Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Tillfälliga stöd och utlysningar

Hitta på sidan

Här hittar du utlysningar och tillfälliga stöd du kan söka. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid.

Tillfälliga stöd du kan söka just nu

Nya pengar att söka för stöd för marknadsföring och informations­insatser

Nu kan du åter igen söka stöd för säljfrämjande åtgärder och informationsinsatser för ökad konsumtion av jordbruksprodukter och vissa livsmedel som är producerade inom EU. Sista ansökningsdag är den 28 april 2021 men ansökningsprocessen är omfattande så vi rekommenderar att du börjar med din ansökan så snart som möjligt. 

Det är 182,9 miljoner euro som ska fördelas under året. Projekt med särskilt fokus på hållbarhet, ekologiskt, frukt och grönt är prioriterade.

Tillfälliga utlysningar du kan söka just nu

Utlysning av pengar till lantrasföreningar

Jordbruksverket utlyser 7,8 miljoner kronor för år 2021 och 2022 för att bevara och utveckla hotade husdjursraser. Du kan söka till och med den 24 maj 2021.

Utlysning av pengar för bekämpning av mygg

Jordbruksverket utlyser 5 miljoner kronor för år 2021 och 2022 för insatser som syftar till att begränsa förekomst av mygg. Du kan söka stödet fram till 27 april.

Kunskaps­stärkande insatser för att öka konkurrens­kraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling

Jordbruksverket utlyser 6 miljoner kronor för att stärka konkurrenskraften genom informations- och demonstrationsinsatser inom frukt-, bär- och grönsaksodling. Du kan söka stödet fram till 11 juni.

Avslutad utlysning för projekt för att främja ekologiska livsmedel

Jordbruksverket utlyste 5 miljoner kronor till projekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Du kunde söka fram till och med den 15 mars 2021.

Avslutad utlysning för bidrag till nya försöks- och utvecklingsprojekt (FOU) inom ekologisk produktion

Fram till och med den 25 februari 2021 kunde du söka bidrag till nya försöks- och utvecklingsprojekt (FOU) inom ekologisk produktion.

Avslutade utlysningar om främjande av vildsvinskött

Under perioden 18 juni till och med 1 september 2020 gick det att söka stöd som främjade försäljningen av vildsvinskött.

Under perioden 18 december 2020 till och med 31 januari 2021 gick det att söka stöd till projekt med syfte att mer vildsvinskött når konsumenter inom offentlig sektor.

Avslutad utlysning om stöd till projekt för främjande av svenskt vattenbruk

Fram till den 9 november 2020 gick det att söka stöd till projekt för främjande av svenskt vattenbruk.

Det finns utlysningar inom olika områden

Det är inom områdena samarbeten och kompetensutveckling som Jordbruksverket har utlysningar. Även länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket kan ha utlysningar.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2021-04-09