Afrikansk svinpest – ansökan om undantag

I e-tjänsten kan du ansöka om undantag från vissa av de restriktioner som gäller i den smittade zonen i Västmanlands län. Det kan till exempel vara aktuellt när du ska göra underhållsarbete inom vatten, el och tele, frakta ut virke, torka och lagra spannmål utanför den smittade zonen, eller om du är kontrollant och behöver tillträde till marker i zonen. Du kan dock bara få undantag om det finns särskilda skäl.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

De delar av restriktionerna som du kan ansöka om undantag från finns i bilaga 2 och bilaga 3 till Jordbruksverkets beslut från den 30 november 2023. Avsnittet i bilagorna heter Avsnitt 2 – Åtgärder och restriktioner inom den smittade zonens kärnområde och Avsnitt 2 – Åtgärder och restriktioner inom den smittade zonens ytterområde.

Det här ska du ange i ansökan

Du ska ange

  • vad du söker undantag från
  • när du vill genomföra aktiviteten
  • var i den smittade zonen vill du genomföra aktiviteten – ange koordinater
  • varför du behöver ha undantag från restriktionerna och vilka konsekvenser restriktionerna får för dig om du inte får undantag.

Det är viktigt att du beskriver varför din situation innebär särskilda skäl.

För dig som söker undantag för lagring av grödor utanför kärnområdet

När du söker undantag för att få lagra grödor utanför kärnområdet ska du också kort ange varför du inte kan lagra dem i zonen och varför det är viktigt att få ett undantag. Dessutom ska du ange det här:

  • Varifrån grödorna kommer och var de kommer att lagras. Ange anläggningarnas registreringsnummer.
  • Hur kedjan är tänkt med tröskning, transport och torkning, och hur grödorna ska lagras på ett vildsvinssäkert sätt.
  • Hur du ska kunna tvätta fordonen som du har använt innan de lämnar kärnområdet. Du ska tvätta fordonen för att få bort eventuell smitta. Du ska tvätta enligt de krav som finns för rengöring av fordon, maskiner och redskap, se rubriken Fordon, maskiner och redskap som använts i kärnområdet. Rubriken finns på sidan Afrikansk svinpest.

Om du får undantag kommer det att innehålla vissa villkor som du måste uppfylla för att du ska kunna föra ut och hantera grödorna utanför den smittade zonen.

Mer om afrikansk svinpest

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2023-12-21

Till toppen