Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Registrera anläggning för djur och avelsmaterial (tidigare Anmälan djurhållning)

Hitta på sidan

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska du som är ansvarig för en plats med djur eller avelsmaterial registrera den. Anledningen är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. Sista dagen för att registrera platsen är den 1 oktober.

Här kan du logga in i e-tjänsten. Du kan läsa om reglerna och hur du ska gå till väga. Du hittar även en manual, instruktionsfilmer och information om när du behöver fullmakt.

Framflyttat sista datum för registrering

EU har kommit med besked om övergångsregler för vissa delar av det nya regelverket. Därför har vi kunnat flytta fram sista datum för att registrera och uppdatera anläggningar till den 1 oktober.

Observera att de anläggningar som håller nötkreatur, får, getter, grisar och fjäderfän inte kan avvakta med att registrera sina anläggningar. Det beror på att kravet på att du ska registrera anläggningen fanns sedan tidigare.

Det går nu att registrera de flesta hästar

Det går nu att registrera de flesta hästar på en anläggning i e-tjänsten. Om det inte går att lägga till hästen i registreringen kan det bero på att Jordbruksverket inte har fått alla uppgifter från samtliga avelsförbund. I så fall ber vi dig att avvakta ett tag med registreringen till dess att Jordbruksverket har fått in uppgifterna.

Du kan däremot registrera din anläggning. Det är bra att göra redan nu eftersom du måste ha gjort det innan du kan registrera hästarna.

Har du redan en produktionsplats?

Du ska inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också lägga till fler arter.

Du som driver en anläggning ska registrera den

Den 21 april började EU:s nya djurhälsoförordning att tillämpas. Du som driver en anläggning med landlevande djur eller avelsmaterial ska ha registrerat din anläggning senast den 1 oktober. En anläggning kan till exempel vara ett stall, en fastighet, en lokal eller ett bete. Det är du som driver anläggningen som ska registrera den, även om du inte själv äger eller tar hand om djuren eller avelsmaterialet.

Registreringskravet gäller alla djur som lever på land, förutom sällskapsdjur i privata hem. Du som har tillstånd enligt djurskyddslagen för att hålla hästar, pälsdjur eller sällskapsdjur behöver oftast även registrera din anläggning.

Det här gäller för de vanligaste djurslagen

Här finns mer information om vad som gäller för de vanligaste djurslagen.

Hästar

Du som driver en anläggning med hästar ska registrera anläggningen hos oss. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten m.m. Det gäller även dig som har hästar i hobbysyfte. Med anläggning menar vi platsen där du håller hästar. Du som hyr stallplats behöver inte registrera något i e-tjänsten, utan det är den som driver anläggningen som ska göra det.

Registret finns till för att vi ska veta var alla hästar befinner sig, inte vem som äger dem.

Du gör registreringen i två steg. Först registrerar du uppgifter om anläggningen, sedan uppgifter om hästen.

Registrera anläggning

Till att börja med behöver du registrera själva anläggningen, det vill säga platsen där hästarna finns.

Du ska bland annat registrera

 • var anläggningen finns
 • hur stor anläggningen är
 • vad hästen används till, till exempel ridhäst eller travhäst.

När du fyller i vilka arter du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har djuren. Har du drivit anläggningen i många år kan du ange dagens datum, eftersom det inte går att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Anger du ett datum som är framåt i tiden kan du inte göra nästa steg i registreringen, alltså registrera hästarna, förrän det datumet passerat.

Har du redan en produktionsplats?

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer (heter numera registreringsnummer) ska du inte skapa en ny plats utan komplettera uppgifterna vi redan har om din plats. Det gäller om du exempelvis har nötkreatur eller grisar sedan tidigare. Du ändrar uppgifterna genom att välja alternativet Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten Registrera anläggning och därefter lägga till arten häst.

Om du lägger till nya arter eller uppdaterar en befintlig anläggning, kommer du att behöva uppdatera övriga uppgifter om din anläggning. Det behöver göras för att komma vidare med din uppdatering.

