Tillfälliga stöd, utlysningar och upphandlingar

Här hittar du utlysningar och tillfälliga stöd du kan söka. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid. Du hittar även upphandlingar inom landsbygdsprogrammet.

Tillfälliga stöd och utlysningar du kan söka just nu

Informationsinsats kring kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider

Jordbruksverket utlyser 13 miljoner kronor till projekt som syftar till att förmedla information om traditionell småskalig matkultur. Syftet är att synliggöra, tillvarata och utveckla traditionell kunskap samt levande traditioner om mat och matkultur. Du kan söker stödet mellan den 11 oktober och 22 november.

Ta fram och testa nya affärsmodeller som ska stärka konkurrenskraften inom primärproduktionen

Jordbruksverket utlyser 8,7 miljoner kronor till samarbetsprojekt som ska ta fram och testa nya affärsmodeller som på sikt kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter inom jordbruk-, trädgård- och rennäringen. Du söker stödet mellan den 30 maj och den 10 oktober.

Upphandlingar inom landsbygdsprogrammet

Våra upphandlingar inom landsbygdsprogrammet som är aktuella just nu är listade här. Alla detaljer kring upphandlingen finns i vårt upphandlingssystem Tendsign.

 Just nu finns det inga aktuella upphandlingar 

Mer om våra upphandlingar

Du kan läsa mer om hur vi jobbar med upphandlingar på Jordbruksverket på vår sida där samtliga upphandlingar finns, inte bara de som görs inom landsbygdsprogrammet.

Det finns utlysningar inom olika områden

Det är inom områdena samarbeten och kompetensutveckling som Jordbruksverket har utlysningar. Även länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket kan ha utlysningar.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2022-11-14