Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Hitta på sidan

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. Ett avtal som reglerar handeln gäller från och med 1 januari 2021.

Du kan prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mejladress i formuläret längst ner. Då får du ett mejl när informationen på sidan uppdateras.

Med ett avtal på plats underlättas handeln väsentligt i förhållande till ett avtalslöst tillstånd, men det innebär inte att handeln kommer att kunna flyta lika smidigt som under den tid då Storbritannien var ett EU‑medlemsland eller som under övergångsperioden.

När det gäller regler för att handla med och förflytta djur och växter och som syftar till att hindra spridning av djursjukdomar och växtskadegörare, betraktas Storbritannien från och med 1 januari 2021 som ett tredje land, trots det nya avtalet mellan EU och Storbritannien. Nordirland omfattas dock, enligt bestämmelserna i utträdesavtalet, även i fortsättningen av vissa regler som gäller inom EU:s inre marknad för varor. Det gäller till exempel reglerna för att handla med och förflytta djur och växter, samt EU:s tullregler. Det innebär att vissa varukontroller istället sker mellan Nordirland och resten av Storbritannien.

Storbritannien är en av Sveriges största handelspartners, vilket innebär att brexit kan få betydande effekter på svensk utrikeshandel. Viktiga varor på jordbruks- och livsmedelsområdet i handeln med Storbritannien är drycker och förädlade livsmedel. Dessutom är handeln med trä och trävaror betydande.

På den här sidan kommer vi löpande fylla på med information om frågor som relaterar till våra ansvarsområden.

Tullar och tullkvoter

Avtalet mellan EU och Storbritannien innebär att det är tull- och kvotfrihet i handeln mellan EU och Storbritannien. För att en produkt ska omfattas av denna tullfrihet krävs dock att den lever upp till de ursprungsregler som gäller i avtalet, det vill säga att den kan klassificeras som en produkt som kommer ifrån antingen EU eller Storbritannien. Kommerskollegium har samlat övergripande information om dessa på sin webbplats.

Import och export av alla slags varor med träemballage

Om varan du handlar med transporteras på en lastpall av trä eller paketeras i eller med någon form av träemballage ska dessa uppfylla den internationella standarden ISPM 15 när du handlar med länder utanför EU. Detta krav gäller vid handel med Storbritannien (utom Nordirland) från och med 1 januari 2021.

Att resa och handla med djur, djurprodukter, växter och livsmedel

Storbritanniens utträde ur EU får effekter för både privatpersoner som reser med djur, djurprodukter, växter och livsmedel och företag som handlar med samma produkter.

Reser du till och från Storbritannien som privatperson med djur behöver du planera för att det kan kräva mer administration än tidigare. I vissa fall behöver djuren genomgå gränskontroll. Du behöver också planera i god tid om du vill ta med livsmedel, fröer och växter.

Längre ner på sidan finns länkar direkt till Storbritanniens officiella sidor om vad som gäller vid export från Storbritannien till EU respektive import till Storbritannien från EU för respektive djurslag, djurprodukt eller foder.

Resor och handel med djur, animaliska produkter och foder

Resor och handel med hundar, katter och hästar

Resor och handel med växter och livsmedel

Vill du ta in livsmedel som inte endast är personligt bagage ansvarar Livsmedelsverket för de sändningarna. Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats.

CITES-listade djur- och växtarter

Import och export av ekologiska produkter

Import och export av växter, växtprodukter och andra föremål som kan sprida växtskadegörare från länder utanför EU

Vid handel med länder utanför EU krävs i många fall ett så kallat sundhetscertifikat och växtskyddskontroll vid gränsen. Sundhetscertifikat och växtskyddskontroll krävs för de flesta växter, växtprodukter och andra föremål som kan sprida växtskadegörare vid handel med Storbritannien (utom Nordirland), både vid import och export. Storbritannien inför sina regler i flera steg med start 1 januari 2021.

Handel med utsäde och växtförökningsmaterial

Storbritanniens information om import och export till och från EU

Storbritanniens regering har publicerat en del information om hur handeln med växter, växtprodukter, djur och djurprodukter fungerar från och med den 1 januari 2021. Vi har samlat några länkar till lämplig information nedan. Där finns även uppgifter om hur gränsen kommer att fungera från och med den 1 januari 2021.

Senast uppdaterad: 2021-04-29

Denna modul visas endast online