Traces för sändningar av djur, foder och djurprodukter

Traces är Europeiska kommissionens online plattform för hälsoinförselhandlingar som krävs för import av djur, animaliska produkter, livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung och växter till Europeiska unionen, samt handeln inom EU och EU:s export av vissa djur och djurprodukter.

På den här sidan får du mer information om plattformen. Plattformen finns för att göra det lättare att spåra och övervaka sändningar av djur, foder och produkter från djur mellan länder.

Djurhälsointyg och förflyttningsdokument

Det finns många olika intyg och dokument i Traces som är tillämpliga på olika typer av förflyttningar.

Lista över intyg och dokument i Traces

Intyg/dokument

Beskrivning

EU Intra

Intyg för sändningar av djur eller produkter som förflyttas inom EU.

EU Import

Intyg för sändningar av djur eller produkter som importeras från länder utanför EU som är anslutna till Traces.*

Hälsoinförselhandling, CHED

”Common Health Entry Document” används tillsammans med EU Importintyg eller annat importdokument från länder utanför EU.

EU Export

Intyg för sändningar av djur eller produkter som exporteras till länder utanför EU som är anslutna till Traces. *

DOCOM

Handelsdokument för sändningar inom EU, Norge och Schweiz av vissa animaliska biprodukter.

Färdjournal

Dokumentation om planerad transport av tama nötkreatur, grisar, får, getter och icke registrerade hästdjur som krävs när transporten överstiger 8 timmar.

*Alla länder utanför EU är inte anslutna till Traces, vid import från ett sådant land krävs fortfarande pappersintyg. Dessa sparas inte i Traces.

Anmälan av förflyttningar från länder utanför EU

Om du tar in djur, produkter från djur, avelsmaterial, vissa foder, hö och halm från länder utanför EU ska det anmälas i Traces. Anmälan gör du med hjälp av ett hälsoinförseldokument (CHED).

Register över registrerade och godkända anläggningar och transportörer

I Traces finns ett register över registrerade och godkända anläggningar samt registrerade och godkända transportörer. Registret hålls uppdaterat av de behöriga myndigheterna som använder Traces.

Uppgifterna om svenska anläggningar och aktörer så som registrerande och godkända transportörer i Traces ska motsvara Jordbruksverkets register över dessa. Därför är det endast Jordbruksverket som kan lägga in validerade svenska anläggningar och aktörer i Traces.

I tabellen nedan hittar du en lista över de olika register som Jordbruksverket ansvarar för att hålla uppdaterade i Traces avseende djur och djurprodukter. I vissa ansökningar måste man ange att man vill bli inlagd i Traces. I till exempel e-tjänsten för anläggningsregistret måste man svara ja på frågan om att förflytta djur över landsgräns. Det är endast genom att svara ja på denna fråga som anläggningen även registreras i Traces av Jordbruksverket.

Register som Jordbruksverket ansvarar för att hålla uppdaterade i Traces

Anläggning/Aktör

Register / Information

Ansökan

Registrerade platser med djur

Anläggningsregistret – platser med djur

E-tjänsten Anläggningsregistret – platser med djur

Verksamheter med vattenlevande djur

Information om registrering, godkännande och tillstånd för verksamheter med vattenlevande djur

Vattenbruksregister

E-tjänsten registrering och godkännande av vattenbruksanläggning

Godkända fjäderfä anläggningar

Förteckning över fjäderfäanläggningar

Ansök godkännande via blankett

Godkända avelsverksamheter

Förteckning över tjurstationer, seminstationer, spermastationer, embryosamlings- och embryoproduktgrupper

Ansök om tillstånd för semin- och/eller embryoverksamhet

Transportörstillstånd

Databasen för godkända transportörer - Jordbruksverket.se

E-tjänsten Ansökan transportörstillstånd - djur i ekonomisk verksamhet - Jordbruksverket.se

Registrerade transportör

Information om djurtransportörer

E-tjänsten Registrera transportör – flytta djur mellan länder - Jordbruksverket.se

Anläggningar för foder

Listor över anläggningar

Information om foderanläggningar

Anmälan sker via blankett, läs mer om vad som gäller för din verksamhet på informationssidorna.

Anläggningar för animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Listor över anläggningar

Information om animaliska biprodukter m.m

Anmälan sker via blankett, läs mer om vad som gäller för din verksamhet på informationssidorna.

Behöver du tillgång till Traces?

Traces har flera funktioner och omfattar olika hälsointyg och deklarationer för många olika typer av sändningar. Du kan behöva tillgång till Traces om du är:

 • Privatperson, företag eller speditör som med ett CHED-intyg ska anmäla sändningar som kommer från länder utanför EU.
 • Privatperson, företag eller transportör som i egenskap av att vara organisatör ska fylla i del 1 av en färdjournal vid transport av tama nötkreatur, grisar, får, getter och ej registrerade hästdjur när transporten överstiger åtta timmar.
 • Privatperson eller företag med en registrerad/godkänd anläggning eller en transportör som förflyttar djur eller produkter fler än 5 gånger per år och som vill kunna fylla i del 1 i ett hälsointyg. Del 1 omfattar uppgifter om sändningen såsom avsändare/mottagare och uppgifter om djuren eller produkterna som ska förflyttas. Denna del kan alltid fyllas i av en veterinär, därför är det inte obligatoriskt för dig som privatperson, företag eller transportör att ha tillgång till Traces i dessa fall.

