Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Anmäla foderanläggning

Hitta på sidan

Du som säljer foder till livsmedelsproducerande djur i butik, lagrar foder eller transporterar foder ska anmäla din foderanläggning till Jordbruksverket. Du kan även ändra uppgifter eller avregistrera din anläggning i e-tjänsten. Lantbrukare som producerar foder och du som utfodrar livsmedelsproducerande djur ska anmäla din foderanläggning till din länsstyrelse.

I e-tjänsten kan du anmäla din foderanläggning, ändra dina uppgifter och avregistrera din foderanläggning. Även om du anmält en anläggning på blankett kan du ändra uppgifter om anläggningen eller avanmäla en anläggning via e-tjänsten.

Observera

Om du ska registrera ett bolag eller företag i e-tjänsten ska du först skaffa en fullmakt genom att fylla i och skicka in en blankett. Därefter loggar du in i e-tjänsten med din e-legitimation och väljer i nästa steg det bolag eller företag du ska representera.

Verksamheter som ska anmäla sin foderanläggning

Du som har någon av följande verksamheter ska anmäla din foderanläggning till Jordbruksverkets register:

  • säljer foder till livsmedelsproducerande djur i butik (hästar, kaniner och duvor ingår i kategorin livsmedelsproducerande djur)
  • lagrar foder
  • transporterar foder.

Även du som har produktionsdjur och använder andra organiska gödningsmedel eller jordförbättringsmedel än naturgödsel, till exempel rötrester, kött-, ben- eller blodmjöl, ska anmäla dig i e-tjänsten.

Lantbrukare ska anmäla sin foderanläggning till länsstyrelsen men vissa ska ansöka om godkännande hos Jordbruksverket

Lantbrukare som producerar foder och du som utfodrar livsmedelsproducerande djur ska från och med den 1 januari 2021 anmäla din foderanläggning till din länsstyrelse. För vissa verksamheter ska du däremot ansöka om ett godkännande hos Jordbruksverket. Det gör du i denna e-tjänst. Minimiavgiften för att bli godkänd är 11 904 kronor.

Du ska ansöka om godkännande om du har följande verksamhet:

  • Om du själv blandar in läkemedel eller tillsatserna koccidiostatika/histomonostatika. Med detta menas att du har en blandarutrustning där du själv blandar läkemedel eller koccidiostatika/histomonostatika i foder för att ge dina djur. Köper du ett färdigblandat foder behöver du inte vara godkänd.
  • Om du själv blandar in fiskmjöl, dikalciumfosfat, trikalciumfosfat eller blodprodukter i foder. Köper du ett färdigblandat foder där fiskmjöl ingår behöver du inte vara godkänd för att det. Om du enbart ger ren råvara av fiskmjöl behöver du inte heller vara godkänd.
  • Om du ska använda mjölk eller mjölkprodukter som foder från mejeri som inte har värmebehandlats eller som endast genomgått en enkel pastörisering.

De regler och avgifter som gäller för dessa verksamheter finns på sidan om att hantera foder på lantbruk.

Detta behöver du för att använda e-tjänsten

Följande gäller för att du ska kunna använda e-tjänsten:

  • Du ska vara registrerad kund hos Jordbruksverket.
  • Du behöver e-legitimation. Med e-legitimation visar du vem du är på internet och det motsvarar ditt ID-kort eller körkort
  • Du ska ha en fullmakt. För att kunna registrera ett bolag eller en foderanläggning som du inte är ansvarig för, behöver du en fullmakt.

Om du inte är registrerad kund hos Jordbruksverket ska du kontakta oss.

Mer information om foder och gödning

Senast uppdaterad: 2021-06-09

Denna modul visas endast online