Nyheter i jordbrukarstöden 2022

Här har vi samlat det som är nytt i jordbrukarstöden nästa år. Innehållet på sidan kan komma att uppdateras, eftersom allt ännu inte är beslutat.

I slutet av januari kommer du som ska söka jordbrukarstöd 2022 att kunna läsa den fullständiga informationen om alla jordbrukarstöden här på Jordbruksverkets webbplats. I början av februari får du som sökte jordbrukarstöd i år ditt SAM-utskick hem i brevlådan.

Preliminära datum för SAM-ansökan 2022

Vi planerar att öppna SAM Internet för SAM-ansökan 2022 den 9 februari. Sista ansökningsdag blir troligtvis den 13 april. Vi kommer att besluta om datumen för SAM-ansökan i januari.

Åtaganden för miljöersättningar, ekologisk produktion och djurvälfärdsersättningar

Miljöersättningarna, ersättningarna för ekologisk produktion och djurvälfärdsersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet. Eftersom programperioden för landsbygdsprogrammet förlängts med två år 2021–2022 blir 2022, precis som 2021 ett så kallat förlängningsår.

I tabellen nedan kan du se vilka ersättningar som går att förlänga, förnya eller utöka 2022.

Ersättningar som går att förlänga, förnya eller utöka 2022
ErsättningKan förlänga med 1 årKan söka nyttKan utöka befintligt
Betesmarker och slåtterängarJaJa, 1‑årigt om du inte hade ett åtagande 2021Ja
Betesmarker och slåtterängar – komplement på mark med särskild skötselDelvis (ej lövtäkt och bränning)NejNej
Hotade husdjursraserJaJa, 1‑årigt om du inte hade ett åtagande 2021Ja
Minskat kväveläckageJaJa, 1‑årigt om du inte hade ett åtagande 2021Ja
SkyddszonerJaNejNej
Skötsel av våtmarker och dammarNejJa, 5‑årigtJa
VallodlingJaNejNej
FäbodarJaJa, 1‑årigt om du inte hade ett åtagande 2021Ja
Fäbodar – komplement på mark med särskild skötselJaNejNej
Restaurering av betesmarker och slåtterängarNejNejNej
Omställning till ekologisk produktionNejJa, 1‑årigt om du inte hade ett åtagande 2021Ja
Ekologisk produktionJaJa, 1‑årigt om du inte hade ett åtagande 2021Ja

De 1-åriga djurvälfärdsersättningarna ingår inte i tabellen. Dessa söker du som vanligt för 1 år i taget.

Mer pengar för ekologisk djurhållning

År 2022 höjs ersättningsnivån för ekologisk djurhållning baserad på åkermark med 100 kronor per hektar. Ersättningen för omställning till ekologisk djurhållning baserad på åkermark höjs också med 100 kronor per hektar.

Tilläggsersättningen blir permanent i det nationella stödet för mjölkproduktion

I en del församlingar i stödområde 1–5 har man under åren 2016–2021 fått övergångsstöd i det nationella stödet för mjölkproduktion genom en tilläggsersättning.

Från och med 2022 blir tilläggsersättningen permanent. Församlingarna blir då indelade i tilläggsområde 1–6 som motsvarar de tidigare övergångsområdena 1–6. I tabellen kan du se ersättningsnivåerna i de olika tilläggsområdena.

Ersättningsnivåer i de olika tilläggsområdena

Tilläggsområde

1

2

3

4

5

6

Kronor per kilo mjölk

1,52

1,52

0,91

0,79

0,91

0,79

Tvärvillkorsavdrag för varje år som en överträdelse har funnits

År 2021 kom en dom från EU‑domstolen som påverkar hur tvärvillkorsavdrag ska beräknas och tillämpas. Om länsstyrelsen vid en kontroll upptäcker en överträdelse som även har pågått under tidigare år ska de beräkna och besluta om tvärvillkorsavdrag även för dessa år. Avdraget beräknas då som en procentsats av det belopp som betalats ut för varje år som överträdelsen funnits. Det totala beloppet dras sedan av från utbetalningen för det år då kontrollen var.

Senast uppdaterad: 2021-11-02