Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Ansökan om CITES-intyg

Här kan du söka CITES-intyg som gäller inom Sverige och andra EU-länder. Kravet på CITES-intyg gäller för A-listade djur- och växtarter, och för produkter av dessa arter.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du kan behöva klicka flera gånger för att komma vidare

Vi har för närvarande ett fel i e‑tjänsten som gör att du ibland måste klicka på knappen Nästa flera gånger för att komma vidare. Felet kommer att rättas senare i höst.

Du måste söka intyg i förväg

Du behöver intyget innan du handlar med ett djur, en växt eller en produkt av en A-listad art. Du kan inte söka intyget i efterhand. Tänk på att handläggningstiden för ansökan ofta är minst en månad.

CITES-intyg för att sälja färsk björnkropp

Du som vill sälja slaktkroppen från en björn som du har skjutit i årets björnjakt behöver ansöka om ett CITES-intyg i den här e-tjänsten.

Tänk på det här innan du gör ansökan

  • Läs om vad som gäller för CITES-intyg under Mer om CITES. Där står bland annat hur du tar reda på vilka arter som är A-listade och hur du tar reda på det vetenskapliga namnet (latinska namnet) som du behöver ange i ansökan.
  • Ha tillgång till ditt BankID. Om du är utländsk medborgare kan du ansöka utan BankID men då finns inte alla funktioner med i e-tjänsten.
  • Ha tillgång till bilder och andra bilagor elektroniskt eftersom du kommer att behöva ladda upp dem i e-tjänsten.
  • Ansökningsavgiften är 350 kronor. Den betalar du in i sista skedet av din ansökan och du betalar med Visa eller Mastercard. Om du betalar med kort måste du först se till att du har öppnat ditt kort för internetköp. Du kan också betala via via internetbanken (SEB, Handelsbanken, Swedbank eller Nordea).

Tänk på det här när du gör ansökan

  • I e-tjänsten finns ordet ”exemplar” och med det menar vi ett djur, en växt eller en produkt som är tillverkad av djur eller växter.
  • Ett intyg gäller bara för ett exemplar. Men om du ska sälja en hel grupp möbler som hör ihop och ska säljas tillsammans vid samma tillfälle, till exempel ett matbord med tillhörande stolar, så räknas det som ett exemplar. Samma sak gäller om du ska sälja ett virkeslager.
  • Om du har en kopia på ett tidigare CITES-intyg för samma exemplar eller för ett identiskt exemplar så kan du använda kopian som mall när du fyller i ansökan. Många av uppgifterna kan vara samma som tidigare.
  • I e-tjänsten kan du göra flera ansökningar vid samma tillfälle och skicka in dem tillsammans.
  • Om du ofta gör samma typ av ansökningar kan du välja att spara en mall i e-tjänsten. En mall är dina sparade uppgifter från en av dina tidigare ansökningar. För att kunna spara en mall måste du logga in med BankID.

Mer om CITES

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: 2020-09-25