Stöd till Leader 2023-2027

Här finns en sammanfattning hur Leader kommer att vara från år 2023.

Syftet är att befolkningen i ett område tillsammans ska kunna utveckla området utifrån en lokal utvecklingsstrategi.

Kommande stöd till Leader kommer att likna dagens stöd. Lokalt ledd utveckling kommer att genomföras i en fond genom Leader – Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Mer detaljerad information kommer att finnas på vår webbplats i december.

Så mycket stöd kan du få

För att genomföra projekt kan du få stöd för 40–100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd om den huvudsakliga nyttan av projektet tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande. Om insatserna huvudsakligen gynnar kommersiell verksamhet kan du få stöd för 40–70 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

Du kan som mest få 200 000 kronor i stöd om nyttan huvudsakligen tillfaller enstaka kommersiella verksamheter.

Senast granskad: 2022-10-28