Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Tillfälliga stöd och utlysningar

Hitta på sidan

Här hittar du utlysningar och tillfälliga stöd du kan söka. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid.

Tillfälliga utlysningar du kan söka just nu

Utveckla idéer för att stärka konkurrenskraften för primärproducenter

Jordbruksverket utlyser 15 miljoner kronor till samarbetsprojekt för att testa nya idéer som kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter. Du söker stödet mellan den 17 juni och den 14 oktober 2021.

Samarbetsprojekt för fler lokala geografiska matvarumärken

Jordbruksverket utlyser 15 miljoner kronor till lokala och regionala samarbeten för utveckling av gemensamma geografiska matvarumärken och märkningar inom mat och livsmedel. Du kan söka stödet mellan den 14 juni och den 31 augusti 2021.

Stöd till projekt för främjande av svenskt vattenbruk

Jordbruksverket utlyser 3,25 miljoner kronor till projekt för att främja svenskt vattenbruk. Syftet är att stärka livsmedelskedjan och öka produktionen av livsmedel. Du kan söka stödet fram till den 20 augusti 2021.

Nationella samarbeten för utveckling av bredbands­tjänster

Jordbruksverket utlyser 9,5 miljoner kronor för samarbeten av nationell relevans om tillgång till och användning av bred­band på lands­bygden. Du kan söka stödet fram till den 16 augusti.

Kunskaps­stärkande insatser för att öka konkurrens­kraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling

Jordbruksverket utlyser 6 miljoner kronor för att stärka konkurrenskraften genom informations- och demonstrationsinsatser inom frukt-, bär- och grönsaksodling. Du kan söka stödet fram till den 11 juni.

Du som blivit beviljad stöd i en utlysning

Här kan du som har fått ett beslut om stöd i en utlysning hitta information om vad du behöver göra efter att du har fått ditt beslut, till exempel vilka villkor du behöver följa under projektets gång och hur du söker utbetalning.

Avslutad utlysning för bidrag till nya försöks- och utvecklingsprojekt (FOU) inom ekologisk produktion

Fram till och med den 25 februari 2021 kunde du söka bidrag till nya försöks- och utvecklingsprojekt (FOU) inom ekologisk produktion.

Avslutade utlysningar om främjande av vildsvinskött

Under perioden 18 juni till och med 1 september 2020 gick det att söka stöd som främjade försäljningen av vildsvinskött.

Under perioden 18 december 2020 till och med 31 januari 2021 gick det att söka stöd till projekt med syfte att mer vildsvinskött når konsumenter inom offentlig sektor.

Det finns utlysningar inom olika områden

Det är inom områdena samarbeten och kompetensutveckling som Jordbruksverket har utlysningar. Även länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket kan ha utlysningar.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2021-06-18

Denna modul visas endast online