E-tjänst för gödselgasstöd

I e-tjänsten ansöker du om utbetalning av gödselgasstödet. Om du har flera anläggningar som är med i projektet ska du lämna in en ansökan om utbetalning för varje anläggning.

E-tjänsten var öppen under perioden 1-31 januari 2024.

Du loggar in i e-tjänsten med BankID. Du kan när som helt spara din påbörjade ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Du behöver fullmakt om du inte är behörig firmatecknare

Om det är någon annan än behörig firmatecknare som loggar in i e-tjänsten för att göra ansökan måste det finnas en fullmakt. Du bifogar fullmakten som en bilaga i e-tjänsten när du gör ansökan.

Mer om gödselgasstödet

På sidan om gödselgasstödet kan du läsa om villkor och viktiga datum för stödet.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i ansökan för ändamålen registrera och hantera uppgifter för beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast granskad: 2023-10-02

Till toppen