Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Tillfälliga stöd och utlysningar

Hitta på sidan

Här hittar du utlysningar och tillfälliga stöd du kan söka. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid.

Tillfälliga stöd och utlysningar du kan söka just nu

Starkare organisationer inom landsbygdsturism och besöksnäring

Jordbruksverket utlyser 5 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt som stärker nationella och regionövergripande organisationer på landsbygden, deras strukturer och aktörer som arbetar strategiskt med besöksnäringen inom kultur-, natur- eller måltidsturism. Du söker stödet mellan den 23 juni 2021 och den 31 augusti 2021.

Utveckla idéer för att stärka konkurrenskraften för primärproducenter

Jordbruksverket utlyser 15 miljoner kronor till samarbetsprojekt för att testa nya idéer som kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter. Du söker stödet mellan den 17 juni och den 14 oktober 2021.

Samarbetsprojekt för fler lokala geografiska matvarumärken

Jordbruksverket utlyser 15 miljoner kronor till lokala och regionala samarbeten för utveckling av gemensamma geografiska matvarumärken och märkningar inom mat och livsmedel. Du kan söka stödet mellan den 14 juni och den 31 augusti 2021.

Stöd till projekt för främjande av svenskt vattenbruk

Jordbruksverket utlyser 3,25 miljoner kronor till projekt för att främja svenskt vattenbruk. Syftet är att stärka livsmedelskedjan och öka produktionen av livsmedel. Du kan söka stödet fram till den 20 augusti 2021.

Nationella samarbeten för utveckling av bredbands­tjänster

Jordbruksverket utlyser 9,5 miljoner kronor för samarbeten av nationell relevans om tillgång till och användning av bred­band på lands­bygden. Du kan söka stödet fram till den 16 augusti.

Avslutad utlysning för bidrag till nya försöks- och utvecklingsprojekt (FOU) inom ekologisk produktion

Fram till och med den 25 februari 2021 kunde du söka bidrag till nya försöks- och utvecklingsprojekt (FOU) inom ekologisk produktion.

Det finns utlysningar inom olika områden

Det är inom områdena samarbeten och kompetensutveckling som Jordbruksverket har utlysningar. Även länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket kan ha utlysningar.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2021-07-09

Denna modul visas endast online