Anmäl när du tar in djur, djurprodukter med mera från länder utanför EU

Om du tar in eller reser med djur, produkter från djur, avelsmaterial, vissa foder, hö och halm från länder utanför EU ska du anmäla det i det webbaserade systemet TRACES.NT. Det kan vara en privatperson, ett företag eller den speditionsfirma som har anlitats som anmäler via TRACES.NT.

TRACES.NT är EU:s gemensamma webbaserade system för att göra det lättare att spåra och övervaka sändningar av djur, foder och produkter från djur mellan länder.

Gör så här

När du ska importera från länder utanför EU ska du anmäla sändningen i TRACES.NT. Du ska anmäla

 • djur
 • produkter från djur
 • avelsmaterial
 • hö och halm
 • ekologiska vegetabiliska foder
 • vegetabiliska foder som omfattas av skyddsåtgärder.

Du ska anmäla sändningen i TRACES.NT senast en arbetsdag i förväg.

Du behöver också ta kontakt med den gränskontrollstation där din sändning ska tas in. När din sändning passerar gränsen till Sverige ska du också anmäla den till Tullverket.

Hundar, katter och illrar

När det gäller hundar, katter och illrar behöver du bara anmäla i TRACES.NT i de här fallen:

 • Djuret ska byta ägare.
 • Djuret reser utan sin ägare.
 • Djuret reser mer än 5 dagar före eller efter sin ägare.
 • Djuret reser i en grupp på fler än 5 djur.

Så anmäler du i TRACES.NT

1. Skaffa ett login

För att kunna använda TRACES.NT behöver du ett EU-login. Läs om hur du gör manualen nedan. Tänk på att det kan ta några dagar att få tillgång till systemet.

Varje person som använder TRACES.NT ska ha ett eget lösenord. Ni kan alltså inte dela på ett lösenord på företaget. Det är användarens ansvar att lösenordet inte lämnas ut till någon annan.

2. Logga in i TRACES.NT

Logga in och gör din importanmälan, en så kallad hälsoinförselhandling. Det finns olika hälsoinförselhandlingar:

 • CHED-P
 • CHED-A
 • CHED-D.

CHED står för Common Health Entry Document. Läs om hur du fyller i CHED på EU:s webbplats.

3. Ta reda på varukod

Du behöver ha varukoden (KN-nummer/HS/commodity code/Tariff code) på alla produkter som finns i sändningen. Varukoder finns på Tullverkets webbplats.

Frågor och svar

Jag har glömt mitt lösenord – vad gör jag?

Om du har glömt ditt lösenord behöver du begära ett nytt. Det gör du på samma sida som du loggar in i TRACES.NT genom att klicka på Skicka lösenord. Du får ett nytt engångslösenord till din e-post inom några minuter. Du har sedan 24 timmar på dig att byta ut det. Följ instruktionen som kommer i mejlet.

Vem har gjort och ansvarar för TRACES.NT?

EU-kommissionen har gjort och administrerar TRACES.NT i EU. I Sverige administrerar Jordbruksverket och Livsmedelsverket TRACES.NT.

Hur gör jag för att slippa få mejl från TRACES.NT?

 1. Öppna TRACES.NT och klicka på Ändra användarprofil.
 2. Längst ned på sidan väljer du vilka mejl du vill ha genom att bocka för dem, alternativt klicka på antingen Markera alla eller Avmarkera alla.
 3. Klicka på Spara.

Senast granskad: 2022-12-12