De uppgifter du behöver komplettera är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen
 • maxkapacitet per art
 • information om anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • vilken kategori av djur du håller.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Registrera häst

Efter det att du har registrerat din anläggning och anmält att du ska hålla häst på den behöver du också registrera de hästindivider du håller där. Din registrering av anläggningen behöver vara klar innan du kan registrera hästar på din anläggning. Om din anmälan av anläggningen behöver utredas kan du logga in senare för att registrera vilka hästar du håller på din anläggning. En anledning till att din anmälan behöver utredas är att du lämnar ett meddelande i samband med anmälan.

Så här lägger du till uppgifterna om hästen:

 • I det gröna fältet långt upp på sidan ska det finnas en flik som heter Hantera hästindivider när registreringen av din anläggning är klar. Klicka på den.
 • Välj den anläggning det gäller.
 • Klicka på Lägg till hästindivid.
 • Fyll i UELN-nummer för den häst det gäller och därefter Lägg till.
 • Om du har flera hästar kan du sedan lägga till dem genom att klicka på Lägg till hästindivid igen.

Därefter dags att granska och skicka in dina ändringar.

Uppgifterna om hästen ska registreras om hästen är på din anläggning i 30 dagar eller mer. Om en häst flyttas till en annan anläggning och stannar där i 30 dagar eller mer ska den registreras på den nya anläggningen. Då tas den automatiskt bort ur registret på den gamla anläggningen.

Det här är UELN-nummer

UELN-nummer är hästens id-nummer. Du hittar UELN-numret i hästens pass. Det kan stå till exempel id-nummer, reg nr eller livsnummer. I passet kan UELN-numret ibland stå på ett annat sätt än i den centrala hästdatabasen.

Om det inte fungerar när du ska registrera hästen på anläggningen så kan du söka i den centrala hästdatabasen hur UELN-numret är inlagt där och skriva så som det står i den centrala hästdatabasen. I databasen kan du söka antingen på chipnummer eller på annan märkning.

Om hästen inte finns i databasen behöver den registreras i Sverige innan den kan registreras på din anläggning. Det gör du hos en passutfärdande organisation. Du hittar kontaktuppgifter till dessa organisationer via länken Central hästdatabas.

Om hästen finns i databasen, men du ändå inte kan registrera den på din anläggning kan du kontakta kundtjänst.

Hobbyhöns

De nya reglerna innebär att du som har fjäderfän, oavsett hur många, ska registrera din anläggning hos oss. Det beror på att följande fåglar enligt reglerna inte räknas som sällskapsdjur: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar (Ratitae). Kravet gäller alltså även dig som har fåglar som hobby, till exempel om du har hobbyhöns.

Registret är inte ett förflyttningsregister. Du behöver alltså inte rapportera så snart dina djur förflyttas. Men när din anläggning byter inriktning eller väsentligt förändrar antal djur ska du registrera ändringen.

När du fyller i vilka arter du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har djuren. Har du drivit anläggningen i många år kan du ange dagens datum, eftersom det inte går att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Har du redan en produktionsplats?

Om du redan har en produktionsplats ska du inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också lägga till fler arter.

Om du lägger till nya arter eller uppdaterar en befintlig anläggning, kommer du att behöva uppdatera övriga uppgifter om din anläggning. Det behöver göras för att komma vidare med din uppdatering.

De uppgifter du behöver komplettera är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen
 • maxkapacitet per art
 • information om anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • vilken kategori av djur du håller.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Grisar, nötkreatur, får, getter och fjäderfän

Har du redan en produktionsplats?

Du som håller grisar, nötkreatur, får, getter eller fjäderfän (inklusive värphöns) har sedan tidigare haft krav på att registrera dig och därför finns uppgifterna om din anläggning redan i registret. Du behöver däremot komplettera med ytterligare uppgifter.

