Ersättning för hotade husdjursraser

Här finns en kort sammanfattning av förslaget på hur ersättningen för hotade husdjursraser kommer att vara från år 2023. Eftersom förslaget ännu inte är godkänt av EU-kommissionen kan det bli ändringar.

Ersättningen ska bidra till att stimulera och underlätta för djurägare att ha hotade husdjursraser.

Nyheter 2023

Hotade raser av fjäderfän kommer att ingå i ersättningen: blekingeanka, svensk gul anka, svensk blå anka, svensk myskanka, skånegås, ölandsgås, bohuslän-dals svarthöna, bjurholmshöna, gotlandshöna, hedemorahöna, kindahöna, gammelsvensk dvärghöna, svensk dvärghöna, orusthöna, skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, öländsk dvärghöna och fiftyfive flowery.

Den planerade ersättningen för nötkreatur höjs från dagens 1 450 kronor per djurenhet till 2 000 kronor per djurenhet.

Det här kan du få ersättning för

Du får ett årligt belopp per djurenhet för renrasiga djur av utpekade hotade husdjursraser. De djurarter som omfattas är nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfän.

För fjäderfän får du ersättningen som ett årligt belopp per genbank om du håller hotade raser.

Du behöver ha ett 5-årigt åtagande.

Så mycket pengar kan du få

Planerad ersättning:

  • getter 1 450 kronor per djurenhet
  • svin 2 050 kronor per djurenhet
  • nötkreatur 2 000 kronor per djurenhet
  • får 1 450 kronor per djurenhet
  • fjäderfän 1 000 kronor per genbank.

Senast uppdaterad: 2022-07-19