Aktuella utlysningar inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Här hittar du aktuella utlysningar inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid.

Utlysningar som du kan söka stöd inom

Blå värdekedjor inom yrkesfiske

Jordbruksverket utlyser 5 miljoner kronor till kartläggning av blå värdekedjor inom svenskt yrkesfiske som ett steg för att stärka konkurrenskraften inom yrkesfiskenäringen. Projekten ska bidra till att identifiera olika värdekedjor (inklusive restströmmar) som redan finns idag samt potentiella värdekedjor med nya arter och sjömatsprodukter från svenska yrkesfiskare och producenter för att öka lönsamheten inom svenskt fiske.

Du kan söka stödet mellan den 15 mars och den 15 maj 2023.

Klimatanpassningar inom vattenbruket för ökad konkurrenskraft

Jordbruksverket utlyser 25 miljoner kronor till innovationer inom vattenbruket för att möta ett förändrat klimat och på så sätt stärka konkurrenskraften inom vattenbruksnäringen. För att kunna ta del av utlysningen ska projekten bidra till klimatanpassade tekniker eller processer som leder till lönsamhet vid ett förändrat klimat.

Du kan söka stödet mellan den 15 februari och den 15 april 2023.

Planerade utlysningar 2023

Under 2023 planerar vi utlysningar inom följande stödåtgärder:

  • Kompetensutveckling och bilda nätverk inom fiske – kartläggning av blå värdekedjor inom yrkesfisket, mars 2023
  • Kompetensutveckling och bilda nätverk inom vattenbruk – företagsutveckling, maj 2023
  • Innovationsprojekt inom fiske – selektiva redskap, maj 2023.

Senast granskad: 2023-02-15