Anmäl när du tar in djur, djurprodukter med mera från länder utanför EU

Om du tar in eller reser med djur, produkter från djur, avelsmaterial, vissa foder, hö och halm från länder utanför EU ska du anmäla detta i det webbaserade systemet Traces.

Traces är EU:s gemensamma webbaserade system för att göra det lättare att spåra och övervaka sändningar av djur, foder och produkter från djur mellan länder.

Vad ska anmälas i Traces?

Traces är EU:s gemensamma webbaserade plattform som syftar till att göra det lättare att spåra och övervaka sändningar av djur, foder och produkter från djur mellan länder.

Du ska anmäla

 • djur
 • produkter från djur
 • avelsmaterial
 • hö och halm
 • ekologiska vegetabiliska foder
 • vegetabiliska foder som omfattas av skyddsåtgärder.

Du ska anmäla sändningen i Traces senast en arbetsdag i förväg innan sändningens ankomst till EU. Du behöver också ta kontakt med den gränskontrollstation där din sändning ska tas in. När din sändning passerar gränsen till Sverige ska du också anmäla den till Tullverket.

Anläggningen som tar emot djur eller varor måste vara förinlagd i Traces

Tänk på att innan du kan göra en anmälan måste anläggningen som djur eller djurprodukter tas emot på vara registrerad och inlagd i Traces. Det är Jordbruksverket som ansvarar för att lägga in anläggningar för djur och djurprodukter i Traces. Det betyder att det är endast genom att registrera anläggning i någon av Jordbruksverkets register som en anläggning få status som giltig i Traces. I vissa ansökningar måste man ange att man vill bli inlagd i Traces. Till exempel i e-tjänsten till anläggningsregistret måste man svara ja på frågan om att förflytta djur över landsgräns. Det är endast genom att svara ja på den frågan som anläggningen även registreras i Traces av Jordbruksverket.

Hundar, katter och illrar

När det gäller hundar, katter och illrar behöver du bara anmäla i Traces i de här fallen:

 • Djuret ska byta ägare.
 • Djuret reser utan sin ägare.
 • Djuret reser mer än 5 dagar före eller efter sin ägare.
 • Djuret reser i en grupp på fler än 5 djur.

Vem ska anmäla i Traces?

Det kan vara en privatperson, ett företag eller speditör som anmäler sändningen via Traces. Anläggningar och transportörer är exempel på operatörer i Traces. Om du har registrerat din anläggning, eller är en registrerad eller godkänd transportör kan du begära en roll som lastansvarig till operatören i Traces.

Så anmäler du i Traces

1. Skaffa ett login

För att kunna använda Traces behöver du ett EU-login och begära en roll i systemet. Läs om hur du gör i manualen nedan. Observera att om du har en registrering hos Jordbruksverket ska du inte skapa någon ny operatör utan använda sökfunktionen för att hitta din förinlagda operatör i systemet. Varje person som använder Traces ska ha ett eget lösenord. Ni kan alltså inte dela på ett lösenord men flera användare kan kopplas till samma operatör i Traces. Det är användarens ansvar att lösenordet inte lämnas ut till någon annan.

2. Bli validerad

För att kunna komma igång i systemet så måste du först bli validerad av den behöriga myndigheten. Det är Jordbruksverket som validerar användare till operatörer kopplade till införsel av djur eller djurprodukter som är verksamma i Sverige. Livsmedelsverket validerar användare av livsmedelsoperatörer.

Mejla oss följande uppgifter

 • Användarens uppgifter: namn, mejladress och telefonnummer
 • Anläggningens eller transportörens namn och registrerings- eller godkännande­nummer för samtliga anläggningar eller transportören som du vill ha tillgång till.
 • Om du inte är firmatecknare för företaget som du vill ha tillgång till måste du även skicka in fullmakt. Det finns ingen mall för hur fullmakten ska utformas men den ska vara undertecknad av en behörig firmatecknare och det ska tydligt framgå vilket företag och vilken aktivitet som du ska ges tillgång till.

Observera att mejlfunktionen som kommer upp när du begär en roll i traces plattformen inte fungerar. Därför måste du skicka ett mejl till oss från din eget mejlprogram.

3. Skapa intyg i Traces

Logga in och gör din importanmälan, en så kallad hälsoinförselhandling. Det finns olika hälsoinförselhandlingar:

 • CHED-P: hälsoinförselhandlingar för animaliska produkter.
 • CHED-A: hälsoinförselhandlingar för levande djur.
 • CHED-D: hälsoinförselhandlingar för vegetabilier eller köksredskap.

CHED står för Common Health Entry Document. Läs om hur du fyller i CHED på EU:s webbplats.

4. Ta reda på varukod

Du behöver ha varukoden (KN-nummer/HS/commodity code/Tariff code) på alla produkter som finns i sändningen. Varukoder finns på Tullverkets webbplats.

Frågor och svar

Jag har glömt mitt lösenord – vad gör jag?

Om du har glömt ditt lösenord behöver du begära ett nytt. Det gör du på inloggningssidan för Traces genom att klicka på ”Skicka lösenord”. Du får ett nytt engångslösenord till din mejl inom några minuter. Får du inget mejl till din inkorg kan det ha hamnat i din skräppost. Du har 24 timmar på dig att byta ut ditt engångslösenord. Följ instruktionen som kommer i mejlet.

Vem ansvarar för Traces?

EU-kommissionen ansvarar för och administrerar Traces i EU. I Sverige administrerar Jordbruksverket och Livsmedelsverket Traces.

Hur gör jag för att slippa få mejl från Traces?

 1. Logga in i Traces och klicka på Ändra användarprofil.
 2. Längst ned på sidan väljer du vilka mejl du vill ha genom att bocka för dem, alternativt klicka på antingen Markera alla eller Avmarkera alla.
 3. Klicka på Spara.

Senast granskad: 2022-12-12