Exempel på hur olika lantbrukare uppfyller kraven i förgröningsstödet

Här är några exempel som visar hur väl fem olika lantbrukare med lite olika förutsättningar uppfyller kraven i förgröningsstödet.

I SAM Internet finns en hjälpfunktion som visar om du uppfyller kraven i förgröningsstödet utifrån de uppgifter som du angett i din ansökan.

Så uppfyller fem lantbrukare kraven i förgröningsstödet

Adam behöver ha minst 3 grödor och minst 5 procent ekologisk fokusareal

Adam har sin jordbruksmark i slättbygd och har mer än 30 hektar åkermark. Han behöver därför ha minst 3 grödor och minst 5 procent ekologisk fokusareal på åkermarken.

Adams SAM-ansökan

Block

Blockets ägoslag

Block­areal

Skifte

Gröda

Skiftes­areal

Ekologisk fokusareal

1

Åkermark

14 ha

1A

Vete (höst)

14 ha2

Åkermark

16 ha

2A

Vall

16 ha


3

Åkermark

12 ha

3A

Korn (vår)

12 ha

Ja, obrukad fältkant 3 000 meter

Totalt har Adam 42 hektar åkermark (14 + 16 + 12).

Adam uppfyller kravet på att odla minst 3 grödor eftersom den största grödan täcker mindre än 75 procent av åkermarken (16/42 = 38 %) och de 2 största grödorna tillsammans täcker mindre än 95 procent av åkermarken (30/42 = 71 %).

Kravet på minst 5 procent ekologisk fokusareal är också uppfyllt. Totalt behövs 0,05 x 42 = 2,1 hektar ekologisk fokusareal. 3 000 meter obrukad fältkant ger 2,7 hektar ekologisk fokusareal, eftersom längden på den obrukade fältkanten multipliceras med omräkningsfaktorn 9 (3 000 x 9 = 27 000 m² = 2,7 ha).

Beda behöver ha minst 2 grödor och minst 5 procent ekologisk fokusareal

Beda har sin jordbruksmark i slättbygd och har 20 hektar åkermark och behöver därför ha minst 2 grödor och minst 5 procent ekologisk fokusareal på åkermarken.

Bedas SAM-ansökan

Block

Blockets ägoslag

Block­areal

Skifte

Gröda

Skiftes­areal

Ekologisk fokusareal

1

Åkermark

8 ha

1A

Vete (höst)

8 ha


2

Åkermark

12 ha

2A

Träda

12 ha

Ja

Totalt har Beda 20 hektar åkermark (8 + 12).

Beda uppfyller kravet på att odla minst 2 grödor eftersom den största grödan täcker mindre än 75 procent av åkermarken (12/20 = 60 %).

Kravet på minst 5 procent ekologisk fokusareal är också uppfyllt. Totalt behövs 0,05 x 20 = 1,0 hektar ekologisk fokusareal. 12 hektar träda ger 12 hektar ekologisk fokusareal eftersom omräkningsfaktorn för träda är 1 (12 ha x 1 = 12 ha).

Carl behöver ha minst 3 grödor och minst 5 procent ekologisk fokusareal, Han har block som inte är fullt ansökta och block som klassas om från permanent gräsmark till vanlig åkermark.

Carl har sin jordbruksmark i slättbygd och har mer än 30 hektar åkermark. Han behöver därför ha minst 3 grödor och minst 5 procent ekologisk fokusareal på åkermarken.

Carls SAM-ansökan

Block

Blockets ägoslag

Blockets ägoslag efter ansökan

Block­areal

Skifte

Gröda

Skiftes­areal

Eko­logisk fokus­areal

1

Åkermark

Åkermark

17 ha

1A

Vete (höst)

16 ha2

Åkermark med permanent gräsmark

Åkermark

12 ha

2A

Korn (vår)

12 ha


3

Åkermark

Åkermark

10 ha

3A

Träda

9 ha

Ja

4

Åkermark med permanent gräsmark

Åkermark med permanent gräsmark

8 ha

4A

Vall

8 ha


Totalt har Carl 39 hektar åkermark (17 + 12 + 10) efter det att åkermark med permanent gräsmark räknats bort.

Block 2 var innan ansökan klassad som åkermark med permanent gräsmark, men eftersom Carl i år odlar korn på blocket så klassas blocket om till vanlig åkermark.

Carl uppfyller kravet på att odla minst 3 grödor eftersom den största grödan täcker mindre än 75 procent av åkermarken (16/39 = 41 %) och de 2 största grödorna tillsammans täcker mindre än 95 procent av åkermarken (28/39 = 72 %).

