Gårdsstöd 2023-2027

Här finns en kort sammanfattning hur gårdsstödet kommer att vara från år 2023.

Syftet med stödet

Syftet med gårdsstödet är att bidra till att lantbrukarna får skäliga inkomster. Stödet ska även mildra variationer i inkomster.

Viktiga nyheter 2023

En av de största förändringarna för gårdsstödet är att stödrätterna försvinner från och med den 1 januari 2023. Det innebär att du inte längre behöver ha stödrätter för att få gårdsstöd. Stödrätterna förlorar helt sitt värde.

Du som i dag har stödrätter behöver inte göra någonting oavsett om du äger, hyr eller hyr ut stödrätter.

År 2023 kommer gårdsstödet att vara cirka 150 euro per hektar. Exakt hur mycket pengar det blir beror på hur många som söker stödet. Även växelkursen mot euron påverkar det belopp som betalas ut i svenska kronor.

Alla som får gårdsstöd kommer att få cirka 15,4 euro extra per hektar för de första 150 hektaren jordbruksmark som man får gårdsstöd för. Det här är en omfördelning av stöd som ska öka inkomsterna hos de företag som har störst behov av stöd för att uppnå en skälig inkomst. Därför är gränsen satt till 150 hektar.

Förgröningsstödet, som i dag är en del av gårdsstödet, kommer inte att finnas kvar 2023. I stället införs 1-åriga miljöersättningar.

Det kan du få stöd för

Du kan få gårdsstöd för jordbruksmark som du brukar och sköter.

Så mycket pengar kan du få

I dag är gårdsstödet cirka 130 euro och förgröningsstödet är cirka 70 euro per hektar. Det är totalt cirka 200 euro.

Förgröningsstödet, som i dag är en del av gårdsstödet, kommer inte att finnas kvar 2023. I stället införs 1-åriga miljöersättningar.

År 2023 kommer gårdsstödet att vara cirka 150 euro per hektar. Exakt hur mycket pengar det blir beror på hur många som söker stödet. Även växelkursen mot euron påverkar det belopp som betalas ut i svenska kronor. För de första 150 hektaren kommer alla som får gårdsstöd dessutom att få ett tillägg på cirka 15,4 euro per hektar.

Villkor för stödet

Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark för att du ska kunna få gårdsstöd. Om du förutom gårdsstöd även söker nötkreatursstöd kan du ha mindre än 4 hektar.

Det som du sedan tidigare känner igen som tvärvillkor kommer att förändras och kommer i stället att kallas grundvillkor. För att få fullt gårdsstöd måste du följa grundvillkoren. Läs mer om de viktigaste förändringarna.

Senast granskad: 2022-10-17