Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Nyheter i jordbrukarstöden 2021

Här har vi samlat det vi vet just nu om vad som är nytt i jordbrukarstöden nästa år. Vi uppdaterar sidan löpande.

I slutet av januari kommer du som ska söka jordbrukarstöd 2021 att kunna läsa den fullständiga informationen om alla jordbrukarstöden här på Jordbruksverkets webbplats. I början av februari får du som sökte jordbrukarstöd i år ditt SAM-utskick hem i brevlådan.

Preliminära datum för SAM-ansökan 2021

Vi planerar att öppna SAM Internet för SAM-ansökan 2021 den 11 februari. Sista ansökningsdag blir troligtvis den 15 april. Vi kommer att besluta om datumen för SAM-ansökan i januari.

Åtaganden för miljöersättningar, ekologisk produktion och djurvälfärdsersättningar

Miljöersättningarna, ersättningarna för ekologisk produktion och djurvälfärdsersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet. Eftersom programperioden för landsbygdsprogrammet 2014‑2020 lider mot sitt slut, och det ännu inte är klart när nästa programperiod kan starta, kommer det att bli aktuellt med så kallade förlängningsår. Reglerna för förlängningsåren är ännu inte beslutade. Därför vet vi i nuläget inte hur det blir med åtaganden i de olika ersättningarna, vilka som går att förlänga eller utöka eller hur länge. Först ska EU besluta om övergångsreglerna. Därefter kan Sveriges regering och Jordbruksverket besluta om utformningen i Sverige.

Nya datum för skötsel i miljöersättningen för skyddszoner

Under perioden 1 april till och med den 30 juni får du inte slå av eller skörda växtligheten på din skyddszon. Tidigare fick du inte slå av eller skörda växtligheten på skyddszonen innan 30 juni, men från och med 2021 är det alltså tillåtet att slå av eller skörda innan 1 april och efter 30 juni.

Nästa år söker du miljöersättning för hotade husdjursraser i SAM Internet

Från och med 2021 söker du miljöersättning för hotade husdjursraser i e-tjänsten SAM Internet i stället för på blankett.

Stödrättsvärdet kommer troligen att sänkas nästa år

Eftersom EU:s budget för de så kallade direktstöden (gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare) kommer att minska till 2021 så räknar vi med att vi behöver sänka värdet på stödrätterna med några euro per stödrätt. Vi hoppas kunna besluta om det nya värdet kring årsskiftet.

Avdrag på nötkreatursstödet om du inte rapporterat alla djur i tid

Sedan tidigare får du inget nötkreatursstöd för de djur där in- och uthändelser under räkningsperioden rapporterats för sent till nötkreatursregistret CDB. Från och med 2021 kommer du dessutom att få avdrag på ditt nötkreatursstöd om du eller den andra parten inte rapporterat alla djur till CDB i tid.

Senast uppdaterad: 2020-11-12