass som är utfärdat i ett annat EU-land måste du tilläggsregistrera den här i Sverige hos en avelsorganisation eller registerförande förening. Du ska ansöka om tilläggsregistrering inom 30 dagar om hästen ska stanna i Sverige längre än 90 dagar. Du måste skicka in passet vid en tilläggsregistrering, eftersom tilläggsregistreringen skrivs in i passet.

Om en häst i Sverige får sitt pass utfärdat av en organisation i ett annat EU-land ska du ansöka om tilläggsregistrering inom 30 dagar efter att hästen har fått sitt pass.

Även hästar som har fått ett pass utfärdat av en svensk organisation som inte längre är verksam behöver tilläggsregistreras.

Om du är osäker på om din häst behöver tilläggsregistreras kan du söka i den centrala hästdatabasen. Om den inte är registrerad där behöver du göra en tilläggsregistrering.

Avelshingstar som tas in i Sverige för en avelssäsong behöver inte tilläggsregistreras.

Om du köpt en häst från ett land utanför EU måste du ansöka om nytt pass

Om du har importerat en häst från ett land utanför EU måste du ansöka om ett nytt pass och registrera den inom 30 dagar hos en avelsorganisation eller en registerförande förening. De kan informera dig om vad som gäller för just din häst.

Om du tappar bort passet

Om du tappar bort hästpasset kan du få ett duplikat, alltså en kopia på passet, eller ett ersättningspass. Du kan få ett duplikat om det är möjligt att säkerställa vilken häst det är, till exempel genom avläsning av chip eller DNA‑analys. Annars får hästen ett ersättningspass. Du måste kontakta en avelsorganisation för att få ett duplikat eller en registerförande förening för att få ett ersättningspass. Det kan dock vara både dyrt och komplicerat, till exempel om hästen kommer från ett annat land. En häst med ett duplikat eller ersättningspass får aldrig slaktas för att användas som livsmedel.

Skicka in passet för makulering när din häst dör

När din häst avlivas, eller dör på annat sätt, ska du skicka passet till den organisation som utfärdat det eller som gjort den senaste registreringen, så att de kan makulera passet och registrera i sin databas att hästen är död. Om hästen slaktas på ett slakteri sköter slakteriet oftast passhanteringen.

Centrala hästdatabasen samlar alla hästar i Sverige

Alla hästar som är i Sverige längre än 90 dagar ska vara registrerade i den centrala hästdatabasen. Syftet med databasen är att samla viss information om hästar i Sverige på ett ställe. Informationen kan sedan användas för att

  • få en bättre uppfattning om hur många hästar som finns i Sverige
  • söka efter information om hästar baserat på till exempel chipnummer.

Jordbruksverket hämtar uppgifterna till den centrala hästdatabasen från de svenska avelsorganisationerna och registerförande föreningarna.

Författningar

Söker efter 2018:24

Senast uppdaterad: 2021-01-21