Information till räddningstjänsten om utbrottet av afrikansk svinpest

Den här sidan riktar sig till dig som arbetar inom räddningstjänst, polis och ambulans och som berörs av utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta kommun, Västmanlands län.

Efter konstaterad smitta av afrikansk svinpest hos vildsvin har Jordbruksverket beslutat om restriktioner för att minska smittspridningen. Restriktionerna betyder att det är förbjudet att vistas i skog och mark, utanför anlagd väg. Detta gäller dock inte utryckningsfordon och uttryckningspersonal under pågående akutinsats.

Vid behov av akut insats kan räddningstjänsten behöva komma in i områden som omfattas av förbudet att vistas i skog och mark. För att förhindra smittspridning måste vi samarbeta vid den typen av behov.

Denna information gäller vid akuta insatser i områden med restriktioner.

Behov av akut insats

Vid akuta insatser i terräng så som eftersök, trafikolyckor och mindre markbränder som sker i närheten till anlagda vägar ska stövlar eller andra skodon och materiel som varit i kontakt med mark utanför anlagd väg rengöras noggrant med vatten och tvål på platsen innan avfärd.

Du kan kontakta Jordbruksverket dygnet runt för att rådfråga om smittskyddet i samband med akuta insatser i den smittade zonen. Kontaktuppgifter kan du få via ordinarie larmoperatör eller Jordbruksverkets tjänsteman i beredskap via det nationella TiB-numret.

Brådskande behov av underhåll

Vid brådskande behov av underhåll ska du söka dispens från Jordbruksverket innan insatsen påbörjas. Exempel på detta är reparationer av elnät, vattenledningar och mobilnät. Insatsen planeras och prioriteras tillsammans med Jordbruksverket för att inte bidra till smittspridning.

Kontakta Jordbruksverket

Senast granskad: 2023-09-15