Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Nyheter om stöden för fiske och vattenbruk

Hitta på sidan

Här hittar du det som är nytt eller förändrat kring stöden inom fiske och vattenbruk. Prenumerera på sidan så missar du inga uppdateringar.

Det har stöden i havs- och fiskeriprogrammet bidragit till

Nu finns två nya sammanställningar av projekt och resultat i havs- och fiskeriprogrammet 2014‑2020. En är en sammanställning som lyfter exempel på projekt och investeringar som främjar hållbart fiske i Sverige. Den är framtagen på engelska för att andra EU-länder ska kunna ta del av Sveriges exempel. Den andra sammanställningen visar dels antalet projekt och investeringar i programmet, dels de viktigaste resultaten som rapporterades år 2019. Du hittar dokumenten i listan på sidan Sök mottagare av stöd inom havs- och fiskeriprogrammet. De är daterade 22 respektive 23 mars 2021.

Miljonstöd för renare hav – förlorade fiskeredskap ska samlas in

Nu kan yrkesfiskare söka stöd för att samla in förlorade fiskeredskap i havet. Genom havs- och fiskeriprogrammet finns totalt 10 miljoner kronor avsatta för draggningsinsatser. Målet är att förbättra havsmiljön och samtidigt bidra till fiskerinäringens sysselsättning.

Senast uppdaterad: 2021-04-12