Utlysningar och upphandlingar

Här hittar du aktuella utlysningar. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid. Här listar vi också upphandlingar som gäller samarbets- och kompetensutvecklingsprojekt.

Utlysningar som du kan söka stöd inom just nu

Sorter och utsäde för ekologisk produktion samt Vall i ekologisk produktion och effektiva system för betesdrift

Jordbruksverket utlyser 13 miljoner kronor för samarbetsprojekt som främjar samarbete för att utveckla ekologisk produktion.

Du kan söka stödet mellan den 15 september och den 30 november.

Biologisk mångfald på åkermark

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete som förstärker förutsättningarna för biologisk mångfald på åkermark.

Du kan söka stödet mellan den 15 september och den 31 december.

Förnybar energi från jordbruksmark

Jordbruksverket utlyser 6 miljoner kronor för samarbets­projekt som främjar samarbete inom solcells­produktion samt energiskogs­odling.

Du kan söka stödet mellan den 31 augusti och den 31 december.

Biogas från jordbruksråvaror och effektivt växtnäringsutnyttjande

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor för samarbets­projekt som främjar samarbete inom biogasområdet.

Du kan söka stödet mellan den 31 augusti och den 31 december.

Uppföljning av ammoniakbegränsande åtgärder inom jordbruket

Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor för samarbetsprojekt som främjar samarbete inom området ammoniakbegränsande åtgärder inom jordbruket.

Du kan söka stödet mellan den 29 september 2023 och den 25 januari 2024.

Gödselspridning med minskad risk för markpackning

Jordbruksverket utlyser 2 miljoner kronor för samarbetsprojekt som främjar samarbete inom området markpackning och ökat växtnäringsutnyttjande.

Du kan söka stödet mellan den 29 september 2023 och den 25 januari 2024.

Vattenvårdsplaner i avrinningsområden

Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor för samarbetsprojekt som främjar samarbete inom området förbättrad vattenkvalitet och minskade växtnäringsförluster.

Du kan söka stödet mellan den 29 september 2023 och den 25 januari 2024.

Odlingssystem med sikte på god jordhälsa, ökad kolinlagring och god produktionsförmåga

Jordbruksverket utlyser 2 miljoner kronor för samarbetsprojekt som främjar samarbete inom området odlingssystem som gynnar markens produktionsförmåga, jordhälsa och kolinlagring i marken.

Du kan söka stödet mellan den 29 september 2023 och den 25 januari 2024.

Odlad mångfald: kompletterande insamling och innovativt bevarande

Jordbruksverket utlyser 1,5 miljoner kronor för ett projekt som främjar samarbete i syfte att komplettera tidigare insamlingar av inhemsk odlad mångfald och stärka bevarandet av den.

Du kan söka stödet mellan den 1 oktober och den 31 december 2023. Du söker både stödet och utbetalning i vår e‑tjänst.

Framtidens växtskyddsmetoder: Beslutsunderlag IPM

Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete i syfte att ta fram uppdaterade beslutsunderlag inom växtskyddsområdet och integrerat växtskydd, IPM.

Du kan söka stödet mellan den 15 november 2023 och den 31 januari 2024.

Framtidens växtskyddsmetoder: Precisionsteknik

Jordbruksverket utlyser 5 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete inom växtskyddsområdet i syfte att öka kunskapen om precisionsbekämpning i svensk växtodling och yrkesmässig trädgårdsproduktion.

Du kan söka stödet mellan den 15 november 2023 och den 31 januari 2024.

Upphandlingar som du kan lämna anbud på just nu

Att lämna anbud på en upphandling innebär att du erbjuder dig att sälja en tjänst inom det område upphandlingen gäller. Här listar vi aktuella upphandlingar som gäller samarbets- och kompetensutvecklingsprojekt.

Just nu har vi inga aktuella upphandlingar inom samarbets- och kompetensutvecklingsprojekt.

Mer om våra upphandlingar

Du kan läsa mer om hur vi jobbar med upphandlingar på Jordbruksverket på vår sida där samtliga upphandlingar finns.

Kommande utlysningar och upphandlingar

Här kan du se planerade utlysningar och upphandlingar.

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sametinget kan också ha utlysningar och upphandlingar inom den strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik. Håll utkik efter information på respektive myndighets webbplats.

Du som blivit beviljad stöd i en utlysning

Här kan du som har fått ett beslut om stöd i en utlysning hitta information om vad du behöver göra efter att du har fått ditt beslut, till exempel vilka villkor du behöver följa under projektets gång och hur du söker utbetalning.

Senast granskad: 2023-11-10