Få tillgång till systemet

Anläggningar och transportörer är exempel på operatörer i Traces systemet. Om du har registrerat din anläggning, eller är en registrerad eller godkänd transportör kan du begära en roll till operatören i Traces. För att göra det måste du följa följande steg:

1. Skaffa ett login

För att kunna använda Traces behöver du ett EU-login och begära en roll i systemet. Läs om hur du gör i manualen nedan. Observera att om du har en registrering hos Jordbruksverket ska du inte skapa någon ny operatör utan använda sökfunktionen för att hitta din förinlagda operatör i systemet. Varje person som använder Traces ska ha ett eget lösenord. Ni kan alltså inte dela på ett lösenord men flera användare kan kopplas till samma operatör i Traces. Det är användarens ansvar att lösenordet inte lämnas ut till någon annan.

2. Bli validerad

För att kunna komma igång i systemet så måste du först bli validerad av den behöriga myndigheten. Det är Jordbruksverket som validerar användare till operatörer kopplade till införsel av djur eller djurprodukter som är verksamma i Sverige. Livsmedelsverket validerar användare av livsmedelsoperatörer.

Mejla oss följande uppgifter:

 • Användarens uppgifter: namn, e‑post och telefonnummer
 • Anläggningens eller transportörens namn och registrerings- eller godkännande­nummer för samtliga anläggningar eller transportören som du vill ha tillgång till.
 • Om du inte är firmatecknare för företaget som du vill ha tillgång till måste du även skicka in fullmakt. Det finns ingen mall för hur fullmakten ska utformas men den ska vara undertecknad av en behörig firmatecknare och det ska tydligt framgå vilket företag och vilken aktivitet som du ska ges tillgång till.

3. Skapa intyg i Traces

Logga in och gör din importanmälan, första delen av ditt hälsointyg eller din färdjournal. Det finns olika intyg och anmälningar och du hittar manualer för att skapa dessa på EU-kommissionens webbplats.

Flerfaktorsinloggning i Traces

Det finns flera olika alternativ för flerfaktorsinloggning, bland annat genom att använda EU Login Mobile App, eller genom SMS på mobiltelefon.

Lägg till flerfaktorsinloggning genom att logga in som vanligt i Traces och gå till Redigera min Profil > Mitt konto på EU Login. Du kommer då få alternativ för ditt konto.

SMS som inloggningsmetod

För att använda SMS som inloggningsmetod.

 1. Välj Manage my mobile phone numbers.
 2. Klicka på lägg till ett mobilnummer och ange ditt mobilnummer.
 3. Du kommer få ett sms med en kod som du måste ange på skärmen för att slutföra registreringen av ditt mobilnummer.

EU Login Mobile App som inloggningsmetod

För att använda EU Login Appen som inloggningsmetod.

 1. Välj Manage my mobile devices och fyll i uppgifterna som efterfrågas.
 2. Ladda ner appen EU Login Mobile App till din mobila enhet.
 3. Öppna EU Login Mobile App på din mobila enhet och välj alternativet Registrera din enhet.
 4. Följ instruktionerna på skärmen och ge åtkomst till din kamera.
 5. QR-kodskannern startar på din mobila enhet och en QR-kod visas på skärmen på din dator. Rikta kameran på din mobiltelefon mot din datorskärm tills QR-koden känns igen. I appen anger du den 4-siffriga PIN-koden du ställt in tidigare och klickar på Autentisera.
 6. Ett meddelande visas på din enhet som bekräftar konfigurationen av din mobila enhet med EU-inloggning. Din EU Login Mobile-app är nu aktiverad och kan användas för flerfaktorsinloggning.
 7. Klicka på Nästa för att omdirigeras till välkomstskärmen.

Du kan nu använda din mobila enhet för att komma åt Europeiska kommissionens tjänster som kräver tvåfaktorsinloggning, antingen genom att använda den fyrsiffriga PIN-koden eller genom att skanna en QR-kod.

Dokumentation och guider om flerfaktorsinloggning för Traces

EU Kommissionen har publicerat en video som förklarar de olika metoder samt utförliga guider för hur man lägger till flerfaktors inloggning.

 

Frågor och svar

Jag har glömt mitt lösenord – vad gör jag?

Om du har glömt ditt lösenord behöver du begära ett nytt. Det gör du på inloggningssidan för Traces genom att klicka på ”Skicka lösenord”. Du får ett nytt engångslösenord till din mejl inom några minuter. Får du inget mejl till din inkorg kan det ha hamnat i din skräppost. Du har 24 timmar på dig att byta ut ditt engångslösenord. Följ instruktionen som kommer i mejlet.

Vem ansvarar för Traces?

EU-kommissionen ansvarar för och administrerar Traces i EU. I Sverige administrerar Jordbruksverket och Livsmedelsverket Traces.

Hur gör jag för att slippa få mejl från Traces?

 1. Logga in i Traces och klicka på Ändra användarprofil.
 2. Längst ned på sidan väljer du vilka mejl du vill ha genom att bocka för dem, alternativt klicka på antingen Markera alla eller Avmarkera alla.
 3. Klicka på Spara.

Jag ska skicka/ta emot djur eller djurprodukter och veterinären säger att jag ska ”registrera min anläggning i traces” vad menas med det?

För att en veterinär ska kunna utfärda ett djurhälsointyg måste avsändar- och mottagaranläggning vara registrerade i Europeiska kommissionens online plattform Traces. Det är Jordbruksverket som ansvarar för att registrera anläggningar i Traces, som då motsvarar Jordbruksverkets egen förteckning över registrerade anläggningar. För att finnas med i Traces ska du därför registrera din anläggning hos Jordbruksverket. Du behöver inte själv registrera uppgifter i Traces.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon.

Senast granskad: 2023-11-14

Till toppen