Aktuella utlysningar och upphandlingar

Här hittar du aktuella utlysningar. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid. Här listar vi också upphandlingar som gäller samarbets- och kompetensutvecklingsprojekt.

Inom den strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik har Jordbruksverket inga planerade utlysningar eller upphandlingar under våren 2023, förutom inom stöden för biodlingssektorn och lantrasföreningar där det finns utlysningar och upphandlingar under januari 2023.

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sametinget kan ha utlysningar och upphandlingar under våren. Håll utkik efter information på respektive myndighets webbplats.

Utlysningar som du kan söka stöd inom just nu

Försöks- och utvecklingsprojekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket utlyser 1,3 miljoner kronor för nya försöks- och utvecklingsprojekt under 2023. Du kan söka fram till och med den 23 februari 2023.

Bidrag till nya och pågående försöks- och utvecklingsprojekt (FOU)

Jordbruksverket utlyser ca 6,5 miljoner kronor för nya försöks- och utvecklingsprojekt. Du kan söka fram till och med den 23 februari 2023.

Stöd till biodlingssektorn

Jordbruksverket utlyser 11,8 miljoner kronor inom stödet till biodlingssektorn för verksamhetsåret 2023. Stödet lämnas för åtgärder som genererar kollektiv nytta för biodlingssektorn, Det är alltså inte ett stöd direkt till enskilda biodlare. Stödet kan sökas för projekt inom följande åtgärder rådgivning och tekniskt stöd, analyser, tillämpad forskning, marknadsföring, produktkvalitet samt utvecklings- och kunskapsspridning. Åtgärderna beskrivs närmare på sidan Stöd till biodlingssektorn. Du söker stödet i vår e-tjänst mellan den 3 och 31 januari 2023.

Kontakt

Stöd till lantrasföreningar som bevarar hotade fjäderfäraser under åren 2023-2025

Du som har en lantrasförening kan få projektstöd för att bevara hotade raser av fjäderfä. Du kan söka stödet mellan den 25 januari 2023 och den 22 februari 2023. Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Upphandlingar som du kan lämna anbud på just nu

Att lämna anbud på en upphandling innebär att du erbjuder dig att sälja en tjänst inom det område upphandlingen gäller. Här listar vi aktuella upphandlingar som gäller samarbets- och kompetensutvecklingsprojekt.

Just nu finns det inga aktuella upphandlingar.

Mer om våra upphandlingar

Du kan läsa mer om hur vi jobbar med upphandlingar på Jordbruksverket på vår sida där samtliga upphandlingar finns.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2022-12-07