Stöd till unga jordbrukare 2023‑2027

Här finns en kort sammanfattning hur stödet till unga jordbrukare kommer att vara från år 2023.

Syftet med stödet

Stödet till unga jordbrukare finns för att underlätta för unga att etablera sig som jordbrukare.

Viktiga nyheter 2023

  • Den övre gränsen för hur många hektar som du kan få stöd för höjs från 90 till 200 hektar.
  • Det blir krav på minst gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning, eller arbetslivserfarenhet inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring från motsvarande 12 månaders heltidsarbete.

Det kan du få stöd för

Du som är 40 år eller yngre kan få stödet för det antal hektar som du får gårdsstöd för, dock inte för mer än 200 hektar. Som längst kan du få stödet i 5 år.

Så mycket pengar kan du få

För 2023 är det planerade stödbeloppet 109 euro per hektar. Exakt hur mycket pengar det blir beror på hur många som söker stödet och växelkursen mot euron.

Senast granskad: 2022-10-17