Ersättningar för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion 2022

Du som har certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Det går också att söka ersättning för att ställa om till ekologisk produktion.

Så söker du ersättningarna och gör ändringar

För att få ersättning behöver du ha ett åtagande. Det betyder att du åtar dig att sköta din mark eller dina djur enligt vissa villkor.

Du söker åtagande och utbetalning i e‑tjänsten SAM Internet. När du har fått ditt åtagande behöver du ansöka om utbetalning varje år. I SAM Internet visar vi beslutade uppgifter om ditt åtagande. Ifall ditt åtagande från tidigare år inte är beslutat än visar vi i SAM Internet de uppgifter om åtagandet som du redovisade när du ansökte om åtagandet. Om du har ändrat ditt åtagande för ersättningen för ekologisk produktion efter första året och lagt till fler block ska du kontrollera att dessa finns med i åtagandet för 2022. Om något block saknas och blocket inte har bytt block-ID, ska du söka ett nytt åtagande på blocket.

Sista dag att söka 2022 är den 13 april. Om din ansökan kommer in efter den 13 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 9 maj får du ingen ersättning alls 2022.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i din ansökan

Du kan ändra vissa saker i din ansökan eller i ditt åtagande. De flesta ändringar kan du göra fram till och med 15 juni. Om du vet att du behöver ändra något ska du göra det så snart som möjligt. Om vi eller länsstyrelsen hittar fel i din ansökan, eller om du får en kontroll, är det bara i undantagsfall du får göra ändringar.

Du måste ha ett åtagande

Söker du ett nytt åtagande för ekologisk produktion 2022 så blir det 1 år till skillnad mot tidigare åtaganden som är 5 år. Samma villkor gäller för ersättningen under detta år. Du kan inte söka nytt åtagande om du har ett åtagande som går att förlänga 2022. Om du redan har ett pågående åtagande så fortsätter det att gälla.

Söker du nytt åtagande för omställning till ekologisk produktion 2022 så blir det 1 år, till skillnad från tidigare åtaganden som är 2 år.

Du åtar dig att följa villkoren under åtagandeperioden oavsett om du söker utbetalning eller inte. Åtagandet börjar den 1 januari det år som du ansöker och slutar den 31 december det sista året i ditt åtagande.

Åtaganden som gick ut eller förlängdes 2021

Ekologisk produktion

Har du ett åtagande som gick ut 2021 så har du möjlighet att förlänga det med 1 år i taget till dess att den nya jordbrukspolitiken börjar gälla 2023. Du ansöker om förlängning i SAM internet och åtagandet förlänger du enligt den omfattning det hade när det gick ut 2021. Åtaganden som förlängdes med 1 år 2021 går därmed att förlänga med ett nytt år 2022.

Åtagandet som du förlänger kan du utöka med mer mark eller ekologisk djurhållning inom den befintliga åtagandeperioden.

Om du redan har ekologisk djurhållning i ditt åtagande och lägger till en ny djurart eller vill ändra djurart ingår det i förlängningen med 1 år. Tänk på att om du ansöker om att förlänga ditt åtagande för ekologisk djurhållning kommer dina utbetalningsuppgifter för djurhållningen inte att vara förifyllda som tidigare år. Kontrollera därför att du har sökt utbetalning för din djurhållning.

Du kan välja att inte förlänga hela ditt åtagande. Det finns inga begränsningar på vad du får ändra annat än att din ansökan om utbetalning för ditt förlängda åtagande ska vara värd minst 1 000 kronor för att du ska kunna få utbetalning.

Omställning till ekologisk produktion

Åtaganden för omställning till ekologisk produktion går inte att förlänga. Men du kan söka nya åtaganden 2022 med ny mark som du inte redan har ställt om till ekologisk produktion.

