Kommande utlysningar och upphandlingar

Här listar vi de utlysningar och upphandlingar som vi planerar att göra framöver.

Kommande utlysningar

Bidrag till nya och pågående försöks- och utvecklingsprojekt (FOU)

Jordbruksverket kommer att publicera en utlysning i månadsskiftet september/oktober för bidrag till tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöförbättrande åtgärder i jordbruket för 2024.

Det är forskare och rådgivare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut, organisationer eller företag som kan söka.

Minska jordbrukets utsläpp av ammoniak

Det här är en nationell utlysning som omfattar 3 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete inom växtnäringsområdet.

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Du kommer att kunna söka stödet hösten 2023.

Minskad markpackning och ökat växtnäringsutnyttjande

Det här är en nationell utlysning som omfattar 2 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete inom området markvård och växtnäringsutnyttjande.

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Du kommer att kunna söka stödet hösten 2023.

Vattenvårdsplaner i avrinningsområden

Det här är en nationell utlysning som omfattar 8 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete inom växtnäringsområdet och planering av åtgärdsgenomförande i jordbruket.

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Du kommer att kunna söka stödet hösten 2023.

Framtidens växtskyddsmetoder: precisionsteknik

Det här är en nationell utlysning som omfattar 5 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete inom växtskyddsområdet.

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Du kommer att kunna söka stödet hösten 2023.

Framtidens växtskyddsmetoder: beslutsunderlag IPM

Det här är en nationell utlysning som omfattar 3 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete inom växtskyddsområdet.

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Du kommer att kunna söka stödet hösten 2023.

Odlingssystem med sikte på god jordhälsa, ökad kolinlagring i marken och förbättrat ekonomiskt utfall

Det här är en nationell utlysning som omfattar 2 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete inom området jordbruksmarkens produktionsförmåga, markvård och jordhälsa.

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Du kommer att kunna söka stödet hösten 2023.

Kommande upphandlingar

Genomförandet av aktiviteter i arbetsmiljöstrategin för jordbruks- och trädgårdsnäringen

Det här är en nationell upphandling som omfattar cirka 45 miljoner kronor för olika typer av aktiviteter med målet att förbättra arbetsmiljön inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag i hela Sverige kan lämna anbud i den här upphandlingen. Privatpersoner kan inte lämna anbud.

Du kommer att kunna skicka in anbud någon gång under tredje kvartalet 2023.

Senast granskad: 2023-07-26