De uppgifter du behöver komplettera är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen
 • maxkapacitet per art
 • information om anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • vilken kategori av djur du håller.

Om du även har andra djur än grisar, nötkreatur, får, getter och fjäderfän behöver du registrera uppgifter om de djuren. Du ska då inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du lägga till fler arter.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Har du ingen produktionsplats sedan tidigare?

Om du inte har haft grisar, nötkreatur, får, getter eller fjäderfän (inklusive värphöns) tidigare ska du snarast registrera en ny anläggning i e‑tjänsten.

Sällskapsdjur – registreringskrav endast i vissa fall

Hushåll där sällskapsdjur hålls räknas i regel inte som anläggningar och är därför undantagna från de nya kraven på registrering. Det gäller under förutsättning att dessa djur hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte.

Om djuren flyttas till andra länder för att byta ägare räknas det alltid som att djuren hålls i kommersiellt syfte. Då ska du registrera platsen som djuren hålls på som en anläggning. Om köparen hämtar djuret hos dig i Sverige behöver du däremot inte registrera platsen som en anläggning.

Om syftet med att hålla djuren är att tjäna pengar på dem räknas det som kommersiellt syfte. Några exempel på anläggningar som kan ses som kommersiellt syfte är hundkennlar, hunddagis, hund- och katthem och zoobutiker.

Det räknas också som kommersiellt syfte om du:

 • föder upp 3 eller fler kullar hundar eller katter per år
 • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler hundar eller katter per år
 • säljer hundar eller katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
 • säljer 3 eller fler hundar eller katter per år från annans uppfödning
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering och hunddagis) 4 eller fler hundar eller katter
 • mot betalning hyr/lånar ut 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • mot betalning hyr/lånar ut gnagare, fåglar och salamandrar (anläggningar för salamandrar kommer du inom kort att kunna registrera i e-tjänsten) under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar och terrarier eller liknande per år
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) gnagare, fåglar och salamandrar (anläggningar för salamandrar kommer du inom kort att kunna registrera i e-tjänsten) under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar och terrarier eller liknande per år.

Arter som i detta sammanhang kan räknas som sällskapsdjur:

 • Hund (Canis lupus familiaris)
 • Katt (Felis silvestris catus)
 • Iller (Mustela putorius furo)
 • Fåglar (utom höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar (Ratitae))
 • Däggdjur: gnagare och kaniner (utom de som är avsedda för livsmedelsproduktion)
 • Salamandrar.

När du fyller i vilka arter du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har djuren. Har du drivit anläggningen i många år kan du ange dagens datum, eftersom det inte går att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Har du redan en produktionsplats?

Om du redan har en produktionsplats ska du inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också lägga till fler arter.

Om du lägger till nya arter eller uppdaterar en befintlig anläggning, kommer du att behöva uppdatera övriga uppgifter om din anläggning. Det behöver göras för att komma vidare med din uppdatering.

De uppgifter du behöver komplettera är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen
 • maxkapacitet per art
 • information om anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • vilken kategori av djur du håller.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Avelsmaterial

De anläggningar som måste registreras är anläggningar för insamling, produktion, bearbetning eller lagring. Som avelsmaterial räknas ägg, embryo och sperma.

Anläggningar för kläckägg går dock ännu inte att registrera.

När du fyller i vilka arter du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har avelsmaterial på platsen. Har du drivit anläggningen i många år kan du ange dagens datum, eftersom det inte går att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Har du redan en produktionsplats?

Om du redan har en produktionsplats ska du inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också lägga till fler arter och avelsmaterial.

Om du lägger till nya arter eller uppdaterar en befintlig anläggning, kommer du att behöva uppdatera övriga uppgifter om din anläggning. Det behöver göras för att komma vidare med din uppdatering.

De uppgifter du behöver komplettera är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen
 • maxkapacitet per art
 • information om anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • vilken kategori av djur du håller.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Vattenlevande djur

Du som har vattenlevande djur ska inte registrera dig i denna e-tjänst, det finns en särskild e-tjänst för dig.