Villkor för ersättningen

De här villkoren behöver du följa för att få full ersättning. Du kan läsa mer om varje villkor längre ner på sidan. Du ska

 • följa de särskilda villkoren för växtodling eller djurhållning
 • vara anmäld till ett godkänt kontrollorgan för ekologisk produktion senast sista ansökningsdag
 • söka utbetalning för ersättningen varje år i SAM Internet
 • följa tvärvillkor och basvillkor
 • spara dokumentation och handlingar som rör ersättningen
 • skicka in certifikat till länsstyrelsen.

Ta kontakt med din länsstyrelse om du inte kan uppfylla villkoren i åtagandet.

Syftet med ersättningen är att öka den ekologiska produktionen för att få positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling. Ersättningarna ingår i landsbygds­programmet.

Följ EU:s regler och anmäl dig till ett kontrollorgan

Från och med den 1 januari det år du går in i åtagandet ska du följa EU:s regler för ekologisk produktion. Du måste alltså följa reglerna redan innan du ansöker om åtagande.

Senast sista ansökningsdag ska du också vara anmäld till ett godkänt kontrollorgan. Det gör du genom att skriva under och lämna in ett anslutningsavtal till kontrollorganet.

Det här gäller både om du söker ersättning för ekologisk produktion och om du söker ersättning för omställning till ekologisk produktion.

Kontrollorganet kontrollerar att du följer EU:s regler, även under eventuell omställningstid. Om du redan har ekologisk produktion certifierar kontrollorganet också din produktion.

Kontrollorgan

Det måste vara samma person eller företag som anmäler produktionen till ett godkänt kontrollorgan och som söker ersättningen. Du kan alltså inte vara certifierad genom någon annan.

Om du har haft ett åtagande för omställning till ekologisk produktion och direkt ska gå över till ett åtagande för ekologisk produktion räcker det att produktionen blir certifierad som ekologisk produktion av ett godkänt kontrollorgan senast den 15 juni.

Om du får mer mark

Om du skaffar mer mark ska du se till att den är anmäld till kontrollorganet senast den 15 juni. Produktionen måste sedan vara ansluten till ett godkänt kontrollorgan så länge åtagandet gäller.

Mark som redan är omställd ska du ta med i ditt åtagande för ekologisk produktion. Om det är mark som du först ska ställa om till ekologisk, ska du istället söka ett åtagande för omställning till ekologisk produktion.

Det måste vara du som brukar marken

Det är du som brukar marken som kan ha rätt till ersättning. Du kan äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med ägaren till marken.

Innan du går in i ett nytt åtagande bör du försäkra dig om att rätten att bruka marken gäller under hela tiden som åtagandet gäller. Om du inte äger marken försäkrar du dig bäst genom att upprätta ett skriftligt avtal med markägaren.

Om du blir av med mark som ingår i ett pågående åtagande, bör du kontrollera om du kan föra över åtagandet på marken till den som tar över. Annars kan du bli skyldig att betala tillbaka ersättning eftersom det är ett krav att fullfölja de åtaganden som du har.

Följ tvärvillkoren och basvillkoren

För att få full ersättning måste du följa tvärvillkoren. Tvärvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark. De flesta tvärvillkoren är regler som redan finns i den svenska lagstiftningen eller i EU:s lagstiftning.

Basvillkor är tvärvillkoren plus de regler inom svensk lagstiftning som du måste följa för att få ersättningen. Om du uppfyller tvärvillkoren och villkoren för ersättningen så uppfyller du basvillkoren.

Spara dokumentation och certifikat

Vid ett kontrollbesök ska länsstyrelsen kunna kontrollera de uppgifter du har lämnat och att du följer EU:s regler för ekologisk produktion. Kontrollerna sker mot bokföring, verifikationer, växtodlingsplaner eller motsvarande. Vid ett kontrollbesök ska du också kunna visa upp handlingar från kontrollorganet. Därför ska du spara all dokumentation som krävs för ersättningen det året som din ansökan gäller och även året därpå.

Din länsstyrelse kommer att meddela dig om när du behöver skicka in ditt certifikat. Du ska skicka in certifikat som täcker hela året vilket betyder att du kan behöva skicka in mer än ett certifikat.

