Ersättning för ekologisk produktion

Här finns en kort sammanfattning hur den 1åriga ersättningen för ekologisk produktion kommer att vara från år 2023.

Ersättningen för ekologisk produktion ska bidra till att öka den ekologiska produktionen och främja odlingslandskapets ekosystemtjänster genom att uppmuntra varierande brukningsmetoder. Syftet är också att bidra till att uppfylla de svenska miljömålen och att möta konsumenternas efterfrågan på livsmedel med särskilda egenskaper.

Ny ersättning 2023

I dag finns det två ersättningar för ekologisk produktion, varav den ena gäller under omställningsperioden. Från och med 2023 slås de båda ersättningarna ihop till en ersättning.

Du kan inte längre få ersättning för dina betesmarker inom ersättningen till ekologisk produktion.

Du kan få ersättning för fler grödor. Förslaget är att du utöver dagens grödor även kan få ersättning för aprikos, persika, hasselnötter, valnötter, gojibär, kiwi/minikiwi och blåbärstry/sibirisk blåbär.

Ersättningen blir 1-årig i stället för 5-åriga åtaganden.

Det är en 1-årig miljö- och klimatersättning.

Från och med den 1 januari det år du söker ersättningen måste du följa EU:s regler för ekologisk produktion. Senast sista ansökningsdag för SAM-ansökan ska du också vara anmäld till ett godkänt kontrollorgan.

Det kan du få ersättning för

Du kan bara få ersättning för åkermark. Ersättning för växtodling kräver att grödan odlas med sikte på god skörd. Det kommer att finnas en lista med vilka grödkoder som ger rätt till ersättning.

Träda ger inte rätt till ersättning.

Slåtter- och betesvall berättigar i sig inte till ersättning, men kan vara underlag för ersättning för djurhållning.

Du kan få ersättning för djurhållning i ekologisk produktion. Det blir då som en extra ersättning för den åkermark som odlas med slåtter- eller betesvall eller med grödor som ger rätt till ersättning för din växtodling. Ersättningen till djurhållning baseras på hur många djurenheter du har.

Så mycket pengar kan du få

Här kan du se preliminära ersättningsnivåer för 2023. Exakt hur mycket pengar det blir beror bland annat på hur många som söker ersättningen och växelkursen mot euron.

Ersättning för ekologisk produktion
Gröda eller djurartPreliminär ersättning
Spannmål/oljeväxter/proteingrödor/
andra ettåriga grödor (inte vallodling på åkermark)
147 euro per hektar
Potatis, sockerbetor och grönsaker492 euro per hektar
Frukt och bär737 euro per hektar
Djurersättning åkermark,
där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet
177 euro per hektar

Senast granskad: 2022-10-17