Torka

Det är torrt i skog och mark främst i södra Sverige vilket kan påverka lantbrukarna om det inte regnar snart. Det kan till exempel bli brist på foder och svårigheter att uppfylla åtaganden. Här kan du som är lantbrukare läsa mer om hur du hanterar torkans konsekvenser.

Om du måste flytta djur till annan betesmark på grund av torka

Foderbrist kan göra att du behöver flytta dina djur till annan betesmark. När du flyttar djur till beten ska du rapportera djuren som tillfälligt ute.

Registrera din anläggning genom e-tjänst eller blankett

Det ska alltid finnas anläggningsnummer på betesplatser, och det är du som är aktör som anmäler det. Om du ska ha dina djur på bete hos någon som inte har egna djur, så är det personen som ansvarar för den dagliga skötseln av djuren som ska vara aktör på betet.

Du anmäler din djurhållning i vår e-tjänst eller på blanketten Registrera anläggning.

Rapportera djuren som tillfälligt ute

Du ska rapportera djuren som tillfälligt ute om du flyttar djuren till andras beten. Flyttar du mellan egna beten ska du rapportera tillfälligt ute om du utnyttjar undantaget från journalföring.

Jordbruksverkets ansvar vid torka

Jordbruksverket följer läget när det gäller tillgång på vatten, höst- och vårsådd samt risken för gräs- och skogsbrand till följd av torkan. Tillsammans med övriga berörda myndigheter och branschorganisationer förbereder vi oss och samarbetar för en god beredskap inför olika situationer som kan uppstå.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2023-06-09