Stöd till Leader 2023-2027

Det finns förslag på hur Leader kommer att vara från år 2023. Eftersom förslaget ännu inte är godkänt av EU-kommissionen kan det bli ändringar.

Syftet är att befolkningen i ett område tillsammans ska kunna utveckla området utifrån en lokal utvecklingsstrategi.

Kommande stöd till Leader kommer att likna dagens stöd. Lokalt ledd utveckling kommer däremot att genomföras enbart i en fond genom Leader – landsbygdsfonden.

Så mycket stöd kan du få

För att genomföra projekt kan du få stöd med 40–100 procent av de stödberättigande utgifterna om den huvudsakliga nyttan av projektet tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande. Om insatserna huvudsakligen gynnar kommersiell verksamhet kan du bara få stöd med 40–70 procent av de stödberättigande utgifterna.

Du kan som mest få 200 000 kronor i stöd om nyttan huvudsakligen tillfaller enstaka kommersiella verksamheter.

Senast uppdaterad: 2022-05-31