Kommande utlysningar och upphandlingar

Här listar vi de utlysningar och upphandlingar som kommer under året.

Kommande upphandlingar

Genomförandet av aktiviteter i arbetsmiljöstrategin för jordbruks- och trädgårdsnäringen

Det här är en nationell upphandling som omfattar cirka 45 miljoner kronor för olika typer av aktiviteter med målet att förbättra arbetsmiljön inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag i hela Sverige kan lämna anbud i den här upphandlingen. Privatpersoner kan inte lämna anbud.

Du kommer att kunna skicka in anbud någon gång under tredje kvartalet 2023.

Senast granskad: 2023-03-22