Stöd för datainsamling 2021–2027

Du kan få projektstöd för att samla in data till det nationella datainsamlingsprogrammet, förvalta programmet och göra vetenskapliga analyser baserade på insamlade data.

Stödet ingår i havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027.

Vem kan få stöd?

Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Jordbruksverket kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Stödet är till för insamling och förvaltning av det nationella datainsamlingsprogrammet. Myndigheterna kan särskilt få stöd för insamling, förvaltning och användning av data enligt EU‑regelverket och genomförandet av det svenska datainsamlingsprogrammet.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet består till 60 procent av pengar från EU och till 40 procent av pengar från svensk offentlig sektor.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst.

I ansökan ska du bland annat svara på frågor om

  • vilka mål och resultat som projektet ska uppnå
  • vilka aktiviteter du ska genomföra och vilka utgifter du kommer att ha i samband med aktiviteterna.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkning av timlön om du har utgifter för personal.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du och eventuell samarbetspartner är upphandlingsskyldiga.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen i insatsen. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för insatsen.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Kontakta Havs- och vattenmyndigheten om du har frågor

Det är Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig till Havs- och vattenmyndigheten.

Senast granskad: 2022-03-09