Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Anmälan djurhållning

Hitta på sidan

I e-tjänsten Anmälan djurhållning registrerar du platsen där du håller djur. Platsen kallas produktionsplats. När du har registrerat platsen får du ett produktionsplatsnummer. Det kallas också SE-nummer eller PPN.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Ska du ta över en produktionsplats?

Om du ska ta över en befintlig produktionsplats så ska du också göra en anmälan om djurhållning. Du tar över det SE-nummer som tidigare djurhållare haft på platsen, du ska alltså inte skaffa ett nytt nummer.
Det kan du göra i e-tjänsten Anmälan djurhållning. Välj Skapa ny produktionsplats och fyll i alla uppgifter så som du ska ha det. I sista steget finns en meddelanderuta där du ska skriva vilket SE-nummer du tar över. Om det finns djur kvar på platsen som du ska ta över så skriver du det också.

Du kan också göra det på blanketten.

Tänk på att om du ändrar djurhållare från privatperson till ett företag så behöver du även skicka in en fullmakt för att kunna komma åt alla e-tjänster i bolagets namn som privatperson.

I vissa fall måste du skicka in en fullmaktsblankett

Om du vill använda din personliga e-legitimation för att logga in och företräda ett aktiebolag eller ett handelsbolag, eller någon annan typ av juridisk person, ska du skicka in en fullmakt till oss. Fullmakten ska undertecknas av behörig firmatecknare.

Om du ska sköta registreringen åt någon annan djurhållare måste du ha en fullmakt från den djurhållaren. Om djurhållaren är en juridisk person måste firmatecknaren använda blankett, men om djurhållaren inte är en juridisk person går det bra att dela ut fullmakt via Mina sidor.

Du som har fullmakt

Om du har fullmakt loggar du in med e-legitimation. Du kan även logga in med e-legitimation via Mina sidor. Om du loggar in via Mina sidor så väljer du vem du ska representera, ditt bolag eller någon annan. Därefter kan du starta Anmälan djurhållning.

Tänk på att Mina sidor inte är anpassade för mobiltelefon eller surfplatta. Till exempel fungerar inte fullmakterna. Det innebär att du måste använda dator om du ska göra något med fullmakt på Mina sidor.

Nya regler för registrering av produktionsplats

Den 21 april 2021 börjar nya regler att gälla för registrering av produktionsplats. Du som har en anmäld produktionsplats hos Jordbruksverket kommer behöva registrera några ytterligare uppgifter. I och med de nya reglerna kommer även produktionsplats att byta namn till anläggning.

Vi kommer att informera på webbplatsen när registreringen är möjlig och vilka uppgifter som du behöver ange. Du kommer att få mer information om de nya reglerna på webbplatsen innan de träder i kraft.

Frågor och svar om e-tjänsten

Ska jag registrera betesplatser?

Ja. Det gäller även om det inte är dina egna djur som betar där.

Jag har inga egna djur utan det är endast inhyrda djur som hålls på platsen. Ska jag registrera platsen ändå?

Det är den som håller djur på platsen som ska registrera platsen. Om du vill byta djurhållare kan du använda blanketten Anmälan – djurhållning, eller kontakta vår kundtjänst för mer information.

Är uppgifterna om koordinater och övriga uppgifter i registret över produktionsplatser offentliga?

Det finns ingen direktåtkomst för allmänheten till uppgifterna i registret. Om någon vill ha tillgång till uppgifterna gör vi en prövning i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen om vilka uppgifter som kan lämnas ut i det enskilda fallet.

Varför ska jag lämna uppgifter om geografiskt läge?

Uppgiften är viktig för att vi vid ett smittutbrott snabbt ska kunna hitta de besättningar som är eller kan bli berörda.

Vad är en koordinat?

Geografiska koordinater kan kortfattat beskrivas siffror som anger en plats på jordens yta.

Jag har lämnat uppgifter om geografiskt läge i SAM-ansökan. Kan ni inte använda dessa?

Nej, dels är de uppgifterna insamlade i ett annat syfte, dels är de koordinaterna inte i samtliga fall satta där djuren finns.

Om jag skaffar andra djurslag senare behöver jag då lämna geografiskt läge på nytt?

Nej, du lämnar ett geografiskt läge per produktionsplats oavsett vilket djurslag som finns där.

Om jag har flera produktionsplatser, ska jag då lämna uppgift om geografiskt läge för samtliga?

Ja, uppgiften om geografiskt läge lämnas för varje produktionsplats, inklusive beten.

Min produktionsplats är stor så var ska jag sätta krysset?

Du ska sätta krysset på den byggnad där djuren hålls över vintern. Om det rör sig om ett bete, sätt krysset i betets mittpunkt.

Jag har en produktionsplats som består av beten som ligger inom 500 meter ifrån varandra, var sätter jag krysset då?

Sätt krysset mitt emellan betena. Om det inte finns någon tydlig mittpunkt, sätt då krysset på det bete där dina djur kommer att gå längst tid. Om inte heller detta går att avgöra sätt krysset på valfritt bete inom produktionsplatsen.

Kan jag ange mer än ett kryss per produktionsplats?

Nej.

Jag har tidigare lämnat fullmakt åt någon annan att logga in i mina system och vill att detta också ska gälla Anmälan djurhållning. Hur gör jag?

Enklast är det att göra det på Mina sidor. Kryssa i att fullmakten ska gälla för ”Anmäl uppgift om produktionsplats och djurhållning”

Du kan också använda blanketten Fullmakt – e-tjänster. Där finns nu alternativet ”Anmäl uppgift om produktionsplats och djurhållning”. Kryssa i det alternativet och skicka blanketten till oss.

Hur vet jag att min produktionsplats blivit registrerad?

Det kan du se i e-tjänsten under Mina produktionsplatser.

Vad händer när jag har registrerat min produktionsplats?

När du skickat in din anmälan och den är komplett får du ett produktionsplatsnummer. Om du har gjort din anmälan i e-tjänsten får du beskedet där. Om du har gjort din anmälan på blankett får du beskedet per post.

Tekniska problem

Om du har problem med att logga in till tjänsten kan du kontakta vår kundtjänst.

Vi rekommenderar Google Chrome eller Firefox för bästa funktion. Använder du Internet Explorer kan tjänsten fungera mindre bra.

Mer om registrering av produktionsplats

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till registret över produktionsplatser för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: 2021-01-26