Särskilda villkor för växtodling

Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,1 hektar för att ge rätt till ersättning. Du kan bara få ersättning för växtodling på åkermark. Din odling måste bedrivas på samma mark så länge åtagandet gäller. Du ska odla dina grödor med sikte på god skörd. Grödan måste skördas och användas för att du ska ha rätt till ersättning.

Du som söker ersättning för växtodling ska följa EU:s regler för ekologisk växtodling från och med den 1 januari det år du går in i åtagandet.

 • Spannmål och proteingrödor ska du odla för att tröska eller ensilera.
 • Oljeväxter, oljelin, bruna bönor och konservärtor ska du odla för att tröska.
 • Frövall ska du odla för att tröska. Du ska också kunna visa ett avtal med utsädesleverantör.
 • Grönfoder ska vara 1‑åriga grödor och duga till foder.

Du kan inte få ersättning för grödor som du odlar för energiproduktion. Däremot kan du få ersättning för stärkelsepotatis och hampa.

Vall, betesmark och slåttermark

Du kan inte få ersättning för växtodling om du odlar vall. Däremot kan du använda vall, som är ekologisk eller under omställning, som underlag för ersättning för din djurhållning. Den vall som du använder som underlag för din djurhållning ska odlas med sikte på god skörd. Du kan även använda betesmarker och slåtterängar som underlag för ersättning för djurhållning, om du har miljöersättning för dem. Information om villkor för djurhållning finns längre ner på sidan.

Frukt- och bärodling

För att du ska kunna få ersättning för frukt- eller bärodling ska det finnas minst det antal träd eller plantor per hektar som presenteras i tabellen.

Minsta antal träd eller plantor per hektar

Frukt- eller bärslag

Antal träd eller plantor

Äpple, päron,
plommon eller körsbär

400 träd

Surkörsbär (prunus cerasus)

300 träd

Smultron eller lingon

30 000 plantor

Jordgubbar, tranbär
eller åkerbär

16 000 plantor

Hjortron

3 000 plantor

Hallon, björnbär eller
björnbärskorsningar

2 000 plantor

Vinbär, krusbär, blåbär,
nypon, aronia, rosenkvitten
eller vindruvor

1 500 plantor

Havtorn eller bärhäggmispel
(saskatoonbär, trädblåbär)

1 200 plantor

Fläder

600 plantor

Du kan få ersättning för dina fruktträd och din bärodling även de år odlingen etableras eller föryngras.

Du behöver inte räkna bort vändtegar och gångar från skiftesarealen, så länge du har tillräckligt många plantor per hektar. Vändtegar och gångar som du räknar in i skiftesarealen får inte vara bredare än vad som behövs för att hålla undan ogräs och för att komma fram med de redskap som du använder i odlingen.

Observera att även ett skifte med frukt- eller bärodling måste vara minst 0,1 hektar för att ge rätt till ersättning.

Om du odlar frukt- och bärslag som inte finns med på listan, eller om du har för få plantor per hektar, kan du få ersättning med 1 500 kronor per hektar för omställning till ekologisk produktion. Använd då grödkod 87 när du gör din ansökan i SAM Internet.

Särskilda villkor för djurhållning

Du som söker ersättning för djurhållning ska följa EU:s regler för ekologisk djurhållning från och med den 1 januari det år du går in i åtagandet.

Undantag för dig som har djur i omställning till ekologisk produktion

Det finns ett undantag från kravet om ekologiskt foder till djur i omställning, förutsatt att du har ett åtagande för omställning till ekologisk växtodling. Undantaget innebär att du inte måste följa reglerna för ekologiskt foder från och med den 1 januari första året du ställer om dina djur tills att du anmäler din djurhållning till ett godkänt kontrollorgan. Du måste ha anmält djurhållningen senast sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag 2021 är den 15 april. Du kan dock anmäla detta tidigare.

