Utlysningar inom havs-, fiskeri- och vatten­bruks­programmet

Här hittar du aktuella utlysningar inom havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid.

Utlysningar som du kan söka stöd inom

Stöd till erkända producent­organisationer inom yrkesfiskenäringen för deltagande i förvaltning på EU-nivå

Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor till erkända producentorganisationer inom yrkesfiskenäringen för deltagande i förvaltning på EU‑nivå som bidrar till att målen för den gemensamma fiskeripolitiken och den gemensamma marknadsordningen uppnås.

Du kan söka stödet mellan den 1 augusti och 29 september 2023.

Planerade utlysningar 2023

Under 2023 planerar vi utlysningar inom följande stödåtgärder:

  • kompetensutveckling och bilda nätverk inom vattenbruk.

Senast granskad: 2023-02-15