Tillfälliga stöd, utlysningar och upphandlingar

Här hittar du utlysningar och tillfälliga stöd du kan söka. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid. Du hittar även upphandlingar inom landsbygdsprogrammet.

Tillfälliga stöd och utlysningar du kan söka just nu

Ta fram och testa nya affärsmodeller som ska stärka konkurrenskraften inom primärproduktionen

Jordbruksverket utlyser 8,7 miljoner kronor till samarbetsprojekt som ska ta fram och testa nya affärsmodeller som på sikt kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter inom jordbruk-, trädgård- och rennäringen. Du söker stödet mellan den 30 maj och den 10 oktober.

Anordna en tävling för att främja nya innovationsidéer

Jordbruksverket utlyser 9 miljoner kronor till ett samarbetsprojekt som ska anordna en innovationstävling. Tävlingen ska bidra till att lyfta fram idéer som på sikt kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter inom jordbruk-, trädgård- och rennäringen. Jordbruksverket kommer endast bevilja ett projekt. Du söker stödet mellan den 23 maj och den 29 september.

Pilot och samarbetsprojekt för att förstärka förutsättningarna för ekologisk produktion

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner för pilot- och samarbetsprojekt som syftar till att förstärka förutsättningarna för ekologisk produktion. Jordbruksverket uppmuntrar projekt som ser till helheten och bidrar till att nå flera miljökvalitetsmål. Du kan söka stödet mellan den 23 maj och den 31 augusti.

Upphandlingar inom landsbygdsprogrammet

Våra upphandlingar inom landsbygdsprogrammet som är aktuella just nu är listade här. Alla detaljer kring upphandlingen finns i vårt upphandlingssystem Tendsign.

Rådgivning samt informationsinsatser inom riskhantering för Jordbruk-, trädgård- och renskötselföretag

Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på kombinerad rådgivnings- samt informations- och demonstrationsinsats inom riskhantering för jordbruk-, trädgård- och rennäring. Insatserna ska öka primärproducenternas kunskap om riskhantering och förmåga att kunna fatta strategiska och kostnadsbesparande beslut. Sista datum att lämna anbud är 31 augusti.

Mer om våra upphandlingar

Du kan läsa mer om hur vi jobbar med upphandlingar på Jordbruksverket på vår sida där samtliga upphandlingar finns, inte bara de som görs inom landsbygdsprogrammet.

Det finns utlysningar inom olika områden

Det är inom områdena samarbeten och kompetensutveckling som Jordbruksverket har utlysningar. Även länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket kan ha utlysningar.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2022-08-04