Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Torka

Hitta på sidan

Det är torrt i skog och mark i vissa delar av Sverige, och spåren av torkan 2018 lever fortfarande kvar hos många jordbruksföretag. Det kan till exempel handla om brist på foder och svårigheter att uppfylla åtaganden. Här kan du som är lantbrukare läsa mer om hur du hanterar torkans konsekvenser.

Torka kan orsaka brist på foder

Torka kan göra det svårare att odla tillräckligt med foder, vilket leder till foderbrist. Det hände till exempel under torkan 2018, och det är fortsatt ett svårt foderläge i delar av EU även under 2019.

Om du måste flytta djur till annan betesmark på grund av torka

Foderbrist kan göra att du behöver flytta dina djur till annan betesmark. När du flyttar djur till beten ska du anmäla djurhållning och rapportera djuren som tillfälligt ute.

Registrera din anläggning genom e-tjänst eller blankett

Det ska alltid finnas produktionsplatsnummer på betesplatser, och det är djurhållaren som anmäler det. Om du ska ha dina djur på bete hos någon som inte har egna djur, så är det personen som ansvarar för den dagliga skötseln av djuren som ska vara djurhållare på betet.

Du anmäler din djurhållning i vår e-tjänst Registrera anläggning för djur och avelsmaterial eller på blanketten Registrera anläggning.

Rapportera djuren som tillfälligt ute

Du ska rapportera djuren som tillfälligt ute om du flyttar djuren till andras beten. Flyttar du mellan egna beten ska du rapportera tillfälligt ute om du utnyttjar undantaget från journalföring.

Jordbruksverkets ansvar vid torka

Jordbruksverket följer läget när det gäller tillgång på vatten, höst- och vårsådd samt risken för gräs- och skogsbrand till följd av torkan. Tillsammans med övriga berörda myndigheter och branschorganisationer förbereder vi oss och samarbetar för en god beredskap inför olika situationer som kan uppstå.

Du kanske också är intresserad av det här


Senast uppdaterad: 2021-03-11