Afrikansk svinpest – rapportera vildsvin inom den smittade zonen

När du är i den smittade zonen och upptäcker sjuka eller döda vildsvin ska du rappor­tera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Om du ser levande vildsvin eller spår av vildsvin i zonens kärnområde är det bra att du rapporterar det till Jordbruks­verket. Genom att rapportera bidrar du till att vi kan bekämpa afrikansk svinpest på bästa sätt.

Rapportera sjuka eller döda vildsvin

Om du hittar sjuka och döda vildsvin eller kadaver av vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA). Det gäller oavsett var du bor i Sverige, men speciellt i det aktuella området.

Rapportera levande vildsvin eller spår av vildsvin

Om du ser levande vildsvin eller spår av vildsvin i kärnområdet i den smittade zonen kan du rapportera det till Jordbruksverket via vårt formulär. Beskriv så noga som möjligt var du har sett vildsvin eller spår av vildsvin. Ange gärna koor­di­nater om det är möjligt.

Även om du inte har fyllt i några personuppgifter måste du bocka i rutan att du godkänner att vi behandlar personuppgifter.När du anger mobilnummer kan vi kontakta dig om vi har frågor.

När du fyller i din e-postadress får du ett mejl som bekräftar att du har skickat in en rapport. Vi kan också skicka ett mejl till dig om vi har frågor.
Ange vad du har sett
Ange vad du har settOm du inte har möjlighet att ange koordinaterna, kan du beskriva platsen där du såg djuren. Du kan exempelvis ange vägar och orter, eller något som gör det enkelt att hitta ut till platsen.

Om du inte har möjlighet att ange koordinaterna, kan du beskriva platsen där du såg djuren. Du kan exempelvis ange vägar och orter, eller något som gör det enkelt att hitta ut till platsen.
Godkännande behandling av personuppgifter

Senast granskad: 2024-06-05

Till toppen