Hästar från Ukraina

Det finns regler för att ta in hästar till Sverige från Ukraina. Om du redan har tagit emot en ukrainsk häst som saknar hälsointyg måste du omedelbart kontakta Jordbruksverket.

För den som flyr från Ukraina och tar med sig till Sverige

Om hästen har hästpass och hälsointyg, som utfärdats av en officiell veterinär i det elektroniska systemet traces, kan den tas in i Sverige utan ytterligare åtgärder.

Om hästen saknar hästpass eller hälsointyg kommer den att behöva isoleras tills vi är säkra på hästens hälsostatus.

Att hämta hästar i Ukraina eller ta emot hästar från Ukraina

Förutom att UD avråder från resor till Ukraina kan ukrainska hästar ta med sig farliga sjukdomar till Sverige.

Hästar från Ukraina kan vara smittade med såväl rabies som infektiös anemi (EIA, smittsam blodbrist). Både rabies och EIA är allvarliga sjukdomar som kan smitta hästar i Sverige om ukrainska hästar kommer hit. Att ta emot hästar som inte har korrekta hälsointyg kan äventyra hälsoläget i hela den svenska hästpopulationen. Rabies kan även smitta människor.

Ukrainska hästar utan korrekta hälsointyg kommer att isoleras. Om du tar hem hästar till en anläggning där det redan finns hästar kommer alla hästar på anläggningen att isoleras. De veterinärbesök och provtagningar som kommer att krävas för att hästarna ska få lämna isoleringen blir kostsamma.

Om du redan har tagit emot en ukrainsk häst utan hälsointyg måste du kontakta Jordbruksverket omedelbart.

Information in English regarding horses

If the horse is accompanied by a horse passport and a health certificate, issued by an official veterinarian in the electronic system traces, it can be moved to Sweden without further restrictions.

If the horse is not accompanied by a health certificate or a horse passport it will be isolated until we have verified the health status of the horse.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2022-03-28