Om du får fler djur

Om du skaffar fler djur, djurbesättningar eller djurarter, ska du se till att de är anmälda till kontrollorganet senast den 15 juni. Produktionen måste sedan vara ansluten till ett godkänt kontrollorgan resten av tiden som åtagandet gäller.

Om du har djur av en ny djurart som ska ställas om, eller om du skaffar så många nya djur inom samma djurart som din befintliga besättning att du måste ställa om hela besättningen, kan du inte ta med dem i ditt åtagande för ekologisk produktion. Då ska du istället söka ett åtagande för omställning för ekologisk produktion.

Ersättningen för dina djur kopplas till din mark med ersättning

För att du ska få ersättning för ekologisk produktion för din djurhållning måste både din djurhållning och din växtodling vara certifierade.

För att du ska få ersättning för omställning till ekologisk produktion för din djurhållning måste din djurhållning vara under omställning och din växtodling antingen vara certifierad eller under omställning.

Du kan få ersättning för djurhållning i ekologisk produktion som en extra ersättning för den åkermark som ingår i ett åtagande för ekologisk produktion. För att få ersättning för djurhållning i omställning till ekologisk produktion kan åkermarken ingå i ett åtagande för omställning till ekologisk produktion eller i ett åtagande för ekologisk produktion.

Åkermarken måste odlas med slåtter- eller betesvall eller med grödor som ger rätt till ersättning för din växtodling. Den vall som du kan använda som underlag för din djurhållning är grödkod 6, 50, och 57, och du ska odla vallen med sikte på god skörd för att få ersättning.

Du kan också få ersättning för din djurhållning om du har mark som ingår i ett åtagande för betesmarker och slåtterängar. Men det gäller bara för betesmarker och slåtterängar som du kan få gårdsstöd för. Om du däremot har sökt ett åtagande för miljöersättning för fäbodar, kan du inte få ersättning för djurhållning för den marken.

Antalet djur styr hur mycket pengar du får

Ersättning för ekologisk produktion eller omställning till ekologisk produktion med djurhållning baseras på det antal mjölkkor, am- och dikor, ungnöt, tackor, getter (hondjur), suggor, slaktsvin, värphönor och slaktkycklingar som du har inom företaget. För att få utbetalt för 1 djurenhet måste du ha 1 hektar åkermark eller 2 hektar betesmark.

Om du söker ersättning för ekologisk produktion måste åkermarken odlas med vall som är ekologisk, alternativt med grödor som ger rätt till ersättning för växtodling inom ekologisk produktion.

Om du söker ersättning för omställning till ekologisk produktion måste åkermarken odlas med vall som är ekologisk eller under omställning, alternativt med grödor som ger rätt till ersättning för växtodling inom ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion.

Så här räknas dina djur om till djurenheter
DjurartAntal djur som motsvarar en djurenhet
Mjölkkor, am- och dikor1,00
Ungnöt (6 mån ‑ 2 år)1,67
Suggor2,00
Tackor, getter (hondjur)6,67
Slaktsvin (slaktade)3,33
Slaktkycklingar33,33
Värphöns71,43

Djurantalet får variera mellan åren under tiden som åtagandet gäller. Varje år som åtagandet gäller måste din djurhållning minst omfatta något av följande djur:

 • 1 tacka, 1 get eller 1 sugga under hållandeperioden
 • 1 nötkreatur i genomsnitt
 • 2 djurenheter av värphöns i genomsnitt
 • 2 djurenheter av slaktkycklingar i genomsnitt
 • 1 slaktsvin som levererats till slakteri

Nötkreatur

I SAM Internet ska du redovisa på vilka anläggningar (kallades tidigare produktionsplatser) du har ekologiska nötkreatur eller nötkreatur under omställning. Jordbruksverket hämtar uppgifter om hur många nötkreatur du har från CDB, det centrala nötkreatursregistret.

Om nötkreaturet kommer till en anläggning samma dag som det lämnat en annan anläggning , ska djuret räknas till den anläggning som det lämnar.