Bin

Du som har bin ska fortsätta att registrera din verksamhet hos länsstyrelsen.

Ibland behövs fullmakt

Om du ska företräda en annan person, ett företag, organisation eller annan juridisk person måste du först få en fullmakt för att kunna logga in med din personliga e-legitimation.

Om du har en aktiv fullmakt för att anmäla uppgifter om produktionsplats och djurhållning sedan tidigare, gäller den fullmakten även för att registrera anläggning.

I vissa fall måste du skicka in en fullmaktsblankett

Du kan sköta registreringen åt en annan person, bolag eller någon annan typ av juridisk person. Du måste då ha en fullmakt från den du ska företräda.

Det finns två sätt att dela ut en fullmakt på. Vilket sätt du ska välja styrs av ifall du är en juridisk person och om du har e-legitimation eller ej.

Om den som ska ge fullmakt har e-legitimation och inte är juridisk person

Det enklaste sättet att dela ut fullmakt är via Mina sidor. Den som ska ge en fullmakt via Mina sidor behöver ha e-legitimation och vara registrerad kund hos oss med sitt personnummer sedan tidigare. Det fungerar alltså inte att ge en fullmakt via Mina sidor för den som har ett bolag eller ska företräda en organisation.

Om den som ger fullmakt är juridisk person eller inte har e-legitimation

Om den som ska ge en fullmakt inte har e-legitimation eller är en juridisk person behöver den använda en blankett för att dela ut en fullmakt. Juridisk person är när du har ett aktiebolag, handelsbolag eller liknande.

Tänk på att du behöver skicka in blanketten i original. Finns det flera firmatecknare måste alla skriva under blanketten.

Du som fått fullmakt

Om du har fått fullmakt loggar du in med din e-legitimation och väljer du vem du ska representera, ditt bolag eller någon annan. Kontrollera att du blivit inloggad som den du ska representera.

Årlig kostnad för registrering

När du är registrerad behöver du betala en årlig avgift på 50 kronor per anläggning. En faktura skickas hem till dig i början på nästa år. Det är samma kostnad för alla anläggningar oavsett djurslag. Tänk på att gå in och avregistrera dig om du inte längre driver en anläggning som håller djur eller avelsmaterial.

Ta över en produktionsplats eller anläggning

Om du ska ta över en produktionsplats eller en anläggning som redan har ett produktionsplatsnummer eller ett anläggningsnummer ska du anmäla det till Jordbruksverket. Detta gör du genom att logga in i e-tjänsten och välja Skapa ny anläggning. När du kommer till sista steget i registreringen så skriver du i rutan för meddelande att du ska ta över befintlig produktionsplats eller anläggning och vilket SE-nummer det gäller.

Manual för e-tjänsten

I manualen ser du de olika steg du behöver gå igenom för att registrera. Det finns också vanliga frågor och svar om vad du ska fylla i.

Instruktionsfilmer för e-tjänsten

Filmerna visar olika delar i e-tjänsten och hur du gör för att registrera. Du behöver klicka på siffrorna i vänsterkanten för att starta de olika delarna i filmen.

Frågor och svar om att registrera anläggning

Vad händer om jag inte registrerar uppgifterna senast den 1 oktober 2021?

Om du inte registrerar din anläggning riskerar du att försvåra både smittspårning och bekämpning vid eventuellt utbrott. Inte minst kan det vara bra för din egen del att registrera anläggning och hålla uppgifterna aktuella för att du i rätt tid och på rätt sätt ska få hjälp vid eventuella utbrott och andra händelser som kan påverka dig.

Om du inte registrerar din anläggning och håller uppgifterna aktuella bryter du också mot EU-förordningen och riskerar påföljder. Du får bland annat inte förflytta dina djur eller ditt avelsmaterial om din anläggning inte är registrerad. Ingen får heller ta emot djur eller avelsmaterial från din anläggning.

