Tillfälliga stöd och utlysningar

Här hittar du utlysningar och tillfälliga stöd du kan söka. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid.

Tillfälliga stöd och utlysningar du kan söka just nu

Projekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor till projekt som ska främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Du ska skicka din ansökan till Jordbruksverket senast den 23 februari 2022.

Försöks- och utvecklingsprojekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket utlyser 6 miljoner kronor över 2 år till nya försöks- och utvecklingsprojekt inom ekologisk produktion. Projekten kan vara 1- eller 2-åriga. Du kan söka till den 17 februari 2022 klockan 18.00.

Bidrag till FOU-projekt inom miljöförbättrande åtgärder

Jordbruksverket utlyser 1 miljon kronor till nya projekt inom miljöförbättrande åtgärder. Utlysningen gäller projekt inom ett rikt odlingslandskap samt kring kadmium. De nya projekten kan vara 1- till 3-åriga. Du som har ett projekt som beviljades 2021 och som ska fortsätta 2022 måste också ansöka nu för att ge oss en uppdatering av ditt projekt.

Du kan söka till den 17 februari 2022 klockan 18.00.

Nationell plattform för delning av jordbruksdata

Jordbruksverket utlyser 50 miljoner kronor för ett samarbets- och utvecklingsprojekt som ska bygga och etablera en dataplattform för jordbruket. Du kan söka stödet mellan den 27 december 2021 och den 28 februari 2022.

Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte för att öka förutsättningar för jämställt företagande

Jordbruksverket utlyser 6 000 000 kronor till aktiviteter som bidrar till kunskapsöverföring och kunskapsutbyte om betydelsen av jämställt företagande för konkurrenskraftiga företag. Du kan söka stödet mellan den 18 november 2021 och den 11 februari 2022.

Det finns utlysningar inom olika områden

Det är inom områdena samarbeten och kompetensutveckling som Jordbruksverket har utlysningar. Även länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket kan ha utlysningar.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2022-01-20