Jordbruksverket räknar antalet djur under perioden från och med den 1 augusti året före du gör din ansökan till och med den 31 juli det år du gör din ansökan. Om du inte sökt ersättningen tidigare räknar vi antalet djur under perioden från och med den 1 januari till och med den 31 juli det år du gör din ansökan.

För att du ska kunna få ersättning för de djur du har under räkningsperioden måste de vara

 • märkta
 • journalförda
 • rapporterade till nötkreaturs­registret i rätt tid. Djurens alla in- och uthändelser ska vara registrerade i CDB Internet inom 7 dagar.

Om du av någon anledning inte kan rapportera via e-tjänsten CDB Internet, ska du rapportera via blankett i stället.

Om du missar något av detta så får du ingen ersättning för djuret för den aktuella räkningsperioden.

Rapportera till CDB inom 7 dagar

Om du missar att rapportera ett djur inom 7 dagar till CDB, räknas inte det djuret med för den aktuella räkningsperioden.

Slaktsvin

Uppgiften om hur många slaktsvin du har hämtas från Jordbruksverkets slaktregister. Ange registreringsnummer för de anläggningar (kallades tidigare produktionsplatsnummer) där du har ekologisk djurhållning eller omställning till ekologisk djurhållning i SAM Internet. Du får ersättning för antalet slaktsvin som har slaktats under räkningsperioden och som slakteriet har rapporterat till Jordbruksverkets slaktregister. Slaktkropparna ska uppfylla Jordbruksverkets definition av slaktsvin och unggalt.

Jordbruksverket räknar antalet djur under perioden från och med den 1 augusti året före du gör din ansökan till och med den 31 juli det år du gör din ansökan. Om du inte sökt ersättningen tidigare räknar vi antalet djur under perioden från och med den 1 januari till och med den 31 juli det året du gör din ansökan.

Tackor, getter och suggor

Redovisa hur många tackor, getter och suggor du söker utbetalning för i SAM Internet. Du måste hålla minst samma antal djur som du angivit under en hållande­period av minst 60 dagar. Hållande­perioden startar dagen efter det att ansökan om utbetalning kommit in till länsstyrelsen. Som tackor och getter räknas de hondjur som senast under hållande­perioden har satts i avel eller senast under hållandeperioden är äldre än 1 år. Satt i avel innebär att hondjuret är seminerat, betäckt eller släppt med handjur i avelssyfte.

Du kan byta ut djur under hållande­perioden

Du har möjlighet att byta ut tackor, getter och suggor och även byta mellan dessa djurarter under hållandeperioden, så länge som antalet djurenheter inte minskar. Djuren som du byter till ska uppfylla alla villkor för ekologisk produktion eller omställning till ekologisk produktion. För att bytet ska godkännas ska djuren vara ersatta inom 10 dagar från det att djuren har lämnat ditt jordbruksföretag. Du ska notera bytet i din stalljournal.

Så här gör du om antalet djur minskar under hållande­perioden

Om antalet tackor, getter och suggor minskar under hållandeperioden ska du minska antalet djur i din ansökan. Om minskningen beror på att ett djur har dött på grund av sjukdom eller olycka, ska du anmäla detta till länsstyrelsen inom 10 dagar. Du ska göra din anmälan skriftligen.

I övriga fall, gäller att du ska ha dragit tillbaka ansökan för djur som du inte längre håller allra senast innan länsstyrelsen påbörjat eller meddelat att de ska göra en kontroll. Det gäller till exempel när antalet djur minskar under hållandeperioden på grund av att du säljer eller skickar djur till slakt.

Värphönor och slaktkycklingar

Du som har värphöns och slaktkycklingar ska ange det genomsnittliga antalet värphöns och slaktkycklingar du har. Värphöns får du ersättning för först efter 16 veckors ålder.

Om du har omgångsuppfödning

 1. Multiplicera antalet djur som du hade när omgången sattes in (även om omgången sattes in innan räkningsperioden) med antal dagar under räkningsperioden som du håller djuren i produktion.
 2. Dela med antal dagar i räkningsperioden. Om du har omgångs­uppfödning behöver du inte räkna bort djur som självdött eller behövt avlivas, utan du kan räkna med antalet insatta djur. Om du håller flera omgångar lägger du ihop genomsnittet för omgångarna.

