Nötkreatursstöd 2023‑2027

Här finns en kort sammanfattning hur nötkreatursstödet kommer att vara från år 2023.

Syftet med stödet

Nötkreatursstödet finns för att ge lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam kött- och mjölkproduktion. Stödet ska också öka den biologiska mångfalden.

Viktiga nyheter 2023

Du tar inte över fel som djuren har från den som du köper ett djur av.

EU har skärpt avdragsreglerna för villkoren om att djuren ska vara märkta, journalförda och rapporterade i rätt tid till CDB. Det innebär att om du inte följer villkoren kan du få ett högre avdrag från och med 2023.

Det kan du få stöd för

Det är inga ändringar i vad du får betalt för jämfört med i dag. Det innebär att du kommer att kunna få stöd för nötkreatur som är äldre än 1 år.

Så mycket pengar kan du få

Stödbeloppet kommer att vara cirka 91 euro per djur och år. Exakt hur mycket pengar det blir beror på hur många som söker stödet och växelkursen mot euron.

Villkor för stödet

Det som du sedan tidigare känner igen som tvärvillkor kommer att förändras och kommer i stället att kallas grundvillkor. För att få fullt nötkreatursstöd måste du följa grundvillkoren. Läs mer om de viktigaste förändringarna.

Senast granskad: 2022-10-17