Logotyp Jordbruksverket
  • Förändringar vid inloggning

    Den 27 oktober kommer vi göra förändringar i hur du loggar in i e-tjänsten. Det blir möjligt att använda QR-kod vid inloggning med mobilt BankID. Utseendet ändras men det kommer att synas att du är på Jordbruksverkets sidor.

Registrera anläggning

Logga in i e-tjänsten för att registrera anläggningar för djur och avelsmaterial, registrera hästar och komplettera uppgifterna om en produktionsplats.

Tänk på det här

Använd webbläsarna Google Chrome eller Firefox.

Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag behöver du dela ut en fullmakt till dig själv för att kunna logga in i e-tjänsten med din personliga e-legitimation. Om någon annan ska företräda dig, ditt företag eller organisation behöver den personen en fullmakt.

Du som är under 18 år måste ha samtycke från din vårdnadshavare för att registrera dig.

Driftinformation: Det kan vara störningar i e‑tjänsten på grund av underhålls­arbete den 27 oktober kl. 17–22.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till registret över anläggningar för djur och avelsmaterial för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering, analys, smittspårning, djurskydd och djurhälsa. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.