Du räknar antalet djur under perioden från och med den 1 augusti året före du gör din ansökan till och med den 31 juli det år du gör din ansökan. Om du inte sökt ersättningen tidigare räknar du antalet djur under perioden från och med den 1 januari till och med den 31 juli det år du gör din ansökan.

Om du inte har omgångsuppfödning

Om du inte föder upp dina djur i omgångar ska du endast räkna med det antal djur som faktiskt finns vid räkningsperiodens början och sedan räkna bort de djur som avlivas, slaktas eller dör under räkningsperioden. Det är då lämpligt att redan när du ansöker räkna bort det antal djur som du tror besättningen kan komma att minska med.

Om antalet djur som ger rätt till ersättning minskar ska du anmäla det skriftligt till länsstyrelsen så snart det visar sig att du inte kan hålla så många djur i genomsnitt som du har redovisat.

Så mycket pengar kan du få

Ersättning för ekologisk produktion
Gröda eller djurartErsättning
Spannmål/oljeväxter/proteingrödor/
andra ettåriga grödor (inte vallodling på åkermark)
1 500 kr per hektar
Potatis, sockerbetor och grönsaker5 000 kr per hektar
Frukt och bär7 500 kr per hektar
Djurersättning åkermark,
där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet
1 700 kr per hektar
Djurersättning betesmark,
där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet
800 kr per hektar

Om pengarna inte räcker kan ersättningen sänkas

Den här ersättningen ingår i landsbygds­programmet, där det finns en viss summa pengar att betala ut varje år. Om pengarna skulle ta slut kan regeringen besluta om att begränsa ersättningarna. Det kan också bli aktuellt att sänka ersättnings­beloppen.

Utbetalning av ersättningen

Vi börjar betala ut ersättningen den 21 oktober 2022. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 2 december 2022.

För att få ersättningen utbetald för 2022 behöver du först få ersättningen utbetald för tidigare år. Detta beror på att utbetalningen baseras på ditt fleråriga åtagande.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

Belopp som är lägre än 1 000 kronor per ersättning betalar vi inte ut.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Kontroller och avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för ersättningen kan du få avdrag. Det är i första hand länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, och att du följer alla villkor och tvärvillkor.

Länsstyrelsen genomför kontrollerna både när de handlägger din ansökan och vid eventuella besök på din gård. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant.

Du kan behöva betala tillbaka pengar

Om du inte fullföljer ditt åtagande kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar. Länsstyrelsen har möjlighet att kräva tillbaka pengar upp till 10 år efter utbetalningen.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om du inte uppfyller villkoren för ersättningen slipper du i vissa fall att betala tillbaka de pengar som du har fått. Det gäller till exempel om det beror på fastighetsreglering eller en annan oförutsedd händelse, som till exempel översvämning eller vildsvinsskada.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligen till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse för vad som hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag du har möjlighet att göra det. Länsstyrelsen kan sedan ändra villkoren för ersättningen och till exempel anpassa ersättningen efter den skötsel som har varit möjlig.

Om du slutar med din jordbruksverksamhet kan länsstyrelsen besluta om att du inte behöver betala tillbaka ersättning som du redan har fått.

Frågor och svar

Vad betyder felkoderna för mina nötkreatur i CDB-brevet?

Här är en sammanställning av felkoderna i CDB-brevet Meddelande om djurenheter för stöd, och en kort beskrivning av vad varje felkod betyder.

För samtliga felkoder, förutom felkod 14, loggar du in i CDB Internet för att rätta felet.

Felkoder i CDB-brevet

Felkod

Beskrivning av felkoden

1

Djurets identitet saknas eller är felaktig.

2

Händelsedatum saknas eller är felaktigt.

3

Födelsedatum saknas eller är felaktigt.

4

Ras saknas eller är felaktig.

