Extremväder

När det till exempel är för mycket vatten eller extra torrt i skog och mark följer Jordbruksverket läget noga. Det kan bli brist på foder och halm, svårt att uppfylla sköt­selkrav som hör till jordbrukarstöden och spannmålsskörden kan bli av sämre kvalitet än beräknat. Vi informerar löpande om hur situationen ser ut och ger råd till lantbrukare som har drabbats.

Skördeprognos

I början av augusti 2023 kom Jordbruksverkets skördeprognos. I den har vi inte räknat med hur regnet som kommit under augusti påverkar skörden.

Om du har anmält din träda som miljöytan bevuxen träda finns det redan idag ett undantag som gör det möjligt att skörda trädan och ta foder från den. Du behöver inte ändra något i din SAM-ansökan för att göra detta.

För alla andra miljöytor finns det idag inget undantag för att skörda växtligheten. De andra miljöytorna är blommande träda, gröngödslingsgröda, bevuxen fältkant och blommande fältkant.

Om du har anmält åkermark som träda och inte använder den som miljöyta eller söker kompensationsstöd och är i jordbruk typ 1, 2 eller 3 så kan du skörda din träda när du vill utan att riskera att bryta mot några stödvillkor eller andra regler som finns kring skötsel av träda.

Om du söker kompensationsstöd och är i jordbruk typ 1, 2 eller 3 som ger utbetalning för grovfoderareal så påverkas i normala fall grovfoderarealen om du skördar trädan före den 1 augusti. Om du har din gård i ett område som är drabbat av torkan och behöver foder finns det undantag för att skörda träda före den 1 augusti som gör att grovfoder­arealen i din ansökan inte påverkas av den tidiga skörden.

Jordbruksverkets bedömning är att alla som har drabbats av torkan och behöver foder kan få undantag för att skörda trädor tidigare än 1 augusti. Men det är länsstyrelsen som handlägger stöden och ansvarar för att bedöma hur stödet påverkas av en tidig skörd. Det är bra att läsa igenom information om torka från din länsstyrelse för att få reda på hur de hanterar situationen.

Om du måste evakuera djur

Vissa samhällsstörningar kan leda till att du måste evakuera sina djur. Det gäller till exempel vid skogsbränder och översvämningar.

Om du måste flytta djur till annan betesmark

Det här är vad som gäller nötkreatur, får, getter och hästar.

Registrera platsen där du har dina djur genom e-tjänst eller blankett

Ett bete ska ha ett anläggningsnummer och det är du som är aktör som anmäler det. Om du ska ha dina djur på bete hos någon som inte har egna djur, så är det personen som ansvarar för den dagliga skötseln av djuren som ska vara aktör för betet.

Du anmäler din anläggning i vår e-tjänst eller på blanketten Registrera anläggning.

Rapportera djuren som flyttas till bete

Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för dig. Det är olika regler för olika djurslag. Du ska dock alltid rapportera nötkreatur, får och getter när du flyttar de till någon annans anläggning. Beroende på hur du har valt att rapportera och journalföra dina djur kan du göra på olika sätt.

Du som flyttar hästar till ett bete

Om du flyttar hästar till ett bete och de är där mer än 30 dagar ska den som har betet rapportera att hästarna finns där.

I forumet Fråga oss finns svar på vanliga frågor.

Om du ska köpa eller leverera grovfoder

Om du ska köpa in foder eller leverera foder är det viktigt att du håller koll på vad som gäller. Läs vår information om vad som gäller för foder i olika situationer.

Om du får brist på vatten till dina djur

Du som har djur har enligt djurskyddsbestämmelserna ansvar för att se till att dina djur får tillräckligt med vatten av god kvalitet. Detta gäller också vid tillfällen då det kan bli brist på vatten. Eftersom kommunen inte har något ansvar att förse din djurhållning med vatten kan du inte räkna med att kunna hämta vatten hos kommunen. Därför behöver du själv tänka igenom hur du ska klara en situation med vattenbrist.

Planera för vattenbrist

Om du vill ta ut vatten för bevattning

I de allra flesta fall måste du ha tillstånd för att bevattna odlingar, med i vissa fall behöver du inte tillstånd.

Om du ska ta ut en mindre mängd vatten kan det räcka att du anmäler det till länsstyrelsen. Det kan vara många som konkurrerar om vattnet under torrperioder och att det kan bli konflikter mellan olika intressen.

Du behöver inte heller ha tillstånd om du ska vattna grönsaksland, frukt- eller bärbuskar i din villaträdgård.

Kontakta oss om du har frågor

På vårt forum Fråga oss kan du ställa frågor och läsa svaren på frågor som andra har ställt.

Om du har frågor om stöd ringer du till din länsstyrelse.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Om du har frågor om exempelvis foder ringer du till Jordbruksverket.

Jordbruksverkets ansvar vid torka

Jordbruksverket följer läget när det gäller tillgång på vatten, höst- och vårsådd samt risken för gräs- och skogsbrand till följd av torkan. Tillsammans med övriga berörda myndigheter och branschorganisationer förbereder vi oss och samarbetar för en god beredskap inför olika situationer som kan uppstå.

Senast granskad: 2023-07-21

Till toppen