Observera att när vi räknar ut hur stor andel av åkermarken som grödorna täcker räknas ansökt skiftesareal för grödorna.

Kravet på minst 5 procent ekologisk fokusareal är också uppfyllt. Totalt behövs 0,05 x 39 = 1,95 hektar ekologisk fokusareal. 9 hektar träda ger 9 hektar ekologisk fokusareal eftersom omräkningsfaktorn för träda är 1 (9 ha x 1 = 9 ha).

Även andelen ekologisk fokusareal beräknas på den ansökta skiftesarealen.

Daniella behöver ha minst 3 grödor och minst 5 procent ekologisk fokusareal. Hon odlar salix.

Daniella har sin jordbruksmark i slättbygd och har mer än 30 hektar åkermark och behöver därför ha minst 3 grödor och minst 5 procent ekologisk fokusareal på åkermarken.

Daniellas SAM-ansökan

Block

Blockets ägoslag

Blockets ägoslag efter ansökan

Block­areal

Skifte

Gröda

Skiftes­areal

Eko­logisk fokus­areal

1

Åkermark

Åkermark

8 ha

1A

Vete (höst)

8 ha2

Åkermark med permanent gröda

Åkermark

16 ha

2A

Korn (vår)

16 ha


3

Åkermark

Åkermark

11 ha

3A

Vall

11 ha


4

Åkermark med permanent gröda

Åkermark med permanent gröda

5 ha

4A

Salix

5 ha

Ja

Totalt har Daniella 35 hektar åkermark (8 + 16 +11) efter det att åkermark med permanent gröda räknats bort.

Daniella uppfyller kravet på att odla minst 3 grödor eftersom den största grödan täcker mindre än 75 procent av åkermarken (16/35 = 46 %) och de 2 största grödorna tillsammans täcker mindre än 95 procent av åkermarken (27/35 = 77 %).

Kravet på minst 5 procent ekologisk fokusareal är uppfyllt. Totalt behövs 0,05 x 40 = 2,0 hektar ekologisk fokusareal. 5 hektar salix ger 2,5 hektar ekologisk fokusareal eftersom omräkningsfaktorn för salix är 0,5 (5 x 0,5 = 2,5 ha).

Observera att skiftet med salix räknas med i arealen som Daniella ska ha minst 5 procent ekologisk fokusareal på.

Erik behöver ha minst 3 grödor och minst 5 procent ekologisk fokusareal. Han gör blockändringsförslag.

Erik har sin jordbruksmark i slättbygd och har mer än 30 hektar åkermark och behöver därför ha minst 3 grödor och minst 5 procent ekologisk fokusareal på åkermarken.

Eriks SAM-ansökan

Block

Blockets ägoslag

Blockets ägoslag efter ansökan

Block­areal

Skifte

Gröda

Skiftes­areal

Eko­logisk fokus­areal

1

Åkermark med permanent gräsmark

Åkermark

16 ha

1A

Korn (vår)

10 ha1

Åkermark med permanent gräsmark

Åkermark med permanent gräsmark

16 ha

1B

Vall

6 ha


2

Åkermark

Åkermark

12 ha

2A

Vete (höst)

14 ha


3

Åkermark

Åkermark

10 ha

3A

Träda

8 ha

Ja

Erik gör i sin SAM-ansökan ett blockändringsförslag där han vill öka block 2 från 12 till 14 hektar, och minska block 3 från 10 till 8 hektar.

Eriks ansökan innebär också ett blockändringsförslag där block 1 måste delas till ett block med vanlig åkermark och ett block med åkermark med permanent gräsmark. Vi utgår från att alla Eriks blockändringsförslag går igenom och att blocken blir lika stora som de ansökta skiftena.

Totalt har Erik 32 hektar åkermark (10 + 14 + 8) efter det att åkermark med permanent gräsmark räknats bort.

Erik uppfyller kravet på att odla minst 3 grödor eftersom den största grödan täcker mindre än 75 procent av åkermarken (14/32 = 44 %) och de 2 största grödorna tillsammans täcker mindre än 95 procent av åkermarken (24/32 = 75 %).

Kravet på minst 5 procent ekologisk fokusareal är också uppfyllt. Totalt behövs 0,05 x 32 = 1,6 hektar ekologisk fokusareal. 8 hektar träda ger 8 hektar ekologisk fokusareal eftersom omräkningsfaktorn för träda är 1 (8 x 1 = 8 ha).

Senast granskad: 2022-01-19