5

Kön saknas eller är felaktigt.

6

Rapporteringsorsak (in/ut) saknas eller är felaktig.

7

Anläggningens registreringsnummer (kallades tidigare produktionsplatsnummer) från/till saknas eller är felaktigt.

8

Moderns identitet saknas eller är felaktig.

9

 Slakteriets SE-nummer saknas eller är felaktigt.

10

Dubbletter. Djur eller händelser finns rapporterade två gånger.

11

Födelserapportering saknas i CDB, kontrollera identiteten. Komplettera med födelsedatum och ras för djuret. Skriv även moder om djuret är fött hos dig. Eventuellt har tidigare ägare inte rapporterat djuret.

12

Det finns ett avlidendatum på djuret rapporterat av slakteri eller annan lantbrukare.

13

Kalvningsintervallet på modern är för kort. Kontrollera moderns identitet.

14

Djuret är även inrapporterat av annan lantbrukare under samma period. Kontakta motparten och kontrollera att en försäljning finns rapporterad till CDB samt kontrollera att köp och försäljningsdatum stämmer.


Om köp och försäljning inte stämmer överens måste du skicka in brevet Meddelande om djurenheter för stöd, tillsammans med ett dokument som styrker att du har djuret eller har haft det under perioden, till exempel en kopia från den fysiska stalljournalen eller inköpskvitto.

99

Övriga felorsaker. Kontrollera samtliga uppgifter för den raden.

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du gör överlåtelsen i så god tid som möjligt innan inlämningen av SAM-ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Kan jag kombinera ersättningen för ekologisk produktion med andra ersättningar?

Ja, inom samma företag kan du kombinera alla åtaganden för ersättningar som du har gått in i från och med 2015.

På en och samma mark kan du kombinera ersättningen för ekologisk produktion eller ersättningen för omställning till ekologisk produktion med ersättningarna för vallodling och minskat kväveläckage.

Kan jag avsluta eller minska mitt åtagande?

Ja, under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att avsluta eller minska ditt åtagande utan att behöva betala tillbaka ersättningen du fått. Det gäller om du

 • haft ett arrende eller avtal om nyttjanderätt som du inte kunde förlänga
 • sålt marken
 • överlåtit marken som berörs av åtagandet.

Du behöver inte heller betala tillbaka ersättningen du redan har fått om du

 • helt slutar med jordbruksverksamhet
 • har drabbats av en händelse som omfattas av force majeure eller en annan oförutsedd händelse.

Om du har haft ett åtagande med motsvarande syfte på marken i minst 5 år kan du ta bort den enskilda marken från ditt åtagande utan att betala tillbaka ersättningen. Med motsvarande syfte menar vi till exempel om du har haft motsvarande miljöersättning i förra programperioden och fortsätter med miljöersättningen i den nuvarande programperioden.

Om du vill avsluta eller minska ett åtagande i förtid ska du kontakta länsstyrelsen. De utreder vilka konsekvenser det blir och beslutar i det enskilda fallet om det är tillåtet att avsluta eller minska åtagandet utan att behöva betala tillbaka ersättningen. Det kan vara möjligt att avsluta hela åtagandet eller ta bort ett enskilt skifte eller block.

Kan jag öka mitt åtagande?

För ersättningen för ekologisk produktion kan du från och med det andra året som ditt åtagande gäller öka det med mer areal och lägga till åtagande för djurhållning. Ökningen blir inom befintlig åtagandeperiod.

Jag blev klar med omställningen första året, kan jag söka för ekologisk produktion redan andra året?

Omställning till ekologisk produktion tar upp till två år men är från och med 2022 ettåriga åtaganden. Om omställningen är färdig redan efter första året behöver du inte söka åtagande för omställning till ekologisk produktion igen. Då kan du istället söka ett åtagande för ekologisk produktion.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa din länsstyrelse som svarar på frågor om stöd.

Du som bor i Västernorrlands län ska i stället ringa det här numret:

Senast granskad: 2022-01-19