Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Frågor och svar om skyddsnivå 2 för fågelinfluensa för dig som har hobbyfåglar

Hitta på sidan

Vi har fått många frågor om vad som gäller för de som håller hobbyhöns och hobbyflockar med tamfåglar nu när skyddsnivå 2 gäller i hela landet. Här är några av de vanligaste frågorna och svaren.

Måste jag ha mina fåglar inomhus?

Om du inte säljer ägg eller kött då kan du ha dina fåglar i inhägnad utomhus. Men vill du sälja kött eller ägg då får du endast ha dem inomhus.

Måste jag ha tak på rastgården?

Nej det är inget krav vid skyddsnivå 2, men det är såklart bäst att ha då det minskar risken för att vilda fåglar tar sig in och riskerar att smitta dina fåglar. Där det är praktisk möjligt att sätta upp tak rekommenderar vi det.

Hur högt ska stängslet vara för mina höns?

Det ska vara så högt att hönsen inte tar sig över. Minimum 90 cm, men det kan behöva vara högre, det beror på hur man bygger upp inhägnaden.

Vad ska det vara för nät i stängslet?

För höns bör inhägnadens nätväggar ha en maskstorlek på högst 51 millimeter och ska vara tätt nertill.

Kan jag fortsätta att äta/sälja mina ägg?

Ja. Om du vill sälja dina ägg ska dina höns hållas inomhus, de får inte gå ut i någon form av inhägnad. Om du inte säljer dina ägg utan har dem för husbehov klassas du som hobbyverksamhet. Dina fåglar ska ha tillgång till inhägnad, men får inte gå fritt ute under rådande omständigheter.

Händer det ofta att ni beslutar om skyddsnivåer och hur länge kan det hålla på?

Vi har sen 2017 haft skyddsnivå 1 i landet för att öka biosäkerheten för våra tama fjäderfän och andra fåglar i fångenskap. Senast vi hade skyddsnivå 2 i landet var i 2016 och då gällde beslutet från november 2016 till februari 2017. Vi höjer endast skyddsnivåer när vi ser en reell risk för att fågelinfluensa kan spridas till Sverige och beslutet grundar sig på riskvärderingar som tas fram av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Vi följer spridningen av viruset i Europa och utvecklingen noggrann i tätt samarbete med SVA, men kan i dagsläget inte säga hur länge vi får bibehålla skyddsnivå 2 i landet.

Flyttfåglarna har ju flugit söderut – då är det väl ingen fara?

Fåglarna som flyger söderut långs den östatlantiska flyttfågelrutten kan komma från områden i Ryssland och Kazakstan där man har hittat fågelinfluensaviruset och detta är troligen anledningen till att viruset har spridit sig till Tyskland och Nederländerna. Under hösten och vintern pågår en ständig rotation bland vattenlevande fåglar i och kring Östersjön, beroende på vädersituation. Om vi får in smittan med vilda fåglar till Sverige från till exempel Tyskland, kan den sprida sig runt i landet med vilda fåglar. Det är inte bara flyttfåglar som kan bära och sprida virus. Den höga och snabba smittspridning som denna virustyp har (H5N8) gör att beslut om skyddsnivå 2 just nu gäller för hela landet.

Kan jag sälja eller ge bort mina höns?

Det finns inga restriktioner för att flytta höns och andra tamfåglar. Men de ska såklart vara friska och man får inte ha misstanke om att de är sjuka innan man flyttar fåglarna.

Så länge man inte säljer ägg eller kött så räknas det som hobbyverksamhet och hönsen får gå in och ut till en inhägnad, men inte fritt på gården. Säljer man ägg eller kött så ska hönsen vara inomhus och inte vara ute, även om det finns en inhägnad.

Förtydligande: Ja, man får sälja ägg och kött, så länge man håller hönsen inomhus. Och det finns inget förbud mot att flytta levande höns.

Vad ska jag göra om mina fåglar är sjuka eller verkar sjuka?

Om dina fåglar är sjuka ska du alltid kontakta en veterinär. Veterinären gör då en bedömning av vad dina fåglar har drabbats av.

Om du misstänker att det är fågelinfluensa ska du kontakta veterinär.
Du kan misstänka fågelinfluensa om det plötsligt dör många fåglar i din hobbyflock,
om de har nedsatt allmäntillstånd och andra symptom på fågelinfluensa.

Du ska också göra allt för att förhindra att smittan sprids. Du ska då stalla in misstänkt smittade djur och alla andra djur i samma flock, om det är möjligt. Inga personer, ägg eller djur som haft kontakt med de misstänkt smittade djuren får lämna anläggningen förrän en veterinär tagit över fallet och meddelat vad som gäller.

Senast uppdaterad: 2021-01-20