Nyheter om stöden för fiske och vattenbruk

Här hittar du det som är nytt eller förändrat kring stöden inom fiske och vattenbruk. Prenumerera på sidan så missar du inga uppdateringar.

Nu öppnar stöden i havs‑, fiskeri‑ och vattenbruksprogrammet

2022-11-30

Den 1 december öppnar stöden i det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Stöden ger ökad möjlighet till svenskproducerad sjömat genom att bidra till konkurrenskraftiga och innovativa företag inom fiske och vattenbruk. Programmet innehåller också stöd för att skydda, bevara och återställa den biologiska mångfalden i sjöar och hav.

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet består av 22 olika stöd. Totalt finns det 2,15 miljarder kronor att söka fram till år 2027. De flesta av stöden vänder sig till företag inom yrkesfiske och vattenbruk. Det finns också stöd som till exempel universitet, producentorganisationer, kommuner och myndigheter kan söka.

Senast granskad: 2022-11-30