Nötkreatursstöd 2023‑2027

Här finns en kort sammanfattning av förslaget på hur nötkreatursstödet kommer att vara från år 2023. Eftersom förslaget ännu inte är godkänt av EU-kommissionen kan det bli ändringar.

Syftet med stödet

Nötkreatursstödet finns för att ge lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam kött- och mjölkproduktion. Stödet ska också öka den biologiska mångfalden.

Det kan du få stöd för

Det är inga ändringar i nötkreatursstödet jämfört med i dag. Det innebär att du kommer att kunna få stöd för nötkreatur som är äldre än 1 år.

Så mycket pengar kan du få

Stödbeloppet kommer att vara cirka 91 euro per djur och år. Exakt hur mycket pengar det blir beror på hur många som söker stödet och växelkursen mot euron.

Villkor för stödet

Det som du sedan tidigare känner igen som tvärvillkor kommer att förändras och kommer i stället att kallas grundvillkor. För att få fullt nötkreatursstöd måste du följa grundvillkoren. Läs mer om de viktigaste förändringarna.

Senast granskad: 2022-05-04