Vem är aktör och ska registrera anläggningen?

En aktör är den som driver och ansvarar för en anläggning med djur eller avelsmaterial. Aktören kan driva anläggningen för en kortare eller längre tid. En aktör kan vara en fysisk person eller en juridisk person. Aktören kan alltså vara till exempel en person, ett företag eller en förening. På en anläggning kan det bara vara en registrerad aktör.

Den som är registrerad aktör kan dock ge fullmakt åt andra att utföra de uppgifter som man kommer överens om. Ansvarsfördelningen mellan olika personer som driver en anläggning gemensamt kan regleras genom civilrättsliga avtal. I förhållande till Jordbruksverket är det dock alltid den som är registrerad som aktör som är ansvarig att uppfylla de krav som finns.

Om ingen aktör tar på sig ansvaret att driva och registrera anläggningen så är det inte tillåtet att hålla djur där.

Sällskapsdjurshållare och veterinärer är i det här sammanhanget inte aktörer. De behöver inte registrera en anläggning. Du som veterinär kan däremot behöva registrera din anläggning om du bedriver andra verksamheter som kräver registrering, till exempel seminverksamhet.

Vi är ett bolag som har event, vem är det som är ansvarig att registrera detta?

Det är bolaget som driver anläggningen där eventen hålls som ansvarar för att registrera den.

Jag har ingen dator, kan jag registrera min anläggning via pappersblankett?

Ja, det finns möjlighet att registrera sig via blankett. En manuell registrering tar längre tid innan det är klart eftersom det kräver att alla uppgifter skrivs in systemet av Jordbruksverkets personal.

När kan jag som har vattenlevande djur registrera min anläggning?

E-tjänsten för att registrera anläggningar för vattenlevande djur är inte klar ännu. Vi informerar här när e-tjänsten är klar.

Kommer mina uppgifter i anläggningsregistret att bli offentliga?

Vi kommer inte att publicera anläggningsregistret. Anläggningsregistret är ett allmänt register och uppgifterna i registret kan lämnas ut först om någon begär ut dessa. Vi gör alltid en sekretessprövning först. Det betyder att uppgifterna blir offentliga om vi bedömer att den enskilde inte kan lida skada om uppgifterna lämnas ut.

Kommer de nya kraven på att registrera anläggningar omfattas av tvärvillkoren?

Nej, de nya kraven på registrering av anläggningar för nya djurarter kommer inte att omfattas av tvärvillkoren. I alla fall inte som regelverket ser ut just nu. Exempelvis omfattar tvärvillkoren inte de nya registreringsreglerna för hästar.

Ställ din egen fråga

Det finns fler frågor som andra personer har ställt och fått svar på från vår kundtjänst. Du kan också ställa en egen fråga.

Syftet med de nya reglerna

De nya reglerna ska säkerställa en bättre och snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och bekämpa sjukdomar. Detta innebär i förlängningen att vi håller våra djur friskare och att du kan slippa potentiella restriktioner. De nya reglerna är beslutade av EU och finns i den nya EU-förordningen Animal Health Law (AHL), även kallad djurhälsoförordningen. 

Nya begrepp

I och med de nya regler som införs har en del begrepp ändrats:

 • Djurhållare heter i e-tjänsten aktör. Anledningen är att reglerna nu inte bara omfattar djur utan också avelsmaterial.
 • Produktionsplats heter anläggning. Anledningen är att reglerna nu inte bara innefattar produktionsdjur.
 • Produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer heter anläggningens registreringsnummer.

Tekniska problem

Du loggar in i e-tjänsten genom att klicka på den blå knappen längst upp på sidan.

Om du har problem med att logga in till tjänsten kan du kontakta vår kundtjänst.

Vi rekommenderar Google Chrome eller Firefox för bästa funktion. Använder du Internet Explorer kan tjänsten fungera mindre bra.

Senast uppdaterad: 2021-07-29

Denna modul visas endast online